Kurz bridžu 2016

 

 1. lekcia Pravidlá bridžu so zjednodušeným bodovaním záväzkov
 2. lekcia Bodovanie záväzkov. Hodnotenie sily listu.
 3. lekcia Licitačný systém. SAYC – úvod do systému
 4. lekcia Odpovede. Komplexné body
 5. lekcia Dražba po otvorení jedna v drahej.
  Licitačný trenažér
 6. lekcia Hra hlavného hráča. Impas a expas
 7. lekcia Licitácia po otvorení 1BT
 8. lekcia Obrana. Štarty, výnosy, markovanie
 9. lekcia Blokujúce otvorenia
  1. Medzilekcia Hranie bridžu online V stredu sa mala v našej novej hracej miestnosti meniť podlaha, preto som pre kurzistov pripravil program mimo priestorov klubu. Priniesol som dva notebooky a šli sme do pohostinstva s wifi pripojením. Predviedol som im hranie na BBO a ukázal im rôzne BBO funkcie. Najprv  sme hrali solitaire bridž, potom sme hrali pri stolíku a na záver som nás prihlásil do maďarského turnaja, pričom druhý NB bol na cca. 5 metrov vzdialenom stole. Pri jednom NB sme boli ja a dve kurzistky, pri duhom kurzista s kurzistkou. Začali sme veľmi dobre, po 8 rozdaniach sme mali +15.4 Imp. V priebehu 8 rozdania sa mi podarilo zakopnúť o šnúru NB, takže som na chvíľu vypadol, než som sa vrátil, už za mňa hral náhradník a rozhodca turnaja ma síce do turnaja vrátil, ale s iným partnerom, náhodou to bol Jožko Onder. Ani v zostávajúcich 6 rozdaniach sa kurzisti nestratili a skončili celkovo na druhom mieste a ja s Jožkom na treťom. Výsledky turnaja. Turnaja sa zúčastnilo 26 párov. Kurzisti hrali pod nickom mira146. Gratulujem.
 10. Otvorenie 2 trefy. Slemová dražba

Odkaz pre kurzistov: Ak čomusi nerozumiete, napíšte otázku v komentári, buď na tejto stránke alebo priamo pod konkrétnym článkom. Na našej stránke sa nemusíte autorizovať, komentár sa zobrazí po jeho schválení redaktorom. Na blogu Pravdy sa musíte zaregistrovať a notifikovať pomocou SMS.

Otvorenie 2 trefy

Otvorenie 2 je jediné otvorenie v systéme SAYC, ktoré nesmieme odpasovať, aj keby sme mali 0 FB. Keď máme 22+ FB alebo 4 stratové zdvihy, otvoríme 2. Ako pokračuje licitácia po tomto otvorení?

Odpoveď 2

V závislosti od dohody partnerov je to buď „waiting“ vyčkávacia hláška, ktorou dávame partnerovi priestor, aby lepšie popísal svoj list alebo je to „negat“, negatívna odpoveď mám veľmi slabý list. Waiting teda v sebe obsahuje aj tento slabý list.

Po odpovedi 2 otvárajúci, ak má nejaký 5 list, tak ho ukáže hláškou v poradí, poprípade rovno skočí na celú hru. Ak žiaden 5 list nemá, povie 2NT, poprípade s veľmi silným listom 3NT. Po odpovedi 2NT sa licituje rovnako, ako po otvorení 2NT – stayman, transfery. Prísne vzaté 2NT môžu byť odpasované, ak máte 0-2 FB.

Doporučujem, aby ste hrali waiting, inak vám partner ťažko ukáže, že má drahý 5 list a vyhnete sa aj iným ťažkostiam.

Odpoveď 2/ a 3/

V licitovanej farbe mám aspoň 5 list, mám aspoň 7 FB, ak je ich len sedem, tak vo farbe odpovede je buď AK alebo aspoň KQ. Ak je ich viac je vhodné, ak v nej máme aspoň A alebo K. Poznámka: pokiaľ hráte waiting, tak miesto 3 môžete povedať 2, ušetríte tak licitačný priestor v prípade, že partner má iný 5 list, na druhej strane sa dostanete do ťažkostí, ak povie 2NT. Ak však má trefy, tie by vám po hláške 3 vedel ukázať až na štvrtom stupni a mohol by tak prekročiť optimálny záväzok 3NT.

