Logické odvodzovanie, ako v Sudoku

Som známy tým, že zvyknem „zakazovať“ partnerom myslieť. Prirodzene, že to nemyslím doslova, ale takmer vždy, keď sa nejaký môj partner zamyslí, katastrofa je na obzore. Vo väčšine prípadov stačí mechanicky uplatňovať bridžové zásady a hra plynie sama a napodiv správnym smerom.

Prirodzene, že sa počas hry vyskytnú situácie, kedy sa skutočne treba zamyslieť a v ktorých správna logická úvaha vedie k dobrému výsledku. Partnerom „zakazujem“ myslieť, lebo obvykle sa ich logické úvahy uberajú úplne mylným smerom. Chcem po nich, aby sa naučili hrať mechanicky správne a pokiaľ budú mať zvládnutú mechaniku, môžu pristúpiť k logike 🙂 (vyššie uvedené sa prirodzene nevzťahuje na môjho stabilného partnera)

V ľahkých sudoku úlohách je logické odvodzovanie v podstate mechanické, z obmedzení pre štvorce, riadky a stĺpce mechanicky vyplýva, čo sa tam nemôže nachádzať a ak sa tam nemôže nachádzať všetko okrem jednej číslice, tak ju tam napíšeme. Okrem takýchto primitívnych odvodení sa tam vyskytujú odvodenia druhého a tretieho rádu, keď z toho, že číslica nemôže byť v tom či onom riadku vyplynie, že musí byť na  úplne inom konci mriežky. Podobne možno a treba odvodzovať aj v bridži. Pred štartom si treba vyhodnotiť priebeh dražby a odhadnúť, čo môže mať partner a súperi v liste a vybrať štart zodpovedajúci tomuto odhadu, po vyložení stola sa situácia zjednoduší, hádanka sa už týka iba listu partnera a hlavného hráča. Z priebehu dražby obvykle vyplývajú hranice bodov oboch hráčov, hranice počtu kariet  v jednotlivých farbách a zo znalosti týchto hraníc u jedného hráča si možno odvodiť hranice počtu kariet u druhého.

Z dražby vyplývali navzájom sa vylučujúce informácie

Na EW sedia skúsení rutinovaní bridžisti, na juhu sedí agresívny a v rámci klubu relatívne silný hráč a na severe pokročilý hráč.

Sever má nasledujúci list:

bd20nDealerom je West a otvoril 1 (alertované, aspoň dvojlist, Precision), N 1, E 1NT, S 2, Pas, Pas a E 2NT. Juh štartuje 3  a na stole sa objavil nasledujúci list:

bd20eSever nasadil eso a vrátil malú piku, pričom uvažoval takto: Partner mi zvýšil piky, štartuje malou, má figúru. Bola jeho úvaha správna?

V zmysle zásady dôveruj partnerovi áno, ak by sa však sever zamyslel nad tým, že východ 2x dražil NT, pričom druhýkrát po sfitovaní juhom, tak tu niečo nesedí. Natoľko skúsený hráč predsa nebude 2x dražiť NT s jedinou zádržou a ešte k tomu s dublom. Z toho vyplynie, že 3 je najvyššia piková karta juhu, piky zvýšil s dublom, niekde však body musí mať, preto by mal N zahrať do slabej farby stola, teda do sŕdc. V MP by návrat srdový nič nezmenil. Hoci som napísal, že východ je skúsený hráč, v tomto rozdaní licitačne zaváhal, keďže s 12 bodmi dražil 1NT a tak vynechali hru. Tu je celé rozdanie:

bd20allV klubovom turnaji to však bola pre NS čistá nula, keďže niekto 2NT spadol 3x, jedni rozdanie odpasovali !!! a jeden pár hral 3 bez jednej. Po návrate srdcovom by NS získali 4 zdvihy a bola by to rovnaká nula a bola by to nula, aj keby hlavný hráč odovzdal ešte jeden zdvih.

Oslobodil zásah súpera z odpovede na otázku na zádrž?

Nasledujúce rozdanie sa hralo v tom istom turnaji. Juh s nasledujúcim listom otvoril 1:bd11s

Západ skočil na dve srdcia a sever dražil 3 (alertované, otázka na zádrž srdcovú), Východ zadražil 3, Juh pas, Západ 4 a Sever kontra, odpasované.

Prvý problém je, či 3 východu oslobodili juh z odpovede na otázku na zádrž srdcovú? Ak by Východ nedražil, tak by juh určite povedal 3NT, keďže juh má aj zádrž pikovú, tak 3NT môže povedať, sever predsa hláškou 3 oznámil, že v prípade, ak partner nemá zádrž srdcovú je ochotný hrať záväzok v niektorej z lacných farieb najmenej na 4 stupni. Druhou vecou je, že juh má minimum otvorenia a tak si „myslel“, že zádrž nemusí ukazovať.

Priebeh obrany

Sever vyniesol K, na stole sa objavilo:

bd11e

Sever pokračoval A, čo Západ zabil (juh už vie, že sever chcel hrať aspoň 4, ak by juh oznámil, že nemá zádrž srdcovú) a zahral 8, Sever 3, Východ K a Juh zahral 6. Prirodzene, že si svoje pikové eso odniesol domov, keďže západ mal singel pikový.

Juh argumentoval tým, že sa bál, že hlavému hráčovi vypracuje piky a hlavne, že nemá čo zahrať, ak sa dostane do zdvihu. Jeho zahratie je pritom jednoduché, vezme pikovým esom a vráti tromf. Ak by obrana prebiehala presne, linka NS získa čistý top, keďže tri pády s kontrou sú za 500 a 3NT= iba za 400. V našom poli aj tie tri pády boli druhým najlepším výsledkom, ale pekná obrana by potešila srdce severu.

Dalo sa odvodiť, že sever musí mať body v srdciach?

Hláškou 3 sever ukázal, že má aspoň 13 v najhoršom prípade 12 bodov, presadzuje celoherný záväzok a trúfa si spraviť aspoň 10 zdvihov v károvom záväzku. Z bodov, ktoré juh vidí na stole a z bodov vlastného listu vyplýva, že tie zostávajúce body musí mať v srdciach. Prirodzene, že nemusel mať eso, ale potom by to bol kráľ.

Ako z dražby vyplývalo, že západ má singel pikový?

Ak by mal západ dvojlist srdcový, tak by 3 piky odpasoval (správne mal odpasovať aj so singlom a do 4 ujsť pokiaľ príde na 3 kontra).

Tu je celé rozdanie:bd11all

 Čo vyniesť?

Dražba prebiehala takto: W 2NT (20-21 FB) – E 3 (Stayman) – W 3 – E 3NT. Čo má vyniesť sever z nasledujúceho listu?

bd8n

Západ má aspoň 20 bodov, je pravdepodobné, že AQ a AK má on, preto štart spod figúry takmer isto zadá zdvih. Hlavný hráč síce ukázal 4 list pikový, ale sever má 5 list a 3 potencionálne vstupy, štart pikovou 10 nič nezadá. V našom prípade sever štartoval károm a v koncovke nepodržal kára, takže namiesto -1 hlavný hráč spravil +1. Tu je celé rozdanie:bd8all