2. liga, ako ďalej?

Nasledujúce úvahy sú moje osobné, nemusia korešpondovať s názormi členov klubu či jeho vedenia.

Na stránke SBZ zatiaľ nevidím výsledky 2. ligy Západ, neoficiálne viem, že sa naplnili moje najhoršie očakávania a jedno z družstiev, ktoré odohralo jarnú časť, nenastúpilo. Keďže neviem, ako to tam celé dopadlo, tak neviem, či sa nenaplnilo i najhoršie z najhoršieho a po uplatnení dodatočne prijatého pravidla, ktoré nemá obdobu asi v žiadnom inom bridžovom zväze a ani v iných športových disciplínach, tak celkového víťaza  2. ligy Západ určilo dodatočne prijaté pravidlo a nie skutočné výsledky, dosiahnuté pri bridžovom stolíku. Dúfam, že nie. (Pravidlo bolo prijaté pred spustením súťaže i keď po uzávierke prihlášok a okrem mňa voči nemu nikto neprotestoval, takže jeho prípadné uplatnenie bude legálne)

Bez ohľadu na to, či vyššie spomenuté obavy sú oprávnené alebo nie, tak by sme z  faktu, že na Západe sa každý rok nájde aspoň jedno družstvo, ktoré súťaž nedohrá, mali vyvodiť nejaké dôsledky. Toho roku nedohratie súťaže hrozilo aj pri niekoľkých družstvách na Východe, tri či dokonca štyri družstvá museli na poslednú chvíľu doplniť súpisku a veľa k nechýbalo, aby sa to nepodarilo (možno by sme mohli obmedziť reštrikcie týkajúce sa náhradníkov, ale je to veľmi citlivé na možnosť narušenia regulérnosti súťaže).

Medzičasom boli zverejnené výsledky 2. ligy ZK. Celkové poradie by bolo rovnaké aj keby zostali zachované výsledky odstúpivšieho družstva, osobne doporučujem v propozíciách ligy na rok 2014 bod o odstúpení prepracovať a to tak, že ak družstvo odohralo všetky zápasy jarnej časti a na jeseň nenastúpi, jeho výsledky zostávajú v platnosti. Tak je to v českom i v poľskom súťažnom poriadku a tak sa postupuje i v iných športoch. 

V tejto súvislosti neviem, či by sme 2. ligu nemali hrať tak, že sa 2. liga Východ a Západ budú hrať len na jar, a na jeseň by hrali systémom každý s každým prvé dve družstvá zo Západu a  z Východu. Finále 2. ligy by sa mohlo hrať napríklad v Žiline, takže štatisticky by nikto nebol cestovaním necestovaním poškodený/zvýhodnený (Žilinčania áno, ale v 1. lige, ak by postúpili, by zas boli znevýhodnení). Finále 2. ligy by sa mohlo hrať na 32 rozdaní a východ a západ by svoje finálové zápasy mohli odohrať na Východe a Západe, takže na sústredení by sa hrali iba po dva zápasy.

Ak by sa vyššie uvedené myšlienky uplatnili, tak by sme na Východe mohli obnoviť Východoslovenskú ligu, takže hráči by neboli ochudobnení o príležitosť zahrať si súťaž družstiev na vyšší počet rozdaní, naopak, druholigové družstvá by si mohli zahrať proti prvoligovým aj mimo VC Košice, MMS či KP a to na 20 či dokonca 32 rozdaní.

Keďže počet družstiev v Západnej konferencii odstúpením jedného družstva na jeseň klesol pod 50% počtu družstiev vo Východnej konferencii, 2. družstvo z Konferencie Východ má právo vyzvať víťaza Západnej konferencie na zápas o postup do 1. ligy. Pokiaľ viem, družstvo Blondínky baráž hrať nechce a vzniká otázka, či právo vyzvať víťaza 1. ligy Západ prechádza na tretie družstvo v poradí alebo nie? Ak by sa víťaz konferencie vzdal účasti v 1. lige, tak právo účasti prechádza na druhého v poradí, per analogiam by právo vyzvať malo prejsť na tretieho v poradí, ale pochybujem o účelnosti prechodu tohto práva. V každom prípade by to malo byť v propozíciách Ligy 2014 explicitne ošetrené (dodatočne som si pozrel propozície a explicitne to v nich je ošetrené už v súčasnosti). Klauzula, že ak sa všetci okrem posledného z početnejšej konferencie vzdajú práva hrať baráž je úsmevná 🙂 Ak ešte k tomu víťaz menej početnej skupiny sa vzdá práva štartovať v prvej lige či nenastúpi na barážový zápas, tak posledné družstvo bez boja alebo po prehratom boji postúpi do 1. ligy. Podľa mňa by v podobných prípadoch mali baráž hrať družstvá, ktoré v predchádzajúcom ročníku ligy vypadli. Prirodzene netýka sa to už postupu do ligy 2014, ale až prípadnej zmeny propozícií pre rok 2014.

Inak propozície nič nehovoria, či do baráže si družstvá môžu povolať náhradníkov, logika veci by posilnenie družstva mala povolovať a to hráčmi z ľubovoľného 2. ligového družstva, prípadne hráčmi z družstiev, ktoré z 1. ligy vypadli. Náhradník by nemal byť z družstva, ktoré si v 1. lige účasť zachovali. Napríklad v družstve Blondínok jeden pár jednoznačne 1. ligu hrať nechce, ak by postúpili, tak by sa družstvo svojho práva hrať 1. ligu vzdalo alebo by do 1. ligy nastúpilo v novom zložení, preto je logické, že do baráže by mali mať možnosť nastúpiť s hráčmi, s ktorými by neskôr 1. ligu chceli hrať.