Nehádajte impas

Na simultánke bolo viacero zaujímavých rozdaní. Väčšina bola postavená na správnej technike zohrávky alebo obrany.

Jedným z najpoučnejších rozdaní bolo rozdanie 10, v ktorom všetky páry hrali malý alebo veľký slem, jeden pár hral 7 bez dvoch, jeden 6NT=, jeden 6= a dva 6-1. Pri technicky správnej zohrávke možno 6 splniť bez ohľadu na rozloženie kár u súperov. Keďže až traja hráči spravili iba 11 zdvihov, vidno, že väčšina z nás nemá zvládnuté základné technické zručnosti a obávam sa, že aj zvyšní dvaja iba hádali na ktorej strane sa nachádza kárová dáma, pričom na tom vôbec nezáleží.

 Na všetkých stoloch prišiel pikový štart, všetci zohrávajúci sa rozhodli uhádnuť, kde sa nachádza kárová dáma. Pritom 50% šancu možno zmeniť na 100% istotu, treba hrať na elimináciu a vpustku. Dvakrát tromfnúť, potom zabiť tref, odtiahnuť AK pikové a dobrovoľne odovzdať súperom piku. Teraz bez ohľadu na to, ktorý hráč zdvih získa, my získame 12 zdvih: ak zahrá káro, urobí impas kárový za nás, ak zahrá tref, na jednej strane zahodíme káro, na druhej zabijeme, ak zahrá pik, detto.

Zložitejšiu situáciu mal hráč, ktorý hral 6NT, tam vyššie spomenutá technika nefunguje, keď sa hrá 6NT, treba ťahať srdcia a obaja obrancovia musia 3x niečo zahodiť, pokiaľ juh zahodí čo i len jediné káro, tak je malá pravdepodobnosť, že by zahadzoval spod károvej dámy, hlavne ak na stole vidí KJ9  (jedine, že by mal 5-6 list kárový). Sever zahodí dva trefy a piku, juh by  mal zahodiť dva trefy a jednu piku. Mne juh zahodil až dve kára a tak hoci som prehliadol možnosť eliminácie a vpustky, nemal som problém s hádaním károvej dámy.

Pokiaľ môžete kľúčové rozhodnutie odložiť, odložte ho, obrancovia vám veľmi často sami prezradia, ako sa u nich karty delia. V podstate aj v záväzku 6NT funguje v koncovke vpustka, odtiahneme všetky srdcia, oba trefy, AK pikové a odovzdáme piku, teraz juh bude mať už len káro a zase zahrá impas za nás.

Hoci v rozdaní 10 je objektívne splniteľný aj bezromfový slem, štatisticky správne je asi hrať 6H. Keďže východ má 17 FB a na východe sedel Danko, pravdepodobne namiesto 1 otvoril 1NT a preto vydražili 6NT, existuje však množstvo rozdaní, ktoré s podobnou či menšou bodovou silou u partnera umožňujú splniť 6 a 6NT v nich určite nepôjde.

P.S. Ján Pánkovič napísal rozbor všetkých v klube odohraných rozdaní simultánky. Venuje sa tam aj rozdaniu 10, nie som si istý, že ním navrhované „lovenie topu“ je strategicky správne. Po ním navrhovanej dražbe cez Jacoby 2NT, keď obaja partneri ukázali absenciu krátkosti už takmer áno, sám však tvrdí, že kým 6 je v danom rozdaní istých, chytanie dámy v 6NT je skôr o uhádnutí, na ktorej strane sa nachádza a tak má 50% šancu. Ak by to nebola simultánka, tak v  klube riziko 6NT predstavovalo zisk 1-2 bodov miesto 6-7 MP 8 MP, v rámci globálneho poradia ešte nie sú zverejnené frekvencie, ale ak by za splnenie 6 bolo 70% a 6NT 95%, tých 6 je stále 70%, ak to zohráva technicky vyspelý hráč a 6NT je buď 95% alebo 15%, z hľadiska teórie hier 110/2=55%. V silnom poli sa tie percentá menia, vo výslednej bilancii v prospech 6NT, ale aj tak odhadujem, že 6 neklesne pod 65% a 6NT nenarastie nad 65%. Hoci som  k výkonnostnej úrovni našich hráčov a teda aj k svojej kritický, aj v celosvetovom meradle sa nevymykáme z priemeru. Dokázali to hlavne naša účasťi na celosvetových simultánkach, keď zmeny lokálneho poradia z lokálnych výsledkov oproti lokálnemu poradiu z globálnych výsledkov boli minimálne a ani percentuálne zmeny neboli výraznejšie.

Tohoročná Maďarská simultánka, ako som už písal, bola v istom slova zmysle výnimočná, lebo nás bolo výrazne menej než inokedy a zúčastnili sa jej len hráči nášho klubu a nezúčastili sa jej viacerí naši silní hráči, asi aj preto boli pomerne veľké zmeny  v poradí aj v percentách, najvýraznejšie u páru Horňák-Menyhért, ale boli aj iné, či už v kladnom alebo zápornom smere.

Prispôsobovanie stratégie dražby charakteristikám poľa je námetom na osobitný článok. Ak by to nebola maďarská alebo celosvetová simultánka, ale napríklad poľská simultánka, tak dražba 6NT je takmer nevyhnutá, inak hrozí za plnenie 6 možno 30% výsledok, lebo väčšina párov bude  tie „zlé“ 6NT hrať a plniť a ak tam objektívne nie sú, tak to v agresívnom poľskom poli bude možno  beztak 30% výsledok.

Mimochodom Janko nám v rozbore neprezradil, prečo sa rozhodli až pre 7, v poľskej simultánke by určite neboli osamotení :), aj preto ten môj optimistický odhad za padanie 6NT v poľskej simultánke.