Kurz bridžu 2016

  lekcia Pravidlá bridžu so zjednodušeným bodovaním záväzkov lekcia Bodovanie záväzkov. Hodnotenie sily listu. lekcia Licitačný systém. SAYC – úvod do systému lekcia Odpovede. Komplexné body lekcia Dražba po otvorení jedna v drahej. Licitačný trenažér lekcia Hra hlavného hráča. Impas a expas lekcia Licitácia po otvorení 1BT lekcia Obrana. Štarty, výnosy, markovanie lekcia Blokujúce otvorenia …

Kurz bridžu 2016Read More

Otvorenie 2 trefy SAYC

Otvorenie 2 je jediné otvorenie v systéme SAYC, ktoré nesmieme odpasovať, aj keby sme mali 0 FB. Keď máme 22+ FB alebo 4 stratové zdvihy, otvoríme 2. Ako pokračuje licitácia po tomto otvorení? Odpoveď 2 V závislosti od dohody partnerov je to buď „waiting“ vyčkávacia hláška, ktorou dávame partnerovi priestor, aby lepšie popísal svoj list alebo je …

Otvorenie 2 trefy SAYCRead More

Blokujúce otvorenia

Doteraz preberané otvorenia otvárali od 12 FB, pričom 1 a 1 boli aspoň 5 listé a otvorenie 1 v lacnej farbe mohlo byť aj na trojliste. Často však dostanete list, v ktorom je pomerne málo figúrových bodov, ale jedna z farieb je výrazne dominantná, aspoň 6 listá niekedy aj viac. Ak máte napríklad 7 list …

Blokujúce otvoreniaRead More

Otvorenie 1BT

Po otvorení 1BT pozná odpovedajúci pomerne presne list otvárajúceho. Má silu 15-17 FB a pravidelnú rozlohu 4333, 4432 alebo semipravidelnú 5332 pričom päťlist môže byť len lacný. Keďže sa zo skúsenosti vie, že obvykle je lepšie, ak silný list zohrávajúcej linky nie je na stole, lebo inak má obrana veľmi uľahčenú prácu, licitácia po otvorení 1BT …

Otvorenie 1BTRead More

Licitačný systém

V bridži máme k dispozícii na dorozumievanie sa s partnerom iba nasledujúce symboly: stupeň záväzku 1 až 7, druh záväzku NT a hlášky Pas, Kontra a Rekontra. Výmena informácii môže prebiehať iba pomocou nich, akékoľvek iné prostriedky na odovzdávanie  informácií sú prísne zakázané: žmurkanie, intonácia, tempo dražby a obrany, škrabanie sa za ľavým či pravým uchom, komentovanie …

Licitačný systémRead More

Bodovanie záväzkov

Zhrnutie predchádzajúcej lekcie: Najprv ukazujeme dlhšiu farbu potom kratšiu Ak máme rovnako dlhé farby, štvorlisty dražíme zdola, ak nemusíme ísť  na vyšší stupeň, päťlisty a šesťlisty dražíme zhora Nevynútené opakovanie farby ukazuje o jednu kartu viac, než sme sľúbili Snažíme sa nájsť aspoň osemlistú zhodu (fit) vo farbe Hodnotenie sily listu: A-4, K-3, Q-2, J-1 figúrový …

Bodovanie záväzkovRead More

Hodnotenie sily listu

Používali sme termíny pekný list alebo silný list, pričom som vyhodnotenie, či je list silný alebo slabý ponechal na vašej intuícii a voľnej úvahe. Teraz zavedieme akési meradlo toho, nakoľko je list silný. Čo je zdrojom zdvihov? Karty sú hierarchicky usporiadané, hodnota esa je väčšia, než hodnota kráľa, kráľa väčšia než dámy, atď. Eso takmer vždy …

Hodnotenie sily listuRead More

Intuitívna licitácia

Keďže som nepovedal ako máte licitovať, licitovali ste intuitívne, asi nasledujúcim spôsobom: ak ste mali slabú kartu bez figúr, alebo s nízkymi figúrami QJ neotvorili ste ak ste sa rozhodli otvoriť, ponúkli ste svoju najdlhšiu farbu ak ste mali dve rovnako dlhé farby, ponúkli ste tú, ktorá bola silnejšia, čiže ak ste mali napríklad dva …

Intuitívna licitáciaRead More

Simple bridž

Simple bridž Bridž je kartová hra, vznikla v Anglicku, vyvinula sa z ruskej hry birič. Názov vznikol skomolením na anglické bridge – most. Bridž hrajú 4 hráči, hráči sediaci oproti sebe sú partneri. Hráči sa označujú ako NS a EW – z anglických sever, juh, východ, západ. Bridž možno hrať ako bežnú spoločenskú hru, keď …

Simple bridžRead More