Odpoveď 2NT

Pokiaľ 2 nie je waiting, tak od 8 bodov s pravidelnou rozlohou bez 5 listu povieme 2NT.

Čo licituje otvárajúci na kladnú odpoveď?

Po kladnej odpovedi je celá hra presadená a nie je vylúčené, že možno uhrať slem. Ak má fit, môže farbu sfitovať, môže však napriek fitu ukázať vlastný 5 list, hlavne ak farba odpovedajúceho bola lacná a otvárajúci má drahý 5 list.

Slemová licitácia

Keď sme z bodovej bilancie zistili, že máme dostatok bodov na licitovanie slemu, mali by sme mať k dispozícii nejaké prostriedky, pomocou ktorých zistíme, či tento slem má reálnu šancu. Základným a najpoužívanejším prostriedkom je otázka na esá. Existuje viacero spôsobov, ako sa na esá spýtať a ako na ne odpovedať. Uvedieme si v súčasnosti najpoužívanejšiu metódu.

RKC

RKC je skratka Roman Key Cards. Ak sme našli fit, za kľučové karty pokladáme esá, tromfového kráľa a tromfovú dámu. Na tromfové eso sa pozeráme, ako na piate eso. Keď sme farbu sfitovali, hláška 4NT je otázka na esá.

Odpovede sú dvojznačné

5 –03, 514, 5 – 2 esá bez tromfovej dámy 5 – 2 esá s tromfovou dámouZ počtu es ktoré máte v ruke a z minima bodov, ktoré partner musí mať väčšinou možno odvodiť koľko es naozaj má.

Otázka na tromfovú dámu

Pokiaľ odpoveď nič nehovorila o tromfovej dáme, najbližšia hláška, okrem návratu na sfitovanú farbu je otázkou na tromfovú dámu. Pokiaľ odpovedajúci tromfovú dámu má, zároveň ukáže, koľko má kráľov.

 1. najbližšia hláška – nemám tromfovú dámu
 2. najbližšia – mám tromfovú dámu, nemám kráľa
 3. nabližšia – mám tromfovú dámu a jedného kráľa
  každá ďalšia hláška v poradí hovorí o kráľovi navyše.

Farba môže byť sfitovaná explicitne alebo implicitne. Explicitné sfitovanie farby je napríklad 1-3.

Implicitne sfitujeme farbu priamou otázkou na esá. 1-4NT. Existujú aj iné implicitné sfitovania farby, ale teraz sa nimi nebudeme zaoberať.

Príklad

1-3 fit pikový, dostatok KB na tretí stupeň pri minime partnera

4NT – 5 Otázka na esá, pritom nech má otvárajúci 3 esá a tromfového kráľa, odpovedajúci má 1 eso

5 – 6 Otázka na tromfovú dámu. Mám tromfovú dámu a mám jedného kráľa

7 Konečný záväzok

Cuebidy

Do slemu možno dôjsť aj pomocou cubidovania, po sfitovaní farby parneri ukazujú kontroly prvého a druhého kola v jednotlivých farbách.

Príklad

1 – 2NT Fit pikový, aspoň 13 FB, hra je presadená

3 – mám záujem o slem, mám kontrolu 1. alebo 2. kola v kárach, nemám kontrolu v trefoch
Odpovedajúci, ak nekontroluje trefy povie 4. Ak ich kontroluje a kontroluje srdcia môže povedať 3, ak srdcia nekontroluje, hláškou 3 – implicitne ukáže, že trefy kontroluje, inak by skočil na 4.

Odpovedajúci na základe vlastného listu sa tiež po 3 mohol rovno spýtať na esá. Pokiaľ sa však dá, je vhodné viesť licitáciu tak, aby obrana nevidela karty toho, kto sa vypytoval, ale toho, o kom už mali informácie, ktoré uvidia na stole.

