Svetová bridžová federácia schválila novú škálu prevodu Imp na VP.

Znova sa bude používať škála do 20 VP, ale oproti doterajším zvyklotiam, keď VP boli vždy celé čísla, takže zápas vo VP vyjadrení mohol skončiť rovnako či končil rozdielom 5 alebo 9 Imp, po novom sa každý Imp vo VP hodnotení premietne do výsledkovej listiny. Takto každý jeden získaný alebo stratený Imp môže rozhodnúť o konečnom poradí.

Na podujatiach WBF sa bude používať iba táto škála, je tiež vypracovaná zjednodušená škála, ktorú možno používať na iných podujatiach.

Nevýhodou proti doterajšej škále je, že pre každý počet rozdaní má iných počet riadkov a je ich výrazne viac. Doteraz to bolo vždy 15, teraz je to od 37 pre 6 rozdaní po 85 riadkov pre 32 rozdaní v zápase.

Výhodou je, že záleží na každom Impe a existuje vzorec, ako možno výsledok vo VP vypočítať.

Škála už bola použitá napríklad na Poháry národov v Bone, kde sa české družstvo umiestnilo na vynikajúcom 2. mieste.

Algoritmus výpočtu prevodu Imp na VP pre ľubovoľný počet rozdaní.

Generátor škál pre ľubovoľný počet rozdaní, postavený na vyššie uvedenom algoritme.

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na týchto stránkach: