Simple bridž

Bridž je kartová hra, vznikla v Anglicku, vyvinula sa z ruskej hry birič. Názov vznikol skomolením na anglické bridge – most. Bridž hrajú 4 hráči, hráči sediaci oproti sebe sú partneri. Hráči sa označujú ako NS a EW – z anglických sever, juh, východ, západ. Bridž možno hrať ako bežnú spoločenskú hru, keď je k dispozícii menej ako 8 hráčov alebo ako športovú disciplínu, keď je aspoň 8 hráčov a výsledky možno porovnať: s tými istými kartami sa hrá pri viacerých stoloch a potom veľmi nezáleží na šťastí, na tom aké karty hráč dostal, ale záleží najmä na jeho umení zohrávky, obrany, licitácie a partnerského porozumenia. Bridž je olympijský šport.

Bridž sa hrá s jedným balíčkom francúzskych (žolíkových) kariet, bez žolíkov. Hra pozostáva z dvoch fáz:

 • licitácia alebo tiež dražba
 • zohrávka vylicitovaného záväzku
 1. Rozdá sa všetkých 52 kariet, rozdáva sa po jednej karte. Každý hráč má 13 kariet.
 2. Prvý licituje rozdávajúci angl. dealer, licituje sa v smere hodinových ručičiek, keď odznejú tri pasy, zohráva sa posledne ponúknutý záväzok, zohráva ho ten hráč páru, ktorý daný druh záväzku ponúkol ako prvý (hlavný hráč). V prvom kole licitácie, ak odzneli tri pasy, štvrtý hráč, ktorý nelicitoval, ešte môže licitovať.
 3. Hierarchia záväzkov je nasledujúca (zhora nadol): BT1234. Ponuka pozostáva zo stupňa a druhu záväzku. Hláška 14 hráča zaväzuje, že ak budú tromfy trefy, získa aspoň 7 zdvihov (štychov) , v hre je 13 zdvihov, takže niekto musí získať aspoň 7 zdvihov, preto sa prvých 6 zdvihov nepočíta. Na prvom stupni možno trefy prelicitovať všetkými zostávajúcimi druhmi záväzkov. Ak niekto ponúkol 11, možno ho prelicitovať 1BT alebo 2234.
 4. Štartuje hráč po ľavici hlavného hráča. Po štarte partner hlavného hráča (tichý hráč alebo stolík) vyloží na stôl svoje karty a disponuje nimi hlavný hráč, obvykle dáva pokyny partnerovi, ktorú kartu má zahrať, ale môže ich zahrávať aj sám, ak partner počas zohrávky odíde.
 5. Hráči musia priznať farbu – karta musí byť tej istej farby, ako prvá karta zdvihu, ak takú kartu majú. Ak kartu danej farby nemajú, môžu pridať do zdvihu ľubovoľnú kartu.
 6. Vyššia karta berie – AKQJ1098765432 – zhora nadol
 7. Tromf prebíja – tromfová dvojka je viac, než eso vo farbe zdvihu
 8. Karty do zdvihu sa pridávajú v smere pohybu hodinových ručičiek
 9. Do ďalšieho zdvihu vynáša hráč, ktorý získal posledný zdvih, ak to bol hlavný hráč, z tej strany, na ktorej pridal najvyššiu kartu
 10. a) splnený záväzok: prémia za splnenie záväzku: 50 bodov, za 7. a každý zdvih 20 bodov.
  b) spadnutý záväzok: za každý pád 50 bodov pre súperov
  Ak sa hralo s kontrou dvojnásobok sadzby, s rekontrou štvornásobok.

Skutočné bodovanie 

Slovníček termínov:
 • hlavný hráč alebo zohrávajúci alebo vydražiteľ – hráč, ktorý zohráva záväzok
 • tichý hráč alebo stolík – partner hlavného hráča
 • stolík – 1. karty tichého hráča, vyložené na stôl 2. tichý hráč
 • obranca – jeden z dvoch hráčov, ktorí sa snažia záväzok poraziť alebo aspoň zabrániť nadzdvihom
 • dealer alebo rozdávajúci – hráč, ktorý rozdal karty a ktorý ako prvý začína licitáciu, ak sa hrá súťažný bridž, karty sú obvykle dopredu namiešané, na krabici s kartami je označenie, kto je dealer.
 • zdvih – štvorica kariet postupne pridaná v danom kole, zdvih získal ten hráč, ktorý pridal najvyššiu kartu vo farbe výnosu alebo kto pridal najvyšší tromf
 • nadzdvih – zdvih získaný hlavným hráčom navyše záväzku
 • pád – zdvih, ktorý chýbal hlavnému hráčovi do splnenia záväzku
 • tromf – privilegovaná farba, ktorej ľubovoľná karta má vo zdvihu vyššiu hodnotu, než karta vo farbe zdvihu
 • Tref 4 (v iných hrách tiež kríže) angl. Club, skratka Cl. Káro 3 angl. Diamond, skratka D. Srdce 2 angl. Heart, skratka H. Pika 1 angl. Spade, skratka Sp. BT – bez tromfa/bez tromfov angl. NT, žiadna farba nie je privilegovaná
 • linka – 1. partnerská dvojica sediaca oproti sebe 2. všetky páry sediace v tom istom smere. Linky sú NS a EW
 • Sever angl. North, skratka N. Juh angl. South, skratka S. Východ angl. East, skratka E. Západ angl. West, skratka W. 1. označenie svetových strán v miestnosti. 2. Hráč sediaci v danom rozdaní na príslušnej svetovej strane.
 • Pas – hláška hovoriaca V tomto kole dražby nič neponúkam
 • záväzok alebo kontrakt – pozostáva z druhu záväzku (čo budú tromfy, prípadne tromfy nebudú) a stupňa záväzku. Stupne môžu byť 1 až 7, stupeň hovorí ,koľko zdvihov musíme získať nad knihou
 • kniha – základných šesť zdvihov, jedna z liniek vždy získa aspoň 7 zdvihov
 • kontra – hláška hovoriaca Partner, súperi tento záväzok nesplnia, spôsobí, že pády budú oveľa drahšie, zároveň však, ak bude splnený, súperi získajú viac bodov
 • rekontra – cca. zdvojnásobenie zápisu oproti kontre, Partner, hoci súperi záväzok kontrovali, neboj sa, určite ho splníme
 • licitácia alebo dražba (angl. bidding) – prvá fáza partie, počas ktorej sa súťaží o to, kto bude zohrávať, aký druh záväzku a na akom stupni
 • hláška – deklarácia vo forme stupeň-farba, oznamujúca cieľ získať na linke počet zdvihov rovnajúci sa stupeň+6, ak tromfom bude navrhovaná farba. Hláškami sú aj Pas, Kontra a Rekontra.
 • ponuka – hláška bez Pas, Kontra a Rekontra