Súbežne s 1. ligou sa konala Veľká cena Havířova. Škoda, že termíny týchto podujatí kolidovali, určite by sa niekoľko našich prvoligových hráčov Veľkej ceny zúčastnilo a tak by asi prekonala hranicu 50 párov (ja by som sa zúčastnil rád), na druhej strane tak našu 1.ligu nemohol hrať Adam Kubica, ktorý na Veľkej cene robil rozhodcu a je možné, že za niektoré z družstiev 1. ligy by nastúpili ďalší českí hráči. Verme, že k takémuto termínovému lapsusu už v budúcnosti nedôjde.

Páry

Družstvá