21.11. Verzia 0.60 Úplné prepracovanie filozofie vkladania licitačných sledov do databázy. Číslo za DB je počet ošetrených licitačných sledov, zárodok učiaceho módu.

1.11. Verzia 0.55 Nedovolí hráčovi dražiť na nedostatočnom stupni, vylepšená dražba po otvorení 2

Licitačný trenažér som vyvinul pre účastníkov kurzov bridžu v KBK. Mal by však byť vhodnou pomôckou aj pre mierne pokročilých bridžistov. Za klubový večer stihneme odlicitovať a odohrať najviac 30 rozdaní a dražiť „nasucho“, keď 4 hráči by len licitovali a záväzky by nezohrávali by asi málokoho bavilo (musí to baviť všetkých štyroch). Tieto problémy rieši licitačný trenažér, ktorý má tu trpezlivosť s vami dražiť stovky rozdaní, nikdy vám nevynadá (a ak vy nadávate jemu, tak sa neurazí ) a poskytne vám spätnú väzbu, ako by dražil on, pričom si kliknutím na BBO Viewer a potom na GIB môžete skontrolovať, či sa daný zaväzok dá alebo nedá splniť, s koľkými pádmi či nadzdvihmi. Presunutím myši na jednotlivé hlášky z dražby vám časom poskytne ich význam (mali by ste použiť až po skončení dražby, ale môžete si svoju hypotézu overiť aj počas nej).

Pokyny pre začiatočníkov

Tréning otvorení

Nastavte si v konfigurácii, že otvára sever a trénujte otvorenia. Trenažér vám náhodne vygeneruje rozdanie, vždy tak, že by ste mali otvoriť a otvorte podľa svojho uváženia. Do dražby sa zapoja aj ostatní hráči a keď odznejú tri pasy, vľavo sa vám zobrazí celé rozdanie, ako ste licitovali a ako by licitoval trenažér. V prvom rade si všímajte, či ste otvorili ako on, aj váš prvý rebid je dôležitý, pre začiatok nie je až tak podstatný konečný záväzok, pokiaľ však otvorenie a rebid budú správne, vo väčšine prípadov bude správny i konečný záväzok. Keď kliknete na BBO Viever, rozdanie sa vám zobrazí v BBO zobrazovači a keď kliknete na GIB, robot vám vyhodnotí, po akom štarte koľko zdvihov spravíte, ak budú hrať všetci optimálne. = znamená, že záväzok splníte, zelené čísla znamenajú koľko spravíte nadzdvihov a červené, koľkokrát spadnete.

Tréning odpovedí

Nastavte ako otvárajúceho juh, v takom prípade bude stále otvárať váš partner a vy budete odpovedať na jeho otváraciu hlášku. Znova porovnávajte hlavne, či vaša prvá odpoveď bola správna, ak bude prvá odpoveď nesprávna, tak obvykle to už v priebehu ďalšej dražby neviete napraviť.

Tréning zásahov

Keď zvládnete otvorenia a odpovede, môžete začať trénovať zásahy do dražby. Najprv nastavte, nech otvára W a keď sa naučíte zasahovať za otvárajúcim, môžte začať precvičovať zásahy po pravici otvárajúceho či reakcie na zásah partnera.

Konfigurácia trenažéra

V ľavom stĺpci sa zobrazujú konfiguračné parametre trenažéra.

