1. Choma-Zlacký

2. Boros-Vodička

3. Lohay-Munka

15 párov

Dokumentácia

Rozdania: 1. kolo 2. kolo

V nedeľu sa v Michalovciach uskutočnil tradičný Novoročný turnaj. Samotný priebeh turnaja bol relatívne hladký a ako rozhodca, okrem mazania zle zadaných výsledkov do BM, som nemusel riešiť žiadne sporné momenty. Turnaj však bol poznačený technickými problémami s tlačiarňami. Nedoniesol som našu klubovú tlačiareň a domáci postupne doniesli tri tlačiarne. Na dve sa však na internete nedal nájsť ovládač pre Windows 7 a na tretiu som síce ovládače našiel, ale už to bolo asi zakliate  a tak sa mi ani túto tlačiareň nepodarilo rozchodiť.

V prvom kole sme hrali rover Mitchel, takže neboli potrebné stolové lístky, akurát bolo treba dať pozor, aby hráči nezačali hrať skôr, než odznel pokyn na striedanie. Aj preto bol párom rover pár Menyhért-Varga, aby som si to ustriehol. Pre druhé kolo som mal naplánované dve sekcie Howell, keďže som však nemal rozchodenú tlačiareň a nemohol som vytlačiť stolové lístky, chcel som organizáciu zmeniť znova na rover Mitchell, pričom by boli páry na linky nasadené podľa výsledkov prvého kola. Keďže však jeden z hráčov proti zmene formátu súťaže protestoval, hrali sme tak, ako bolo naplánované a počas pauzy Martin Vodička poslúžil ako tlačiareň 🙂 a stolové lístky napísal ručne. Za spoluprácu ďakujem.

Škoda, že sa turnaja nezúčastnil ešte aspoň jeden pár navyše, boli by zaň pridelené strieborné MB, takto to budú iba čierne.

Hoci som pri generovaní rozdaní nezadal žiadne špeciálne podmienky, v turnaji bolo pomerne veľké množstvo slemových lístov. Napríklad v prvom kole ich bolo 7, z toho 3 veľké a úspešnosť či neúspešnosť dražby týchto slemov do značnej miery ovplyvnila poradie na čele tabuľky.

Poučenia pre rozhodcu:

  • snažiť sa priniesť vlastnú odskúšanú tlačiareň
  • ak tlačiareň zaisťujú usporiadatelia, nech majú v zálohe aj počítač, ktorý na nej vie tlačiť, s možnosťou prenosu súborov na tlač na USB kľúči
  • mať vytlačené stolové lístky pre očakávateľné počty stolov dopredu