Blokujúce otvorenia

Doteraz preberané otvorenia otvárali od 12 FB, pričom 1 a 1 boli aspoň 5 listé a otvorenie 1 v lacnej farbe mohlo byť aj na trojliste. Často však dostanete list, v ktorom je pomerne málo figúrových bodov, ale jedna z farieb je výrazne dominantná, aspoň 6 listá niekedy aj viac. Ak máte napríklad 7 list v srdciach iba so 7 bodmi AK a partner bude mať aspoň 2 list, veľmi často na týchto 7 tromfov urobíte 7 zdvihov, ak QJ boli u súperov v dubli. Ak partner prinesie zo dva zdvihy, tak hoci máte na linke iba 15 bodov, dokážete spraviť 9 niekedy aj 10 zdvihov. Mali by ste mať preto nejakú možnosť ukázať, že máte takýto výrazne rozlohový list. V systéme SAYC na to slúžia blokujúce otvorenia: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 poprípade vyššie.

Tieto otvorenia nazývame blokujúce, keďže ich účelom je hlavne zabrániť súperom nájsť optimálny záväzok, najmä im znemožniť vylicitovať celú hru. Napriek tomu sú to zároveň konštruktívne otvorenia, kedže partner ihneď zistí, že máte fit a pokiaľ je silný, môže presadiť celú hru. Obvykle však takto licitujeme nie preto, aby sme záväzok splnili, ale aby sme zabránili súperom zohrávať a plniť ich vlastný záväzok.

Otvorenia slabé dva

Keď máte 5-11 bodov a máte nejakú 6 listú farbu, môžete otvoriť 2, 2, 2. So 6 listom trefovým otvoriť 2 nemôžete, keďže toto otvorenie je rezervované na veľmi silné listy s 22+ FB.

Keď otvárate blokujúco, nemali by ste mať popri 6 liste bočný drahý 4 list, keďže potom by ste mohli vyblokovať sami seba a nenájdete fit v tejto drahej farbe. Partnerovi takú rozlohu v druhom kole dražby viete ukázať a to tak, že ak súper otvoril a po prvotnom pase teraz dražíte skokom, tak jediný logický dôvod je, že popri šesťliste máte aj drahý štvorlist, inak by ste rovno blokujúco otvorili.

Pokiaľ ste v druhej hre, mali by ste mať aspoň 8 FB a mali by byť  sústredené v dlhej farbe. V žiadnom prípade neotvárajte so 6 listom vedeným iba jackom.

S 11 FB môžete zvážiť otvorenie na prvom stupni.

Otvorenia na treťom stupni

Na treťom stupni otvárame s aspoň 7 listom, čím dlhší tento dlhý list máme, o to menej na to môžeme mať figúrových bodov. Ak budeme mať 9 list vedený jackom, tak nám väčšinou stačí 2 krát tromfnúť a súperov sme zbavili všetkých tromfov a s jediným figúrovým bodom spravíme 7 zdvihov, ak partner prinesie dva zdvihy, tak dokonca záväzok môžeme aj splniť. Aj v tomto prípade by sme nemali mať popri 7 listej farbe bočný drahý 4 list.

Pravidlo 3-2-1

Keď otvárame blokujúco, mali by sme sa riadiť zásadou bezpečnej úrovne, bezpečná úroveň zodpovedá takému počtu pádov, aby ak budeme hrať s kontrou, sme padli za menej bodov, než je celá hra u súperov.

 • Ak sme v prvej hre a súperi v druhej, celá hra je za 600, tri pády s kontrou sú za 500, takže si môžeme dovoliť padnúť tri krát a ešte na tom zarobíme.
 • Ak sú obe linky v rovnakej hre, oplatí sa padať s kontrou 2 krát, v prvej hre je to za 300, v druhej za 500, kým celá hra je 400 a 600.
 • Najopatrnejšie musíme dražiť, ak my sme v druhej hre a súperi v prvej. Oplatí sa s kontrou padnúť iba raz, keďže už dva pády sú za 500 a celá hra je len za 400.

Pravidlo uplatníme tak, že si spočítame, koľko zdvihov by sme mali spraviť, ak nám partner neprinesie ani jeden zdvih. Keď vidíme, že z tretieho stupňa by sme spadli s kontrou nehospodárne, aj so sedemlistom otvoríme iba na druhom stupni, poprípade neotvoríme vôbec, ak list nespĺňa kritérium 3-2-1.

