Úroveň hry v klube odchodom, či sporadickým hraním viacerých silných hráčov výrazne upadla. Silnejšie páry  možno spočítať na prstoch jednej ruky, ak sa  zídu 4 a hrá sa po dve rozdania, tak medzi sebou odohrajú iba 6 rozdaní a zvyšok hrajú proti mierne pokročilým, proti začiatočníkom, či proti nezohraným dvojiciam. V konečnom dôsledku sa deformuje hra  silnejších párov, lebo im obvykle bezstrestne prechádzajú voluntaristické akcie a konečné poradie v turnaji často nezávisí od toho, ako kto hrá, ale aké nezmysly sa hrali na ostatných stoloch. K tomu sa pridružuje to, že sa často schádzame na 5.5 či 6 stoloch, takže za večer odohráme iba 20 až 22 rozdaní (V októbri sme z 8 turnajov 3 krát hrali po 22 a 2x po 20 rozdaní, v septembri  2x 22 a raz 20 zo šiestich  turnajov).

Ako  to zmeniť ?

Obnovením skupinovky v inom formáte.

  • keďže niektorí silní hráči nechcú hrať impové turnaje, hrali by sme ju na topy (neskúsení hráči v podstate ani len netušia, v čom sa líši hranie na impy a na topy)
  • keďže sa nás schádza menší počet a pri formáte 4 stoly v A skupine a zvyšok v B skupine,  by sa skupinovka väčšinou nehrala, vytvoríme  miniskupiny po 4 páry a posledná skupina by mala 4 až 7 párov
  • v skupinách hrá každý s každým po 10 rozdaní v zápase, v poslednej skupine  sa počet rozdaní v sade pohybuje medzi 4 až 10 v závislosti na počte párov
  • posledný zo skupiny zostupuje, prvý  postupuje, víťaz a druhý v skupine majú divokú kartu, ak jeden večer vynechajú a hendikeper im ju môže prideliť, aj keď pauzujú dlhšie

Pri takomto formáte hrania  sa v skupinách so 4 pármi vždy odohrá  30 rozdaní a v poslednej skupine  sa odohralo aspoň 24 rozdaní za večer.

Nasadenie ďalší večer, ak sa zúčastnia tie isté páry, je jednoduché. Reálne sa často zloženie párov mení. Ak spolu hrajú hráči, ktorí predchádzajúci turnaj spolu nehrali, nasadzuje sa podľa lepšie umiestneného hráča.

Divoká karta

Ak nastúpia hráči, ktorí skupinovku ešte nehrali a niektorá zo skupín A, B je neúplná, ak hendikeper usúdi, že táto dvojica patrí vyššie, nasadí ju do vyššej skupiny, poprípade rozšíri A skupinu na 6 párov.

Hendikepy

Prvý vynechaný večer zhoršuje hendikep o 1.9,  druhý o 1.1, ďalej sa hendikep nezhoršuje. Prvé až tretie miesto v A skupine hendikep 1, 2, 3, štvrté 4.5.

Prvé v skupine B 3.1, druhé 5, tretie 6, štvrté 6.5 a tak ďalej. Ak sú v pároch hráči s rovnakým lepším hendikepom, rozhoduje súčet hendikepov páru, ak je aj ten rovnaký, rozhoduje postavenie v klubovom rebríčku.

Hracie dni

Skupinovky sa hrajú každý utorok, okrem simultánok, či paralelných ligových zápasov. Minimálny počet párov 11, pri počte 11 v A skupine 4 páry v B skupine 7 párov.

Aby sa dalo „spravodlivo“ nasadiť, aspoň hráči s právom štartu v skupine A  by mali dopredu nahlásiť, či nastúpia alebo nie a u hráčov skupiny B to je žiadúce. Kto nemá prístup na internet  svoju účasť na najbližšej skupinovke  nahlási priamo v klube, najneskôr v piatok, cez internet sa hráči  nahlásia do pondelka do 11:59. Hráči nahlásení po tomto termíne štartujú v poslednej skupine,  hendikeper výkonnejší dodatočne nahlásený pár môže presunúť do niektorej z vyšších skupín, prípadne môže rozšíriť skupinu A na 6 párov.

Majstrovské body

V A skupine prví dvaja, v ostatných skupinách víťaz, niekedy prví dvaja (ak by celkový počet odmenených bol inak menší než pri bežnom turnaji), celkovo sa rozdelí toľko MB, koľko by sa rozdelilo, ak by sa hral bežný turnaj.

Ak dve skupiny, A skupina koeficient 1.2 B 0.8, tri skupiny 1.2, 1 a 0.8, štyri skupiny 1.3, 1.1, 0.9 a 0.7, päť skupín 1.4, 1.2, 1, 0.8 a 0.6 atď.

Klubový rebríček

Za výkon tak ako v riadnych turnajoch teda počet percent mínus 40, za umiestnenie

C 4, 3, 2, 1

B  7, 6, 5, 4

A   10, 9, 8, 7

alebo B 8, 7, 6, 5 a A 12, 11, 10, 9 dávam na diskusiu.

 Vyjadrite sa, či by ste takúto skupinovku chceli hrať, ak áno, pripravím pravidlá a od novembra by sme mohli začať.

Druhá možnosť je, že by sme v utorok hrávali barometre alebo, ak sa nás zíde 12 párov, hrali by sme skrátený Howell, teda nehrá každý s každým, ale odohráme 27 rozdaní namiesto 22.