Kurz bridžu 2013

Licitačný trenažér

1. Lekcia

2. lekcia

3. lekcia

4. lekcia

5. lekcia

6. lekcia

7. lekcia

Medzilekcia: Dražba po otvorení 1BT a 2BT je v istom slova zmysle kľúčová. Napohľad je veľmi zložitá, pri spätnom pohľade sa vám bude javiť ako najjednoduchšia, keďže všetky nasledujúce hlášky sú takmer automatické a povinné. Zámerne som sa sústredil na jej zopakovanie a mali ste možnosť vyskúšať, ako to funguje či nefunguje. Myslím, že vo všetkých odohraných rozdaniach to veľmi dobre fungovalo, jediný problém bol s prípadnými zásahmi do 1BT, ktoré sme zatiaľ nepreberali. Väčšina hlášok je umelá, ich umelosť je však svojim spôsobom prirodzená 🙂 Vďaka tomu snáď pochopíte aj iné umelé hlášky, ktoré majú svoju prirodzenú logiku.

Bridžové zásady – an blok sme to ešte nepreberali, ale mnohé som aspoň medzi rečou spomenul