Využitie neoprávnenej informácie?

Na Malej cene Žiliny som, až na nasledujúci prípad nemusel prideliť upravený výsledok.

V druhom kole v rozdaní číslo 24 ma privolal pár na linke EW po nasledujúcej dražbe: Sever Pas 3 Pas po otázke čo znamenajú 3 a dlhšom rozmýšľaní, Pas, teraz sever, ktorý pôvodne pasoval zadražil 4. Nechal som ich zohrávať, medzičasom som si rozdanie pozrel a upravil výsledok na 3-2. Linka NS, podľa minimaxu, má v rozdaní 4+1, podľa názoru rozhodcu Sever dražil, či mohol dražiť na základe neoprávnenej informácie partnera. Je možné, že by sever po predchádzajúcej dražbe aj bez otázky a dlhého rozmýšľania partnera dražil 4, ale určite jeho alternatívnou hláškou bol aj Pas, keďže bezpochyby mal od partnera neoprávnenú informáciu a možno ju využil iba podvedome.

Continue reading

Slovné vyjadrenia tichého hráča

Tichý hráč sa preto nazýva tichým hráčom, lebo počas zohrávky by mal byť takmer po celý čas ticho. Má počúvať príkazy hlavného hráča, môže hráčov upozorniť na prípadnú nezrovnalosť, ale až po skončení zohrávky, môže sa pokúsiť zabrániť nezrovnalosti zo strany hlavného hráča, ale inak žiadnym spôsobom nesmie ovplyvňovať priebeh zohrávky, naznačovať gestikuláciou, mimikou tobôž nie slovom, ako má hlavný hráč zohrávať.

Na jednom z posledných turnajov proti mne a Tomášovi jeden z najlepších párov v klube vydražil malý slem. Keď hlavný hráč rozohral jednu farbu, omylom nepoložil na figúru môjho partnera figúru ale nižšiu kartu. V tej chvíli sa tichý hráč ozval „Prepúšťaš?“. Hlavný hráč si v tej chvíli uvedomil prehmatnutie a chcel zmeniť zahranú kartu. Ak by zmenu zahranej karty urobil v tempe bez upozornenia stolíka, nepoviem ani mäkké F, keďže zmenu chcel spraviť na základe porušenia pravidiel tichým hráčom, tak som zmenu zahratia nepovolil a ak by to nebolo proti nám, ale k podobnému prípadu by ma privolali, tak by som navyše pridelil aj procedurálnu pokutu. Hlavný hráč záväzok napriek tejto chybe splnil, pretože v jednom z ďalších zdvihov spravil chybu môj partner, napriek tomu mal na mňa hlavný hráč ťažké srdce a stolík od stolíka súperom mierne skreslene líčil čo sa pri našom stole stalo a tvrdil, že som ich chcel poškodiť.

Práva tichého hráča

PRAVIDLO 42 – PRÁVA TICHÉHO HRÁČA

A. Neobmedzené práva

 1. Tichý hráč je oprávnený poskytovať za prítomnosti vedúceho informácie o skutočnostiach alebo pravidlách.
 2. Tichý hráč môže sledovať počet získaných a stratených zdvihov
 3. Tichý hráč hrá karty z listu tichého hráča na pokyn hlavného hráča (pozri pravidlo 45F, ak tichý hráč naznačí pridanie karty).

B. Obmedzené práva

Tichý hráč môže uplatňovať ďalšie práva, ktoré sú v súlade s obmedzeniami podľa pravidla 43.

 1. Tichý hráč sa môže opýtať hlavného hráča (ale nie obrancu), keď nepriznal farbu, či nemá kartu vynesenej farby.
 2. Tichý hráč sa môže pokúsiť predísť akejkoľvek nezrovnalosti zo strany hlavného hráča.
 3. Tichý hráč môže upozorniť na akúkoľvek nezrovnalosť, ale len po skončení zohrávky.

PRAVIDLO 43 – OBMEDZENIE PRÁV TICHÉHO HRÁČA

S výnimkou, ak to umožňuje pravidlo 42:

A. Obmedzenie práv tichého hráča

 1. (a) Pokiaľ na nezrovnalosť neupozornil iný hráč, tichý hráč nemá počas zohrávky ako prvý požadovať privolanie rozhodcu.
  (b) Tichý hráč nemá upozorňovať na nezrovnalosť počas zohrávky.
  (c) Tichý hráč sa nesmie zúčastňovať hry a ani akokoľvek komentovať priebeh zohrávky.
 2. (a) Tichý hráč si nesmie vymeniť list s hlavným hráčom
  (b) Tichý hráč nesmie opustiť svoje miesto a sledovať zohrávku hlavného hráča.
  (c) Tichý hráč sa nesmie z vlastnej iniciatívy pozrieť na líce kariet z listu ktoréhokoľvek z obrancov.

