• 30.8.2013 1. Kronová-Štofková 2. Siničáková-Lovíšková 3. Nováková-Šimonová, 9 párov
 • 27.8.2013 1. Ploščica-Števák 2. Tešerová-Vagač 3. Horňák-Menyhért, 11 párov
 • 23.8.2013 1. Nováková-Šimonová-Menyhért 2. Vysocký-Varga 3. Horňáková K.-Horňák, 8 párov
 • 20.8.2013 1. Horňák-Menyhért 2. Jakubík-Skalka 3. Nováková-Šimonová, 10 párov
 • 16.8.2013 1. Frajt-Jakubík 2. Šimonová-Menyhért 3. Skalka-Lovíšková-Gregová, 9 párov
 • 13.8.2013 1. Munka-Pankovič J. 2. Horňák-Menyhért 3. Šikra M.-Šikra B., 12 párov
 • 9.8.2013 1. Horňák-Menyhért 2. Frajt-Jakubík 3. Pankovič-Munka, 10 párov
 • 6.8.2013 1. Boros-Vodička 2. Šimonová-Vagač 3. Belčák-Gregová , 11 párov
 • 2.8.2013 1. Munka-Pakovič J. 2. Varga-Vysocký 3. Belčák-Vagač, 6 párov

9.8. sme po dlhšom čase hrali počítačom generované rozdania, takže sú k dispozícii aj rozdania s minimaxami.

Práva tichého hráča

PRAVIDLO 42 – PRÁVA TICHÉHO HRÁČA

A. Neobmedzené práva

 1. Tichý hráč je oprávnený poskytovať za prítomnosti vedúceho informácie o skutočnostiach alebo pravidlách.
 2. Tichý hráč môže sledovať počet získaných a stratených zdvihov
 3. Tichý hráč hrá karty z listu tichého hráča na pokyn hlavného hráča (pozri pravidlo 45F, ak tichý hráč naznačí pridanie karty).

B. Obmedzené práva

Tichý hráč môže uplatňovať ďalšie práva, ktoré sú v súlade s obmedzeniami podľa pravidla 43.

 1. Tichý hráč sa môže opýtať hlavného hráča (ale nie obrancu), keď nepriznal farbu, či nemá kartu vynesenej farby.
 2. Tichý hráč sa môže pokúsiť predísť akejkoľvek nezrovnalosti zo strany hlavného hráča.
 3. Tichý hráč môže upozorniť na akúkoľvek nezrovnalosť, ale len po skončení zohrávky.

PRAVIDLO 43 – OBMEDZENIE PRÁV TICHÉHO HRÁČA

S výnimkou, ak to umožňuje pravidlo 42:

A. Obmedzenie práv tichého hráča

 1. (a) Pokiaľ na nezrovnalosť neupozornil iný hráč, tichý hráč nemá počas zohrávky ako prvý požadovať privolanie rozhodcu.
  (b) Tichý hráč nemá upozorňovať na nezrovnalosť počas zohrávky.
  (c) Tichý hráč sa nesmie zúčastňovať hry a ani akokoľvek komentovať priebeh zohrávky.
 2. (a) Tichý hráč si nesmie vymeniť list s hlavným hráčom
  (b) Tichý hráč nesmie opustiť svoje miesto a sledovať zohrávku hlavného hráča.
  (c) Tichý hráč sa nesmie z vlastnej iniciatívy pozrieť na líce kariet z listu ktoréhokoľvek z obrancov.

