Minimulti alebo  Poľské multi je otvorenie 2, ktoré hovorí: mám drahý 6 list od (5)6 do 10(11) figúrových bodov, bez druhého drahého štvorlistu (môže byť lacný 4 list). V druhej hre od 8 do 11 bodov.

Odpovede na minimulti:

 • Pas – aspoň 5 list kárový, pričom hráč má v jednej z drahých farieb singel a štatisticky predpokladá, že otvárajúci má 6 list v tomto singli. Obvykle má odpovedajúci slabý list
 • 2 – umelá hláška, partner, ak máš srdcia pasuj, ak máš piky, oprav na 2♠. Po prípadnom rebide 2♠ sa odpovedajúci môže pokúsiť vylicitovať celú hru napríklad hláškou 2BT – otázka na singla.
 • 2♠ – závisí na dohode partnerov (pozri nižšie)
 • 2BT – umelá hláška, silná otázka. Je niekoľko druhov dohôd, ako odpovedať: jednou možnosťou je, že otvárajúci svoj 6 list ukáže transferom, teda 3D – mám srdcia, 3H – mám piky. Iní hrajú tak, že s minimom ukážu 6 list prirodzene 3/, s maximom ho ukážu umelo 3 piky, 3 srdcia alebo naopak. Mnemotechnicky čierna farba ukazuje čiernu farbu, červená červenú alebo nižšia nižšiu, vyššia vyššiu.
 • 3 – prirodzené, obvykle singel v niektorej z drahých farieb, silný list, ale pasovateľné
 • 3 – prirodzené, obvykle singel v niektorej z drahých farieb, silný list, ale pasovateľné
 • 3BT – to chcem hrať
 • 4 – ukáž svoju farbu transferom
 • 4 – ukáž svoju farbu prirodzene

Ak je partner po pase, možno výnimočne otvoriť 2 aj s bočným drahým štvorlistom.

Čo by mohla byť odpoveď 2

 • Poniektorí hrajú: „Ak máš piky pasuj, ak máš srdcia, ideme do 4 srdcí.“ Takto síce možno na pomerne málo bodov vydražiť 4, ale zároveň súperi bez toho, aby do dražby zasiahli, zistia, že majú superfit pikový a môžu brániť 4 a neraz tam tie piky aj majú.
 • Druhou možnosťou je, že 2 je otázka na singel. Rebidy:
  • 2BT – nemám singel
  • 3/// – singel v príslušnej farbe
   Nevýhodou je, že ani po odpovedi nevieme, ktorý drahý 6 list má, okrem odpovede 3/.
   Otázku položíme, ak máme fit v oboch drahých farbách a ak singel pikový u otvárajúceho dáva predpoklad na 4.
   Ak nám singel vyhovuje, skočíme na 4/, ak nevyhovuje, dražíme 3 alebo 3, ak bol singel srdcový. Partner v jednom i druhom prípade opraví na piky,pokiaľ má 6 list pikový.
   Poznámka: Hlášky 2BT a 3,3 by mohli byť prehodené. 2BT – mám singel v druhej drahej farbe, 3/ – nemám singel, inak prirodzené.
 • Tretia možnosť je, že 2 sú prirodzené a forsujú na jedno kolo, teda partner má aspoň 5 list pikový. Odpoveď teraz ukazuje počet pík, prípadne bočný lacný 4 list.
  • 2BT – dubl pik
  • 3/ – singel alebo šiken pik, 4 list v licitovanej farbe
  • 3 – singel pik, bez lacného štvorlistu
  • 3 – trojlist pikový, maximum
  • 3BT – dubl pik, maximum otvorenie, bez lacného štvorlistu
  • 4/ – trojlist pikový, singel v licitovanej farbe
  • 4 – 6 list pikový, singel srdcový
  • 4 – trojlist pikový, minimum
   Poznámka: hlášky 3 a 4 by mohli byť prehodené, ak by odpoveď 2 mohla byť dražená aj s relatívne slabým listom.
 • Štvrtá možnosť – pomerne slabý list, 5 list pikový, to chcem hrať, v srdciach mám singel alebo šiken – nedoporučujem
 • Partneri môžu mať rôzne iné dohody, čo znamená odpoveď 2 a môžu mať aj iné dohody, ako rebidujú, pri hore uvedených dohodách

Diskusia:

 • Načo je dobré minimulti?
  • Minimulti sa obvykle kombinuje s dvojfarebnými otvoreniami 2/, poprípade 2BT.
  • Blok 2 na 6 liste károvom takmer nikoho nevyblokuje. Ak je partner otvárajúceho silný, bude obvykle zohrávať on, takže nastupuje podobná výhoda, ako po otvorení 1BT, keď použijeme transfer.
  • Uvoľnili sa nám hlášky 2/, ktoré môžeme použiť na dvojfarebné otvorenie.
 • V ktorých systémoch možno hrať minimuti?
  • Minimulti je štandardnou súčasťou Poľského trefu, ale bez problémov ho možno zakomponovať do systémov SAYC a Precision a do všetkých inak prirodzených systémov.
 • Aké sú nevýhody minimulti?
  • Súperi majú uľahčené nájsť fit kárový a pokiaľ má otvárajúci 6 list pikový, tak aj fit srdcový. Na druhej strane sa však pomerne často stáva, že ak súper do 2 zasiahne 2/ tak narazí na 6 list v liste otvárajúceho. Ja osobne zasahujem do mimimulti so 6 listom.
  • Po minimulti je sťažené spýtať sa na singla, jednu metódu som ukázal v texte hore, ale možno ju použiť, len ak nám bude vyhovovať pikový singel
  • Niektoré bridžové zväzy pokladajú Minimulti za zakázanú hnedú konvenciu, paradoxne však za zakázanú konvenciu nepokladajú Multi – otvorenie aspoň s jedným silným variantom. V takom prípade možno multi hrať so silným variantom pravidelná rozhloha a sila napr. 27-28 FB. Asi vám to nikdy nepríde 🙂
 • Čo dražiť, ak mi príde kárový 6 list, s ktorým som doteraz blokoval 2?
  • Blok 2 súperov málokedy odpíli od dražby. S kvalitným károvým 6 listom – aspoň KQ, AQ alebo AK v kárach, otvárajte 3 a aby bol systém jednotný, tak isto otvárajte aj so 6 listom trefovým – 3, je to relatívne bezpečný blok, ktorý výraznejšie sťaží dražbu súperom a vašej linke umožní na pomerne malý počet bodov uhrať 3BT.

 Odkazy:

Poznámka: Na poľskej wikipédii sa vôbec nespomína odpoveď 2

 Doplnok: Ľudovít Faltus mi poslal nasledujúci e-mail s dvoma súbormi.

Ahoj Tibor,

Reagujem na tvoj traktát o Minimulti (alias Poľské Multi) na stránke KBK poslaním poľského materiálu kde je uvedená aj odpoveď 2piky.

Tiež dokladám materiál o Multi, ktorý popisuje toto otvorenie ako trojznačné (dokonca môže byť až štvorznačné podľa slovenského zdroja) a nie len dvojznačné ako to uvádzaš o Multi. Myslím si, že silný variant, ktorý si prevzal od Z.Frabša (27-28 HCP) je účelová konštrukcia (taký list príde asi raz za tisíc rokov) aby sa legalizoval slabý variant Multi. Takže ak chceme hrať len Minimulti tak ho hrajme ako Multi (s následným vysvetlením trojznačnosti tohto otvorenia po alerte) a nech nám stále akosi prichádza len jeho slabý variant.