Rank Name           VP  IMP Matches Average  +- VP  +-IMP

 1. Légia Michalovce    94.66  113    7  13.52  0.00    0
 2. Légia Košice      92.46  120    7  13.21  0.00    0
 3. KBK Košice       77.94   48    7  11.13  -0.40    0
 4. Inter         68.87   0    7  9.84  -1.00    0
 5. Cassovia Košice    64.80  -24    7  9.26  -0.20    0
 6. RIP Košice       59.61  -44    7  8.52  -0.50    0
 7. Jokers         52.43  -96    7  7.49  0.00    0
 8. Zemplín        45.93  -114    7  6.56  -1.80    0

                 Cross table
                 ===========

1. liga
From round 1 to 7

     VP       1   2   3   4   5   6   7   8

1 Légia Košice       15.11 16.38 11.59 9.18 5.42 19.33 15.45
2 KBK Košice     4.89    7.24 3.07 15.61 12.07 17.90 17.56
3 Cassovia Košice   3.62 12.76    6.80 11.59 4.55 16.23 9.45
4 Inter        8.41 16.93 13.20    9.18 4.07 14.01 4.07
5 RIP Košice     10.82 4.39 8.41 10.82    6.80 12.07 6.80
6 Légia Michalovce  14.58 7.93 15.45 15.93 13.20    11.34 16.23
7 Zemplín       0.67 2.10 3.77 6.59 7.93 8.66    18.01
8 Jokers       4.55 2.44 10.55 15.93 13.20 3.77 1.99   

                 Corrections
                 ===========

Segment          Team  VP  IMP reason

 2/1     Cassovia Košice -0.20   0 pomalá hra
 2/1          Inter -0.20   0 pomalá hra
 2/2        KBK Košice -0.40   0 pomalá hra
 5/1          Inter -0.20   0 pozdní příchod ke stolu
 6/1         Zemplín -1.00   0 použití VUS
 6/2          Inter -0.60   0 pomalá hra
 6/2        RIP Košice -0.50   0 špatné vysvětlení
 6/2         Zemplín -0.60   0 pomalá hra
 7/1         Zemplín -0.20   0 pomalá hra

Výsledky Televízna reportáž

Od piatku do nedele sa v Bratislave konalo jarné sústredenie 1. ligy. Najväčším prekvapením je priebežne 1. miesto družstva Légia Michalovce,  po dlhých rokoch je to prvýkrát, keď na 1. mieste „nepreletuje“ Légia Košice (Légiu Michalovce som už minulý rok pokladal za čierneho koňa súťaže, len pred rokom podcenili psychohygienu, keď z Ukrajiny vyrazili skoro ráno a rovno z auta nastúpili na zápasy). Košickým družstvám sa darilo menej ako minulý rok, keď sme obsadili prvé štyri miesta. Teraz sú to 2., 3., 5. a 6. Sklamaním je výkon družstva Zemplín, ktoré má určite naviac, než zatiaľ predviedlo a viac som očakával aj od družstva Jokers.

Pred jesenným sústredením je všetko otvorené, ešte aj tretie družstvo môže celkovo zvíťaziť a na druhej strane, ani 5. družstvo nemá istotu nevypadnutia, pritom ešte môže zabojovať aj o 3. miesto.

Výrazne sa posilnilo družstvo Inter, za ktoré nastúpili hráči Anatol Filip a Marián Henc, ktorí sú ako pár v butleri priebežne tretí.

Družstvo Cassovia svoje prvé tri zápasy pomerne vysoko prehralo a prehralo aj svoj 4. zápas, ale len o 2 Imp. Potom prišla séria 3 víťazstiev a z predposledného miesta sa prepracovalo na 5. a na dohľad 4. miesta. Novovytvorený pár Krátky-Hencz sa zohrával, inak by aj ten úvod bol pravdepodobne o niečo lepší a aj pár Horňák-Menyhért mal svoje slabšie chvíle.

1. liga bola výrazne vyrovnanejšia, kým minulý rok bol rozdiel medzi prvým a posledným miestom 591 Imp, teraz je to iba 227.

Z organizačného hľadiska bolo všetko v najlepšom poriadku, snáď len mala byť k dispozícii dobre viditeľná časomiera a možno by bolo menej pokút za pomalú hru. Jury nemusela riešiť žiadne protesty, k jednému sa schyľovalo, keď pár Šikra-Šikra proti páru Hencz-Krátky v jednom rozdaní 2x zle vysvetlil partnerove hlášky, na základe týchto dvoch vysvetlení súperi nedošli do 4 a uhrali 2+4. Keď rozhodca informoval kapitána, ako dražba prebiehala, dospeli sme k záveru, že nemá zmysel sa odvolávať. Podľa minimaxu sú v rozdaní iba 2 a ak by sa hrali 4, s veľkou pravdepodobnosťou by sa spadli a jury by pravdepodobne rozhodla prideliť výsledok 50% 4+2 a 50% 4-1. V celkovej bilancii by nám to vynieslo +0.5 Imp. Rozhodca súperom pridelil procedurálnu pokutu vo výške 0.5 VP a výsledok ponechal v platnosti. Pri spätnom pohľade na vec sme sa asi predsa len odvolať mali, môj hypotetický odhad, ako by rozhodla jury asi nebol správny. Rozhodnutie by malo vychádzať aj z reálneho priebehu zohrávky rozdania, 4 sa síce bránia inak, ako 2, ale s veľkou pravdepodobnosťou by prišiel rovnaký štart. Chybu však spravili aj naši spoluhráči, ktorí ak boli pôvodne ochotní hrať 1 s kontrou, mali okontrovať aj 2, ktoré by sa padali 4 krát. Súperi by síce mohli ujsť do 2, ale bolo by to na základe získania neoprávnenej informácie z nesprávneho vysvetlenia dražby partnerom a došlo by k úprave výsledku.

Družstvu Zemplín bola v zápase proti Interu pridelená procedurálna pokuta za použitie VUS. Buď pri otvorení alebo v zásahu zadražili hlášku, ukazujúcu dva ľubovoľné 5 listy. Hláška ukazujúca dvojfarebný list však musí  obsahovať aspoň jednu známu farbu. Výnimku má Wilkos pri otvorení. Osobne si myslím, že 1.liga je súťažou prvej kategórie a mali by na nej byť povolené aj metódy VUS s príslušnými konzekvenciami, ale keďže ich propozície či okýptený súťažný poriadok vyslovene zakazujú, tak sa používať nesmú a výnimku pre Wilkos by som zrušil.