Upresňujúce informácie k 2. lige Východ

Upresňujúce informácie rozhodcu jesenného sústredenia VK II. ligy

  • Kedže skórovací program neumožňuje prideliť štartovné čísla v tvare M1 až M3 a K1 až K4, označenie družstiev bude M1 až M3 číslami 1 až 3 a K1 až K4 číslami 4 až 7, v príslušnom tvare sa transformuje aj rozpis zápasov, až na toto označenie je rozpis identický.
  • Z technického hľadiska sú predohrávané zápasy 1. kolom súťaže, takže na sústredení sa budú hrať kolá 2. až 7. Výsledky predohrávaných zápasov musia byť doručené koordinátorovi ligy do začiatku sústredenia.
  • Kvôli lepšiemu prehľadu o priebežnom stave súťaže, bude pauzujúcemu družstvu pridelených za pauzu 18 VP. Tieto VP sa po dohraní sústredenia stornujú.
  • Na sústredení budú používané Bridžmejty, zápis do BM je oficiálny,výsledky zapisuje linka NS a dáva ich potvrdzovať súperom, linka NS môže požiadať linku EW, aby výsledky zapisovala ona, potom zápis kontroluje linka NS. Zápis do papierových zápisových lístkov je pomocnou evidenciou daného družstva, ak dôjde k nezrovnalosti medzi zápisom do BM a touto súkromnou evidenciou, zmenu oficiálneho zápisu musia odsúhlasiť obe zúčastnené družstvá, inak platí zápis v BM.
  • Hrací čas na 10 rozdaní (polčas) je 75 minút+5 minút na vyhodnotenie, po nich nasleduje 5 minútová prestávka, počas ktorej možno reklamovať zápis z BM. Reklamácia výsledkov zápasov je možná do začiatku nasledujúceho kola. Po poslednom kole, možno výsledky reklamovať do 15 minút po skončení kola. Prvé prekročenie času bude riešené napomenutím, každé ďalšie pokutou vo výške 0.5 VP. Počas jednotlivých polčasov pobežia dobre viditeľné hodiny.
  • Ak do skončenia časového limitu+5 min, rozdanie nezačalo byť ani licitované, vedúci ho odoberie a zohrávať sa nebude. Postih pôjde na úkor družstva, ktoré zdržanie spôsobilo. Ak vinník nebude známy, nikomu nebude poskytnutá kompenzácia (Ak sa vám zdá, že súperi hrajú pomaly, reklamujte čas u rozhodcu).

V Košiciach 15.11.2013 Tibor Menyhért