Istým nedorozumením pri diskusii o Impoch a Topoch je to, že topy môžu nadobúdať iba nezáporné hodnoty, Impy môžu ísť aj do mínusu. Vymyslel som preto modifikované topy, TIMPY.

[latex]

$TIMP=MP-\displaystyle\frac{TOP}{2}\right)$

[/latex]

Keď máme 6 stolov, top je 10 a priemer je 5, teda za top pár získa 5 TIMPOV a za nulu -5 Timpov.

Napríklad za Janom diskutované rozdanie číslo tri by sa hodnotenie zmenilo takto:

==============================================================
 BOARD 3 Datm NS -680               
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS- IMP IMP NS EW TIMP TIMP
 ============================================================= 
 1  2 3NT+3   W  S7    -690  0  0  5 5  0  0
 3  4 3NT+3   E  SJ    -690  0  0  5 5  0  0 
 6  5 6NT=   E  S6    -1440 -13 13  0 10 -5 +5
 8  7 3NT+4   W  S9    -720 -1  1  2 8 -3 +3
 9 10 2C+4   W  C3    -170 11 -11 10 0 +5 -5
 11 12 5C+1   W  S9    -620  2 -2  8 2 +3 -3
 =============================================================

V takto modifikovanom hodnotení sa ukazuje, že obe hodnotenia sú takmer identické, iba oba extrémne prípady sú v impovom hodnotení výraznejšie potrestané. Tento výraznejší trest je v oboch prípadoch spravodlivý a odmena pre súperov je možno nespravodlivá.

Jedno rozdanie ale  lastovičku nerobí 🙂

S rastúcim počtom stolov stúpa maximum absolútnej hodnoty TIMP. Aby sa dali porovnávať turnaje s rôznym počtom stolov, bolo by vhodné zaviesť normalizované TIMPY.

Normalizované TIMPY by mohli byť stanovené tak, aby toto maximum bolo vždy 10.Vzorec potom nadobúda tvar

[latex]

$TIMP=\left(MP-\displaystyle\frac{TOP}{2}\right)\displaystyle\frac{10}{TOP}$

[/latex]

V našom prípade by to potom bolo -10 TIMP oproti -13 IMP, -6 TIMP oproti -1 IMP, 10 TIMP oproti 11 IMP a 6 IMP oproti 2 IMP. Tu je vypuklá ukážka toho, prečo pokladám Impové hodnotenie za spravodlivejšie než top skórové. Pritom sme to boli my, kto bol v tomto rozdaní „nespravodlivo“ potrestný -13 IMP, lebo súperi po nezmyselnej licitácii hrali nezmyselný BT slem, ktorý ako vidno aj od iných stolov sa dal ľahko napchať. Ak by vydražili 6Cl a zmysluplným spôsobom, tak by som dal klobúk dolu a napriek našej vtedy asi -12 Impovej strate, by som bol rád a pokladal by som to za pekný bridž.

Poradie turnaja sa nijako nezmení, či je hodnotené topskórovo, na TIMP alebo na NTIMP. NTIMP nám však pekne ukážu, ako sú v topskórovom turnaji jemné chyby tvrdo trestané, kým hrubé chyby sú jak v Impovom tak v topskórovom turnaji trestané približne rovnako tvrdo.