Bridge Hand Evaluatorktorým môžete vyhodnotiť zvolený list. Autorom utility je Richard Pavlicek.

Spočíta nasledujúce hodnoty:

 AKxx    Qx    Kx    Txxxx
Evaluation  Hand            
 High Card Points 12 7 2 3 0
 Total Points 13 7 2 4 0
 Playing Tricks 6 3 0.5 0.5 2
 Defensive Tricks 2.5 2 0 0.5 0
 Losing Tricks 7 1 2 1 3
 Controls 4 3 0 1 0
 Stoppers 3.5 1 0.5 1 1
 Freakness 3 0 1 1 1

Teda figúrové body, kompexné body, hracie zdvihy, obranné zdvihy, stratové zdvihy, kontroly, zádrže,  Freakness neviem čo je. Niekedy sa pokúsim zakomponovať túto utilitu do licitačného trenažéra a do prezentácie výsledkov.

Čo je freaknes?

 

K&R Hand Evaluator – hodnotenie listu Kaplan & Rubens bodmi. Autor Jeff Goldsmith.

V májovom čísle časopisu Bridge CZ vyšiel článok Jan Machát: Jak na oceňování listu, nachádza sa na stranách 31-32.