Keďže sa do ankety o spôsobe vedenia klubového rebríčka takmer nikto nezapojil, budem viesť rebríček v roku 2014 rovnakým spôsobom, ako v roku 2013.

Jediná zmena sa týka bodov za turnaje na Imp, budeme používať novú škálu prevodu Imp na VP, pričom body za výkon budú pridelené podľa počtu VP a nebude teda použitý žiaden koeficient.

Takto za Impový turnaj môže hráč získať najviac 20 bodov do rebríčka za výkon a naďalej bude môcť získať až 25 bodov za výkon za topskórový turnaj. Priemerný počet pridelených bodov za výkon napriek tomu v impových turnajoch môže byť vyšší než v topskórových.

Jedinou otvorenou otázkou zostáva, či body za skupinovku budú prideľované tak ako doteraz, alebo skupine A sa pripočítajú nejaké Imp. Rozborom chovania sa jedného a druhého spôsobu bonifikácie som dospel k tomu, že ak nie sú extrémne výsledky, tak sú obe bonifikácie približne rovnaké, ak však víťaz A aj víťaz B získajú extrémny počet Imp, tak pripočítanie Imp nemá na počet pridelených bodov do rebríčka takmer žiaden vplyv, kým bonifikácia cez topskórové poradie, pridelí víťazovi A skupiny o niečo viac bodov než víťazovi B skupiny.

Čo v rebríčku pribudlo?

  • priemerné získané percenta hráča

Čo v rebríčku pribudne?

Pribudnú sekundárne rebríčky:

  • priemerne získaný počet percent hráča – implementované
  • počet 1., 2. a 3. miest hráča a ich percentuálne zastúpenie z počtu štartov – implementované
  • úspešnosť v Impových a topskórových turnajoch
  • priemerne získaný počet percent páru

Tieto sekundárne rebríčky budú vyžadovať nejaké to programovanie, takže ešte chvíľu potrvá, než budú k dispozícii.