Slemová dražba I.

Metódy slemovej dražby

Na úvod si dovolím zopár poznámok. Tak za prvé: počítanie FB nie je jedným z desatora Božích prikázaní, je to iba pomôcka na určenie sily listu.

Za druhé: nie je pravda, že na dražbu slemu potrebujete vždy 33 FB. Na úspešnú dražbu slemu potrebujete získať dvanásť zdvihov a pritom zabrániť súperom, aby si hneď vzali dva.

Za tretie: nie je pravda, že Blackwood je metóda slemovej dražby. Práve naopak: Blackwood slúži na to, aby sme náhodou nedošli do slemu bez dvoch Es len preto, že máme obaja silný list. Blackwood je kontrolný mechanizmus.

Časť I.
Prehodnocovanie listu

Počítanie FB nám síce môže dať približnú predstavu o sile našich spojených listov, je to však len veľmi hrubý odhad. Navyše funguje dobre iba vtedy, pokiaľ sú obidva listy pravidelné a s roztrúsenou silou. Pri silne rozlohových listoch nám FB o sile spojených listov toho veľa nepovedia. Ak neveríte, tak si pozrite nasledovné listy:

 1. x

  ADJX98765432.
  List má iba 7FB
  a pritom jediné, čo vám môže zabrániť hrať
  6
  bude, ak vás niekto prelicituje.

 2. AK98765432
  A
  A
  A.
  S týmto listom môžete veľmi pravdepodobne uhrať 7BT aj vtedy, pokiaľ si partner vezme svoje karty domov. Pritom nemáte ani polovicu FB.

 3. ADJxxx
  KD7532
  x;

  ADJxxxx
  4
  KD6xx.
  Opačný extrém: každý list sám o sebe vyzerá nádherne, dohromady však pôsobia žalostne. Možno by sa vám podarilo uhrať 3, lenže určite dôjdete do nejakého príšerného záväzku.

 4. xxx
  Axxxxx
  xxxx
  -;

  DJxxxx
  x
  9xxxxx.
  Teraz vyzerá žalostne každý list zvlášť a pritom ide 6
  zato súperom nejde 6, pretože hneď z výkopu prídu dva snapy.

No dobre, tak toto už je naozaj priveľa, uznávam, že som to prehnal, naozaj to vyzerá, ako číra zlomyseľnosť. Čo som ale chcel ukázať, je fakt, že u silne rozlohových listov počítanie Miltonov nedáva presný obraz o sile spojených listov.

Vezmime si dva nasledujúce listy:

Ax
Kxxxx
x
Axxxx
oproti

xx
Axxxx
Axxxx
K.
Teraz už vyzerajú obidva listy pomerne normálne, takže 6♦ nevyzerá až tak pritiahnuto za vlasy. Povedal by som, že je to priam typický „ľahký“ slem: urobíme pravdepodobne 8 kárových (dvakrát tromfneme a trikrát snapneme na každej strane,) dve bočné Esá, dve pikové figúry. Pravdepodobne nám vyrastie piaty pik,
takže zahodíme tref zo stola a berieme všetko. Stačí dobrý fit, silná bočná farba a nejaké kontroly bokom – máte 12 zdvihov, ani sa pritom nezapotíte…

Hodnotenie listu pomocou stratových zdvihov

Ak sme už našli dobrý fit, počítanie SZ nám dáva spravidla presnejší obraz o sile
združených listov.
Za každú chýbajúcu vysokú figúru AKD si počítajme 1 SZ, v žiadnej farbe viac, než počet karát, a nikdy viac, než tri.

Napríklad: list a) Kxxx
Axxx
Axx
Kx
7 SZ,
list b)
xx
x
AKxxx
AKxxx
má iba 5 SZ, preto ho môžeme právom označiť za lepší.