Toto pravidlo uplatní a využije aj partner. Zo stavu hier by mal vedieť usúdiť, koľko zdvihov vám musí priniesť, aby sa dala splniť celá hra. Teda ak ste otvorili 3 srdcia alebo piky, ste v prvej hre a súperi v druhej a on má dva isté zdvihy, mal by vaše otvorenie odpasovať, pokiaľ však ste v rovnakých hrách, tieto 2 zdvihy by mali stačiť na získanie 10 zdvihov a preto by mal doraziť do celej hry. (isté dva zdvihy vlastne zaistia práve splnenie záväzku na treťom stupni, doraziť do štyroch by preto mal, ak okrem dvoch istých zdvihov je šanca získať tretí neistý zdvih).

Podobne môže partner uvažovať, ak ste otvorili 3 piky a súperi povedali 4 srdcia, už keď vám pokrýva jeden zdvih, môže súperov prelicitovať, lebo by ste zo 4 pík mali spadnúť za menej, než je celá hra u súperov. Ak však predpokladá, že súperi spadnú, tak im môže dať kontru, pokiaľ vám nepokrýva toľko zdvihov, aby ste celú hru mohli uhrať vy.

Pravidlo môžeme uplatniť aj tak, že rovno otvoríme na 4 stupni, súperom tak znemožníme vylicitovať hru a neraz sa nedostaví ani kontra.

Pozor! Ak ste otvorili blokujúco, o tom, či pôjdete po vylicitovaní celej hry súpermi do obrany rozhoduje partner. On o vás vie v podstate všetko, ale vy o ňom neviete nič.

Blokujúci zásah

Ak súper otvoril, ak máte 6+ list znova môžete blokovať hláškou skokom na takú úroveň, ktorá zodpovedá pravidlu 3-2-1.

Kedy so 6 listom a 11 bodmi otvoriť na 1 stupni?

Odpoveď je jednoduchá: keď máte pekný list 🙂

Napríklad AKxxxx x Axxx xx možno pokladať za pekný list a bolo by „hriechom“ otvoriť dve piky. List AKxxxx QJ xxx QJ už pekným listom nie je a doporučujem otvoriť 2 piky. Vo všeobecnosti, ak máte body v dlhých farbách, sila listu rastie, ak ich máte v krátkych, sila listu klesá. S listom xxxxxx QJ KQx QJ hoci máte 11 figúrových bodov radšej neotvorte vôbec.

 

Otvorenie 1BT

Po otvorení 1BT pozná odpovedajúci pomerne presne list otvárajúceho. Má silu 15-17 FB a pravidelnú rozlohu 4333, 4432 alebo semipravidelnú 5332 pričom päťlist môže byť len lacný. Keďže sa zo skúsenosti vie, že obvykle je lepšie, ak silný list zohrávajúcej linky nie je na stole, lebo inak má obrana veľmi uľahčenú prácu, licitácia po otvorení 1BT je obvykle  konvenčná. V zásade dražbu riadi odpovedajúci, ktorý po otvorení 1NT vie, či je linka v pásme čiastočného záväzku, celej hry alebo slemu, či na pomedzí. Continue reading

Licitačný systém

V bridži máme k dispozícii na dorozumievanie sa s partnerom iba nasledujúce symboly: stupeň záväzku 1 až 7, druh záväzku 4321NT a hlášky Pas, Kontra a Rekontra. Výmena informácii môže prebiehať iba pomocou nich, akékoľvek iné prostriedky na odovzdávanie  informácií sú prísne zakázané:

 • žmurkanie, intonácia, tempo dražby a obrany, škrabanie sa za ľavým či pravým uchom, komentovanie rozdania, … Continue reading

Bodovanie záväzkov

Zhrnutie predchádzajúcej lekcie:

 1. Najprv ukazujeme dlhšiu farbu potom kratšiu
 2. Ak máme rovnako dlhé farby, štvorlisty dražíme zdola, ak nemusíme ísť  na vyšší stupeň, päťlisty a šesťlisty dražíme zhora
 3. Nevynútené opakovanie farby ukazuje o jednu kartu viac, než sme sľúbili
 4. Snažíme sa nájsť aspoň osemlistú zhodu (fit) vo farbe
 5. Hodnotenie sily listu: A-4, K-3, Q-2, J-1 figúrový bod, v každej farbe 10 FB, spolu 40
 6. Otvárame s nadpriemerným listom (priemerný list má 10 FB), obvykle od 12 figúrových bodov

