S trenažérom som odlicitoval okolo 2000 rozdaní, v ktorých niektorý z hráčov otvoril 2, vždy keď sa mi dražba trenažéra nepozdávala, klikol som na tlačítko reklamácia a po odlicitovaní 50 rozdaní som sa k reklamáciám vrátil, niekedy som dodatočne vlastné reklamácie vyhodnotil ako neoprávnené, ale väčšinou som v trenažéri doplnil podmienky pre konkrétny licitačný sled. Spočiatku sa chybovosť trenažéra pohybovala medzi 25-50%, teraz je to z môjho pohľadu 15-30%.

Ako trenažér draží po otvorení 2?

  • zatiaľ striktne dodržiava hranicu 22+ FB, keď implementujem aj stratové zdvihy, tak so 4 stratovými zdvihmi bude dražiť aj s menším počtom figúrových bodov. Možno s niektorými listami, v ktorých má 22 FB by trenažér mal zvoliť otvorenie na 1. stupni, najmä, ak má nejakú singel dámu alebo kráľa.
  • odpoveď 2 draží ako waiting, teda aj 10 a viac FB, ak odpovedajúci nemá vlastný päťlist a tri kontroly, draží 2.
  • Ako som už napísal, pozitívnu odpoveď dá len s 5 listom a tromi kontrolami (A – dve kontroly, K – jedna kontrola ).
  • ak otvárajúci nemá 5 list a odpoveď bola 2, trenažér draží 2NT s výnimkou rozlohy 4441, vtedy draží najbližší 4 list – tak sa môže stať, že vydraží záväzok na rozlohe 43
  • po 2NT sa draží stayman a transfery, do dvoch FB môže odpovedajúci 2NT odpasovať, s drahým 5 listom však dá transfer

Pri hore uvedených zásadách takmer vždy po kladnej odpovedi trenažér draží malý alebo veľký slem a vo väčšine prípadov tam ten slem aj podľa minimaxu je. V reálnej zohrávke však nemusí byť vždy uhrateľný.

Za normálnych okolností by mala byť dražba vedená tak, aby sa na esá pýtal hráč, ktorý má aspoň jedno eso, po otvorení 2 však niekedy príde taký sled, že na esá sa po uzhodnení farby musí spýtať hráč bez jediného esa, trenažér preto používa modifikovaný RKC, v ktorom odpoveď 5NT hovorí „mám všetkých 5 es“ (tromfový kráľ je piate eso), inak sú odpovede 03142-2Q, teda odpoveď 5 je dve esá z piatich a tromfová dáma. Zatiaľ trenažér nemá implementovanú samostatnú otázku na tromfovú dámu.

Trenažér je zatiaľ citlivý na zásahy, takže po niektorých zásahoch sa zamotá, ak sa vám to stane, stlačte tlačítko reklamácia. Podobne čas od času odpasuje otázku na esá alebo odpoveď na esá, tiež to prosím reklamujte. Trenažér zatiaľ programujem extenzívnym spôsobom, takmer pre každý sled musím zadať podmienky na jednotlivé odpovede a keďže možných sledov je niekoľko desiatok tisíc, nemôžu byť v trenažéri zatiaľ všetky obsiahnuté, neskôr mu pridám aj troška „inteligencie“, takže ak nejaký sled v databáze ešte nebude mať, použije nejaké všeobecné pravidlo, takže by mal menej často zablúdiť.

Ak trenažér po zalicitovaní farby partnerom skočí v novej farbe, implicitne farbu uzhodnil a ukazuje cuebid, ak by vedel skokom ukázať nejaký cuebid na nižšom stupni, tak vynechaný cuebid nemá. Napr. 2-2-4 – mám aspoň 3 list pikový, mám cuebid srdcový a nemám cuebid trefový a kárový, podobne 2-22-4.

Pokiaľ došlo k explicitnému uzhodneniu farby, iná farba je cuebid.

Skok v uzhodnenej farbe na hru hráčom, ktorý dražil 2 je úplná slabosť, jednoduché zvýšenie pod úrovňou hry je rezerva.

Kto má záujem otestovať a zdokonaliť dražbu trenažéra po otvorení 2, v konfigurácii nastavte otvorenie na 2 a zvoľte, kto bude otvárajúci, najlepšie X alebo Juh. Ak naďabíte na diskutabilnú dražbu, stlačte tlačítko Reklamácia a ja sa pokúsim daný sled opraviť.

Poznámka k waiting 2 versus pozitívna odpoveď 2NT

Niektoré páry v klube, ak majú 8 a viac FB a nemajú vlastný päťlist dražia 2NT. S takouto dražbou sa však dostávajú do problémov. Ako má teraz otvárajúci ukázať svoj päťlist? Niektorí ho ukazujú prirodzene, iní používajú konvencie ako po otvorení 1NT teda Stayman a transfery, lenže takáto úprava systému je proti základnej filozofii toho, prečo sa tieto konvencie po otvorení zaviedli. Obrana bude mať uľahčenú prácu, lebo uvidí väčšinu FB zohrávajúcej linky, nehovoriac o tom, že ak niekto otvoril 2, tak väčšina štartov, ak je zohrávajúcim on, môže zadať zdvih, kým pri štarte z opačnej strany sa často stane, že záväzok bude porazený, alebo bude bez nadzdvihu. Otvorením 2 je už hra v podstate presadená a ak máte list na pozitívnu odpoveď, tak je vo väčšine prípadov presadený aj aspoň malý slem, takže kľudne dajte waiting a na základe rebidu partnera ihneď zistíte, ktorý slem budete dražiť.