List c) Ax
A
Kxxxx
Kxxxx
má síce rovnaký počet SZ, je však menej dobrý. Aby sme si to overili, stačí len postaviť proti nim celkom bežný list: Dxxx
Dxx
Dxx
Dxx.
Pokým s listom a) budeme hrať 1BT možno +1, v druhom prípade uhráme 4
bez akýchkoľvek problémov, zatiaľ čo s tretím listom sa nadrieme aj so splnením 3.

Pokiaľ máme
figúry koncentrované v dlhých farbách, list je silnejší.

Teraz si porovnajme tieto dva listy: DJx
DJxx
DJx
DJx
a Axx
xxxx
Axx
Axx.
Hoci každý z nich má 12 FB, s prvým listom sa nám možno podarí spraviť v obrane až celý jeden zdvih. V hre bez tromfov, pokiaľ partner bude mať nič, tak asi tak 1
¼
zdvihu. Skrátka: je to smetie dobré iba na otvorenie hláškou pas. S tým druhým urobíme veľmi pravdepodobne 3 zdvihy v útoku i obrane. Je možné, aby z dvoch zdanlivo rovnako silných listov bol jeden dvakrát tak silný? Prečo je to tak?

Odpoveď je jednoduchá – naše stredné honéry pracujú naplno iba v spolupráci s vyššími figúrami, takže časť z nich vyjde nazmar. Počítanie bodov podľa Miltona totiž značne preceňuje Dámy a Junákov.

Ak mi neveríte, na stránke ČBZ je na také téma krásny článok od Zdeňka Frabšu, kde sa odvoláva na nejakého teoretika, ktorý tvrdí, že „správnejšie“ hodnoty sú:

A=4,5; K=3,1; D=1,7;
J=0,7
.

Už v minulom tisícročí DS LIMIT počítal FB A=7; K=5; D=3; J=1; piata karta v drahej farbe=+2; v lacnej=+1; šiesta karta=+2; siedma a ďalšie =+3.

Skrátka a dobre: počítanie Miltonov je síce pohodlné, ale jeho oprávnením je hlavne – naša lenivosť!

Takže pokiaľ náš partner otvoril a dražba šla
1♠ 2
3,
tak s listom
xx
Dxxx
DJxx
Kxx
bude lepšie asi pasovať, pokiaľ ale budeme mať list xx
KDxx
xxxx
DJx,
zrejme treba invit prijať. V prvom prípade totiž môžeme iba dúfať, že pre niektorú z našich bočných Dám bude mať partner využitie. V druhom prípade vieme, že pracujú naplno aj naše pikové figúry a veľmi pravdepodobne aj kára, jednoducho naše listy lepšie spolupracujú.

List bez Esa alebo bez Kráľa je slabší, než list s rovnakým počtom FB, ktorý obsahuje viac, než jedno Eso, či viac, než jedného Kráľa.

Samozrejme, ideálne by bolo spočítať, koľko zdvihov dokáže náš list produkovať. Ako príklad si pozrime tento papier: Kxx
xxx
xx
AKJX4.
Má dobrých
11 FB a pokiaľ Váš partner nie je príliš veľký puntičkár, tak list je
dosť dobrý na otvorenie
1. Či už budeme hrať piky alebo BT, list prinesie pravdepodobne 5 hracích zdvihov. To, či budeme mať bočného kárového Junáka alebo nie, nijako to silu nášho listu neovplyvní. Dokonca sa odvažujem kacírsky
tvrdiť, že tento list je pravdepodobne lepší, než „normálny“ 12-bodový list
Kxx
Dxx
xx
AK8xx,
hlavne ak budeme hrať BT…

List x
ADJxxxx
Axx
xx,
ba dokonca aj
x
ADJxxxx
Kxx
xx
prinesie partnerovi iste viac radosti, než Axxx
DJxx
Axx
Kx,
pokiaľ bude hrať
3BT.

Aby som to zbytočne nenaťahoval – pokiaľ máte rozlohu 55, dobrý fit a bočné kontroly, stačí na slem prekvapivo málo bodov. Pokiaľ vaše listy dobre spolupracujú… ale to už je téma na ďalšiu večernú rozprávku…

/pokračovanie
inokedy/