Na BBO znova pokračujú turnaje NBC. Mávajú 8 rozdaní, z nich sú 4 rozdania dopredu pripravené Ivanom Tatranským a 4 sú náhodne generované. Do troch dní po turnaji Ivan účastníkom turnaja pošle rozbor rozdaní z hľadiska dražby a zohrávky.

Kto sa chce zdokonalovať v bridži, tieto turnaje mu môžu pomôcť, a ak sa niekto pokladá za skúseného hráča, môže sa pokúsiť svoje skúsenosti odovzdať našim mladým bridžistom.

Turnaje sa konajú každý štvrtok o 19:00, turnaje riadi Adam Kubica.