Rebríček od roku 2014

Asi viacerí zaregistrovali, že v medzinárodných súťažiach organizovaných WBF a EBL došlo k zmene škály pri hodnotení družstevných zápasov. Od roku 2014 budeme túto novú škálu používať aj v lige a na ostatných podujatiach predpokladám tiež. V tejto súvislosti by sme mali upraviť aj pravidlá klubového rebríčka. Doteraz v pravidlách bola istá asymetria spôsobená tým, že impová škála bola asymetrická 0-25 VP, pričom remíze zodpovedalo 15 VP. Aktuálna škála je symetrická 0-20 VP a remíze zodpovedá 10 VP. Navrhujem preto od nového roka prideľovať body do rebríčka takto:

1. Za umiestnenie rovnako ako doteraz, teda posledné miesto 1, predposlené 2 až prvé miesto N bodov.

2. Za topskórové turnaje za výkon prideľovať Počet percent – 40, maximálne 20 bodov a minimálne 0 bodov.

3. Za impové a crossimpové turnaje prideľovať do rebríčka získaný počet VP podľa novej škály.

Druhou možnosťou je, nechať to tak, ako to bolo doteraz a výsledok vo VP podľa novej škály prenásobiť koeficientom 1.5, maximálne však prideľovať 25 bodov.

Osobne by som sa v tejto chvíli prikláňal k druhej možnosti.

 

Neviem, či máme zostať pri škrtaní dvoch najhorších výsledkov hráča v mesiaci. V predchádzajúcich rokoch škrtanie výsledkov nemalo takmer žiaden vplyv na výsledné poradie. V 1. polroku 2013 prvýkrát škrtanie spôsobilo zmenu na prvých troch miestach a v druhom poloroku rozhodlo o 1. a 2. mieste. Keďže predtým nemalo škrtanie žiaden vplyv na výsledné poradie, tak som chcel navrhnúť jeho zrušenie, situácia sa zmenila, takže by sme ho mohli zachovať, alebo modifikovať tak, aby rebríček nebol v prvom rade o dochádzke hráčov do klubu. Napríklad: každý mesiac hráme 8 až 10 krát a v každom mesiaci by sa hráčom započítalo ich 5 najlepších výsledkov. Tak by hráči ktorí chodia iba v utorok alebo iba v piatok a majú dostatočnú výkonnosť mohli bojovať aj o celkové víťazstvo v rebríčku. Neviem nakoľko rebríček hráčov motivuje, aby prišli do klubu, aj keď sa im práve nechce. Viem, že kedysi rebríček mnohých motivoval.

Pre mňa by bolo najjednoduchšie nechať všetko po starom, inak budem musieť čo to preprogramovať.