Otvorenie 1BT

Po otvorení 1BT pozná odpovedajúci pomerne presne list otvárajúceho. Má silu 15-17 FB a pravidelnú rozlohu 4333, 4432 alebo semipravidelnú 5332 pričom päťlist môže byť len lacný. Keďže sa zo skúsenosti vie, že obvykle je lepšie, ak silný list zohrávajúcej linky nie je na stole, lebo inak má obrana veľmi uľahčenú prácu, licitácia po otvorení 1BT je obvykle  konvenčná. V zásade dražbu riadi odpovedajúci, ktorý po otvorení 1NT vie, či je linka v pásme čiastočného záväzku, celej hry alebo slemu, či na pomedzí.

Odpoveď 2♣

Umelá hláška nazývaná Stayman, ktorá trefy nesľubuje, partnera sa pýta, či nemá drahý 4 list. Obvykle ju použijeme, ak drahý 4 list máme. Ďalšia dražba:

2♦ – nemám drahý 4 list

PAS – so slabým listom a 5 listom károvým
2♥ – partner, ak máš trojlist srdcový pasuj, inak oprav na 2♠, mám 44 na drahých farbách
2♠ – päťlist pikový a štvorlist srdcový, môžeš pasovať, s trojlistom pikovým a maximom môžeš dražiť 3♠
2BT – 8-9 bodov, invit do 3BT
3♣ – 5 list trefový, hra je presadená, záujem o slem
3♦ – 5 list kárový, stále možno skončiť v 3BT alebo vo farebnom celohernom záväzku, či v sleme
3BT – sign off
4♣ – záujem o slem
5♣ – sign off, odpovedajúci s veľmi silným listom môže dražiť ďalej
3♦ – 5 list kárový, hra je presadená, záujem o slem
3BT – sign off
4♦ – záujem o slem
4BT – otázka na esá na károvej báze
5♦ – sign off, odpovedajúci však s veľmi silným listom môže dražiť ďalej
3♥ – 5 list srdcový, 4 list pikový, hra je presadená
3BT – sign off
4♥ – trojlist srdcový
4BT – otázka na esá
 • 3♠ – 5 list pikový, 4 list srdcový
  • 3BT – sign off
  • 4♠ -trojlist pikový
 • 2♥ – mám 4 list srdcový, môžem mať aj 4 list pikový
  • PAS – slabý list, výnimočne trojlist, obvykle štvorlist
  • 2♠ – slabý list, partner môžeš odpasovať alebo opraviť na 2BT
  • 2BT – 8-9 FB, 4 list pikový, invit do 3BT
   • PAS – 15-16 FB
   • 3♣/♦ – 5 list
   • 3♠ – 4 list pikový, odpovedajúci môže odpasovať alebo doraziť do 4
   • 3BT – 17 FB alebo 16 FB s lacným 5 listom
   • 4♠ – 4 list pikový, maximum
 • 2♠ – mám 4 list pikový, nemám 4 list srdcový
  • PAS – slabý list, výnimočne trojlist, obvykle štvorlist
  • 2BT – 8-9 FB, 4 list srdcový
   • PAS – 15-16 FB
   • 3♣/♦ – 5 list
   • 3BT – 17 FB alebo 16 FB s lacným 5 listom
 • iné odpovede na Stayman nie sú prípustné, možno ho totiž použiť aj so slabým listom napr s rozlohou 4450, so šikenom trefovým,
 • Odpovede 2♦/♥ sú transfery na najbližšiu farbu

  Ak dávame transfer na drahú farbu, sľubujeme aspoň 5 list. Transfer môžno dražiť aj s nula bodmi. Do BT záväzku neprinesiete ani zdvih, kým vo farebnom záväzku máte istotu 7 listej zhody a vysokú nádej na 8 listú zhodu a na malé tromfy obvykle urobíte 2 až tri zdvihy.

  • 2♦ – transfer na srdcia
   • 2♥ – povinná odpoveď.
    • PAS – 0-7 FB
    • 2BT – 8(9) FB
    • 3♥ – 7-8 FB, 6 list
    • 3BT – partner máme na celú hru, ak máš aspoň 3 list srdcový, povedz 4♥
   • 3♥ – maximum a 4 list srdcový
    • spočítame si komplexné body a buď dáme PAS alebo 4♥, s veľmi silným listom sa pokúsime o slem
   • iné odpovede po transfere sú neprípustné !!!
  • 2♥ – transfer na piky, povinná odpoveď je 2♠
   • 2 ♠ – povinná odpoveď
    • PAS – 0-7 FB
    • 2BT – 8(9) FB
    • 3♠ – 7-8 FB, 6 list
    • 3BT – partner máme na celú hru, ak máš aspoň 3 list srdcový, povedz 4♥
   • 3♠ – maximum a 4 list pikový

  Odpoveď 2♠ transfer do trefov

  Keďže piky ukazujeme trasferom pomocou sŕdc, 2 piky by mali mať umelý význam, je to príkaz partnerovi: povedz 3 trefy. Keď partner 3 trefy povie, ak naozaj máme trefy, odpasujeme, ak máme kára, povieme 3 kára a partner je povinný pasovať. Tento transfer robíme  so slabým listom a so 6 listom.

  Odpoveď 2BT

  Invit do 3BT, bez drahého štvorlistu. Otvárajúci s 15 bodmi by mal pasovať, so 16 pouvažovať nad pasom alebo 3BT, so 17 bodmi licitovať 3BT. S lacným 5 listom môže povedať 3 v lacnej farbe.

  Odpoveď 3♣

  Šesťlist trefový, invit do 3BT, s možnosťou hrať 5 trefov.

  Odpoveď 3♦

  Šesťlist kárový, invit do 3BT s možnosťou hrať 5 kár.

  Odpoveď 3BT

  Konečný záväzok

  Odpoveď 4♣ (Gerber)

  Otázka na esá

  Odpoveď 4BT

  Invit do 6BT s aspoň 15 bodmi

  S 15 bodmi PAS, so 16 bodmi zvážiť, so 17 bodmi 6BT.

  Otvorenie 2BT

  Po otvorení 2BT sa licituje rovnako, ako po otvorení 1BT, pričom odpovedajúcemu stačí mať o tri body menej, keďže otvárajúci má aspoň o tri body viac než je maximum otvorenia v 1BT.