Skutočné bodovanie záväzkov

Ak by sa záväzky bodovali tak jednoducho, ako som uvádzal doteraz, po krátkom čase by bridž prestal byť zaujímavý. Takmer stále by zohrávala  linka, ktorá dostala lepšie karty a na tak nízkom stupni, že by skoro vždy záväzok splnila. Treba zaviesť takú motiváciu, aby sa zohrávalo na čo najvyššom stupni, aby uhratie záväzku bolo čo najnáročnejšie. Continue reading

Hodnotenie sily listu

Používali sme termíny pekný list alebo silný list, pričom som vyhodnotenie, či je list silný alebo slabý ponechal na vašej intuícii a voľnej úvahe. Teraz zavedieme akési meradlo toho, nakoľko je list silný.

Čo je zdrojom zdvihov?

Karty sú hierarchicky usporiadané, hodnota esa je väčšia, než hodnota kráľa, kráľa väčšia než dámy, atď.

 • Eso takmer vždy získa zdvih, okrem prípadu, že nám ho súper zabije tromfom.
 • Kráľ získa zdvih: ak je istený esom, či už vo vlastnom liste, alebo v liste partnera alebo, ak je za esom súpera, takže v BT záväzku získa zdvih aspoň v ¾ rozdaní.
 • Dáma získa zdvih, ak je chránená Esom a Kráľom, alebo ak je aspoň tretia a je za esom a kráľom súpera. Tiež získa zdvih, ak si súperi eso a kráľa sami odtiahli.
 • Jack získa zdvih, ak je štvrtý a je chránený nejakou vyššou figúrou alebo, ak je napríklad v konfigurácii KJx a súper pred vami má AQx. Continue reading

Intuitívna licitácia

Keďže som nepovedal ako máte licitovať, licitovali ste intuitívne, asi nasledujúcim spôsobom:

 • ak ste mali slabú kartu bez figúr, alebo s nízkymi figúrami QJ neotvorili ste
 • ak ste sa rozhodli otvoriť, ponúkli ste svoju najdlhšiu farbu
 • ak ste mali dve rovnako dlhé farby, ponúkli ste tú, ktorá bola silnejšia, čiže ak ste mali napríklad dva 4 listy v pikách AQJx a v srdciach Qxxx, ponúkli ste piky (x predstavuje karty menšie ako 10)

Partner otvárajúceho pravdepodobne licitoval takto

 • Ak mal aspoň 3 listú podporu vo farbe otvorenia, dal Pas, keďže vedel, že jeho linka má viac tromfov než linka súperov
 • Ak mal menej ako 3 listú podporu, ponúkol svoju najdlhšiu farbu na najnižšej možnej úrovni, poprípade licitoval 1BT

Ak mal súper pekný list, do dražby zasiahol

 • jeho zásah sa riadil rovnakými princípmi, ako dražba otvárajúceho
 • pokiaľ jeho najdlhšia farba bola rovnaká, ako farba otvorenia, buď dal Pas alebo licitoval 1BT, poprípade, ak mal veľmi silný list dal kontru hovoriac tým: Partner, súperi tento záväzok nesplnia

Vyššie uvedená intuitívna licitácia bola v podstate správna, nebola optimálna, ale určite nebola principiálne zlá. Continue reading

Simple bridž

Simple bridž

Bridž je kartová hra, vznikla v Anglicku, vyvinula sa z ruskej hry birič. Názov vznikol skomolením na anglické bridge – most. Bridž hrajú 4 hráči, hráči sediaci oproti sebe sú partneri. Hráči sa označujú ako NS a EW – z anglických sever, juh, východ, západ. Bridž možno hrať ako bežnú spoločenskú hru, keď je k dispozícii menej ako 8 hráčov alebo ako športovú disciplínu, keď je aspoň 8 hráčov a výsledky možno porovnať: s tými istými kartami sa hrá pri viacerých stoloch a potom veľmi nezáleží na šťastí, na tom aké karty hráč dostal, ale záleží najmä na jeho umení zohrávky, obrany, licitácie a partnerského porozumenia. Bridž je olympijský šport. Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15