 • FB – určujete, koľko figúrových bodov bude mať váš list. Štandardne je nastavené nula až 37, ak chcete trénovať podlimitné otvorenia, či otvorenia s veľmi silnými listami, toto rozpätie si môžete upraviť
 • Otvorenie – určíte, čo otvorí otvárajúci. Štandardne je nastavené Všetko, ale ak chcete trénovať odpovede po otvorení 1NT, nastavte si otvorenie 1NT a otvárajúceho nastavte na S (vy ste vždy sever)
 • Dealer – kto rozdával, kto bude prvý dražiť. Štandardne je to nastavené na N, ak chcete precvičovať zásahy na 2. mieste nastavte na W, zásahy na 3. mieste nastavte na E a ak chcete precvičovať odpovede na otvorenia partnera, nastavte na S. Posledná možnosť je X, vtedy sú postupne dealermi jednotliví hráči tak, ako pri skutočných rozdaniach.
 • Jazyk – implementované sú Slovenčina a Angličtina, nastavíte si, ako s vami bude trenažér komunikovať.
 • Ďalej nasledujú konvencie ktoré budú trenažérom používané:
  • Jacoby 2NT – odpoveď s fitom na otvorenie 1 v drahej, s 13+ FB
  • Magister – otázka na trojlistú podporu v drahej farbe
  • Význam otvorenia 2 – slabé dva, Multi, Minimulti, Wilkosch, 4414/4405 – singel alebo šiken kárový
  • Význam otvorenia 2 – slabé dva, 5+5 v inej farbe
  • Význam otvorenia 2 – slabé dva, 5+5 v lacnej farbe
  • Význam otvorenia 2NT – pravidelná rozloha 20-21 FB, 5+5 v lacných farbách
  • Odwrotka/Bubrotka – má význam len v poľskom trefe
  • Otázka na singel – ak je 2/ slabé dva a je zaškrtnutá otázka na singel, po otvorení 2 je 2 otázkou na singel a po otvorení 2 je otázkou na singel hláška 2NT.
  • Gerber – po otvorení 1 alebo 2 NT je hláška 4 otázkou na esá a hláška 4NT je invitom do 6NT
  • Splinter – po otvorení 1 v drahej je skok na 4 stupeň v inej farbe ukázaním fitu a krátkosti v licitovanej farbe, hra je presadená a invituje sa slem. Hráč má menej ako 13 FB, ak je zaškrtnutá konvencia Jacoby 2NT
  • je po otvorení 1 v drahej hláška 1NT fors na jedno kolo?
  • zásahy do 1NT – prirodzené, Cappeleti, DONT a Super DONT

Posledným, ale rozhodujúcim parametrom je licitačný systém, zatiaľ sú implementované dva SAYC a WJ, pričom SAYC je v dvoch variantoch SAYC – lepšia lacná a SAYC4 – kde otvorenie 1 sľubuje aspoň 4 list kárový a teda otvorenie 1 môže byť aj na 2 liste.

Systém WJ – je zatiaľ implementovaný len čo sa týka otvorení a prvých odpovedí, SAYC by mal dražiť do konca, ale vo viackolovej dražbe sa trenažér zatiaľ často stráca.

Plány ďalšieho vývoja trenažéra

Chcem doplniť možnosť zvoliť si iba tréning otvorení, v budúcnosti by mala pribudnúť možnosť dražiť rozdania, ktoré sme hrali v klube a vydražený záväzok porovnať s minimaxom a vyhodnotiť na Imp voči minimaxu, tiež by mali pribudnúť aj iné konvencie, ako aj iné dražobné systémy. Na iné systémy však potrebujem dorobiť učiaci sa mód, teraz sa trenažér zdokonaľuje iba priamym programovaním, v učiacom móde mu učiteľ povie, čo mal s daným listom dražiť.

Licitačný trenažér vás určite nenaučí expertnú dražbu, sú listy s ktorými sa treba odchýliť od systému, ale začiatočníkov by mal naučiť základy mechanickej dražby, takže pri stolíku by nemali robiť elementárne chyby a expertní hráči im možno čas od času v reálnej hre povedia, že síce daný list dražili tak, ako by ho dražil trenažér, ale z tých a tých dôvodov by mal byť dražený inak.

Úlohy

 • Nech nedovolí zadať nelegálne hlášky: hláška nižšia alebo rovná najvyššej hláške, kontra partnerovi, rekontra partnerovi.
 • Nech správne draží aj po úvodnom pase/pasoch.
 • Nech nikdy neodpasuje 4NT, ak bola otázkou na esá.
 • Nech neodpasuje odpoveď na otázku na esá, ak farba odpovede nie je zhodná so sfitovanou farbou.
 • Mód pre tréning partnerskej dvojice – NS budú hráči a trenažér bude dražiť ako sparing partner, pričom by si hráči mohli zvoliť, aký systém draží trenažér a akým systémom dražia oni. Voľba či trénujú vlastné otovrenia, zásahy do otvorení súpera alebo všetko.