B. Ak sa vyskytne porušenie

 1. Na tichého hráča sa vzťahuje pokuta podľa pravidla 90 za každé porušenie obmedzení uvedených v odsekoch A1 alebo A2.
 2. Ak tichý hráč, po porušení obmedzenia v odseku A2,
  (a) varuje hlavného hráča pred výnosom z nesprávnej strany, ktorýkoľvek obranca môže prikázať, z ktorého listu má hlavný hráč vyniesť.
  (b) sa ako prvý opýta hlavného hráča, či sa pridaním nedopustil nepriznania farby, hlavný hráč musí pridať právoplatnú kartu a uplatnia sa ustanovenia podľa pravidla 64 ako keby došlo k dokonanému nepriznaniu farby.
 3. Ak tichý hráč poruší obmedzenia uvedené v odseku A2 a následne ako prvý upozorní na nezrovnalosť spôsobenú obrancom, nie je stanovená náprava. Zohrávka pokračuje akoby sa nezrovnalosť nevyskytla. Na konci zohrávky pozri pravidlo 12B1.

Prečo taký rozsiahly citát pravidiel? V klube vyššie uvedené pravidlá vzťahujúce sa na tichého hráča veľmi často porušujeme a niektoré z nich sa zvyknú porušovať aj na mimoklubových turnajoch.

V utorok som sa na posedení po klube dozvedel o nasledujúcej skutočnosti: Hlavný hráč omylom vyniesol z ruky a nie zo stola, tichý hráč ho upozornil na výnos z nesprávnej strany. Po tomto upozornení hlavný hráč vyniesol zo stola, ale keďže bol vyvedený z miery predchádzajúcou chybou, urobil renons. V nasledujúcom zdvihu pritom vyniesol z ruky kartu nepriznanej farby. Súperi si nič nevšimli, ale na renons ihneď upozornil stolík. Hráči rozhodcu neprivolali a sami bez znalosti pravidiel po dohraní rozhodli o výške pokuty náprave za dokonaný renons.

V zmysle vyššie uvedených pravidiel tichý hráč porušil svoje povinnosti, v tomto prípade to viedlo k poškodeniu ich strany, ale inokedy to môže byť naopak. Takmer všetci, keď sme tichí hráči, zvykneme partnera upozorňovať, že chce vyniesť z nesprávnej strany (a je to v poriadku, keďže tichý hráč sa môže pokúsiť zabrániť nezrovnalosti hlavného hráča, nie sme však povinní to robiť). Pokiaľ však tichý hráč z vlastnej iniciatívy nahliadol do kariet niektorého z obrancov, či do kariet hlavného hráča, ktorýkoľvek obranca môže hlavnému hráčovi nariadiť, odkiaľ má vyniesť – pokiaľ to bolo iba zdanie stolíka, že chce vyniesť odinakiaľ, tak to môže mať pre ich linku fatálne následky.

Tichý hráč sa dopustil porušenia pravidiel tým, že hoci ešte nebolo dohrané, upozornil na renons. Toto upozornenie môže spraviť až po skončení zohrávky, pričom  nie je povinný upozorniť na nezrovnalosť vlastnej linky.

Poslednou chybou všetkých hráčov pri stolíku bolo, že svojvoľne rozhodli o náprave za renons. Mali privolať rozhodcu, je možné, že by rozhodol rovnako, ale hoci sú renonsy napravované takmer automaticky, sú tam isté výnimky – napríklad renons nemôže byť vykonaný v predposlednom zdvihu, pokutou nemôže previnilá strana stratiť zdvihy, ktoré už získala pred renonsom, …

Chýbajúca a prebývajúca karta

Počas turnaja sa v jednom rozdaní stalo, že východ mal 14 a západ 12 kariet. Istý čas trvalo, než sa podarilo rozdanie rekonštruovať. K podobným prípadom dochádza, keď si po drohraní pozeráte karty partnera. Podľa pravidiel, sa hráč nesmie dotýkať iných kariet než sú jeho, výnimkou je, ak sa tichý hráč musel vzdialiť a tak jeho karty fyzicky prikladá hlavný hráč, alebo na požiadanie hlavného hráča ich prikladá jeden z obrancov.

V budúcnosti za poškodenie rozdania budem automaticky previnilej strane prideľovať pokutu 20% topu.

Potom, ako sa vyššie uvedené stalo, som si po dohraní začal všímať, či si hráči nepozerajú cudzie karty a všimol som si to najmenej v troch prípadoch.