Prečo trenažér často draží hlúposti?

Trenažér je naprogramovaný tak, že okrem otvorení, prvých odpovedí a zásahov, ktoré sú ošetrené všeobecnými kritériami, sú ďalšie hlášky zaevidované v databáze licitačných sledov. Pokiaľ trenažér sekvenciu v databáze nájde, porovná charakteristiky draženého listu s charakteristikami, ktoré sú v databáze, ak nejakej hláške charakteristiky listu vyhovujú, trenažér zvolí danú hlášku. Ak žiadnej z charaketistík list nevyhovuje alebo daný licitačný sled v databáze nie je, tak zatiaľ trenažér dáva hlášku Pas.

K dnešnému dňu je v databáze vyše 2500 licitačných sledov, mohlo by sa zdať, že je to dosť, oproti všetkým možným sledom je to však zanedbateľný počet, našťastie niektoré teoreticky možné sledy sa prakticky nikdy nevyskytnú napríkad:

Pas-Pas-Pas-1
Pas-Pas-X-Pas

Pas-XX-Pas-Pas

1– Pas-Pas-X

Pas – Pas -XX – Pas

Pas-1 atď. až do 7NT 🙂 Je to najdlhší možný sled pozostávajúci z 319 hlášok a v databáze by mohol byť reprezentovaný 319 licitačnými sledmi.

Len v jednostrannej dražbe, ak nebudeme uvažovať stupne záväzkov, je v trojkolovej dražbe možných 5x5x5x5x5x5=15625 sledov (5 druhov záväzkov), ak k tomu pridáme aj zásahy súperov,  počet možných sledov rastie do astronomických výšok, pritom ešte  pristupujú  kontry, rekonry a stupne záväzkov. Keďže sa však väčšina z možných sledov  nikdy nevyskytne alebo sa vyskytnú  výnimočne, už teraz má trenažér 20-40% úspešnosť „správnej“ dražby. Aby som odstránil neošetrené a pravidelne sa vyskytujúce sledy, potrebujem aj pomoc používateľov trenažéra – ak sa vám dražba trenažéra nepáči, kliknite na Reklamáciu.

Zatiaľ reklamácie musím kontrolovať sám a zadávať nový sled do DB, či opraviť podmienky už zadaného sledu, mám však predstavu, ako by sa mohol trenažér zdokonalovať „sám“, reklamácia by sa ukladala do databázy sama a ak by som mal v pomocnej databáze napríklad 100 000 ominimaxovaných rozdaní, trenažér by automaticky zistil, či nová podmienka výsledky trenažéra voči minimaxu štatisticky zlepší alebo zhorší. Treba si uvedomiť, že síce hráčom navrhnutá dražba v konkrétnom rozdaní vedie k lepšiemu záväzku, ale v podobných rozdaniach s rovnakými charakteristikami by možno viedla celkovo  k horším výsledkom.

Vďaka Pavlovi Střížovi a Richardovi Pavlíčkovi máme k dispozícii 10 miliónov ominimaxovaných rozdaní, v databáze by však zaberali viac miesta než nám hosting umožňuje (30 maximálne 60 MB), lokálne je veľkosť databázy bez obmedzení, takže by som to možno vyhodnocoval offline.

Aj iné programy majú s dražbou často problémy, napríklad Autobider by mal po hláške 4 dať asi Pas, miesto toho opakuje stále srdcia. Podobne na BBO často hrávam s robotmi a hoci väčšinou dražia správne, niekedy nad ich dražbou zostáva rozum stáť, tým že programujem trenažér, tak začínam chápať prečo a v podstate začínam rozumieť aj tomu, prečo aj ľudskí hráči mávajú s niektorými rozdaniami problémy.