B. Ak sa vyskytne porušenie

 1. Na tichého hráča sa vzťahuje pokuta podľa pravidla 90 za každé porušenie obmedzení uvedených v odsekoch A1 alebo A2.
 2. Ak tichý hráč, po porušení obmedzenia v odseku A2,
  (a) varuje hlavného hráča pred výnosom z nesprávnej strany, ktorýkoľvek obranca môže prikázať, z ktorého listu má hlavný hráč vyniesť.
  (b) sa ako prvý opýta hlavného hráča, či sa pridaním nedopustil nepriznania farby, hlavný hráč musí pridať právoplatnú kartu a uplatnia sa ustanovenia podľa pravidla 64 ako keby došlo k dokonanému nepriznaniu farby.
 3. Ak tichý hráč poruší obmedzenia uvedené v odseku A2 a následne ako prvý upozorní na nezrovnalosť spôsobenú obrancom, nie je stanovená náprava. Zohrávka pokračuje akoby sa nezrovnalosť nevyskytla. Na konci zohrávky pozri pravidlo 12B1.

Január 2015

Pripomenutie: 31.1. sa koná Malá cena Žiliny. Počet párov je obmedzený na 30, k 25.1. je 16 prihlásených párov

 • 27.1.2015 1. Frajt-Jakubík 2. Ploščica-Menyhért 3. Škerlík-Munka, 9 párov
 • 23.1.2015 1. Frajt-Jakubík 2. Gabrik-Menyhért 3. Babničová-Lovíšková, 10 párov.
 • 20.1.2015 1. Munka-Škerlík 2. Belyus-Gabrik 3. Ploščica-Varga, 12 párov
 • 16.1.2015 1. Horňák-Horňáková 2. Teššerová-Vagač 3. Nováková-Šimonová, 10 párov
 • 13.1.2015 1. Šimonová-Nováková 2. Belus-Gabrk 3. B.Šikra-Varga, 10 párov
 • 9.1..2015 1. Munka-Škerlík 2. Frajt-Jakubík 3. Belyus-Gabrik, 10 párov
 • 2.1.2015 1. Lohay-Gabrik 2. Menyhért-Štofková 3. Horňáková-Horňák, 8 párov

Pokuta za využitie neoprávnenej informácie Continue reading

Hrací systém na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska

Kapitán družstva ŽBK si ma zavolal na kus reči a vzniesol námietky k hraciemu systému MMS. Namietal dva prvky:

1. Bonifikáciu v poslednom kole

2. Napriek tomu, že by sa v prvom až predposlednom kole nemali súperi opakovať, jeho družstvo hralo 2x proti tomu istému družstvu.

Ja pridávam dve ďalšie otázky:

3. Neviem na základe čoho bolo určované, ktoré družstvo je domáce.

4. Akým systémom hrať, ak bude 16 a menej družstiev Continue reading

Pravidlá alertovania

V diskusii k článku Nealertovanie umelých hlášok Edo spomenul česko-slovenské pravidlá alertovania. Bohužiaľ žiadne slovenské pravidlá alertovania v skutočnosti neexistujú a pri rozhodovaní sa opierame aspoň o české pravidlá alertovania.

P.S. Ako z diskusie pod článkom vyplynulo, slovenské predpisy alertovania máme, len sú dobre utajené 🙂 Nájdete ich v súťažnom poriadku príloha číslo 3. Bolo by vhodné všetky prílohy súťažného poriadku zverejniť na stránke SBZ aj samostatne, alebo aspoň na začiatok súťažného poriadku dať priame hypertextové odkazy na každú z príloh.

Continue reading

Nealertovanie umelých hlášok

Mnohé naše páry, hlavne  hrajúce Poľský tref, často nealertujú umelé hlášky partnera alebo ich alertujú opozdene, neraz až potom, čo súper zadražil. Každému sa čas od času stane, že zabudne alertovať, ale keď sa z nealertovania stane pravidlo, tak by mal nastúpiť rozhodca a nealertovanie by mal primerane trestať. Continue reading

Organizácia dvojkolových turnajov pri malom počte párov

Ak je počet párov menší než 15 a pritom turnaj chceme hrať dvojkolovo, s organizáciu turnaja nie je žiaden problém, zahrá sa dva krát plný Howell a s takým počtom rozdaní v sade, ako to umožňujú časové obmedzenia.

Keď je párov 15 alebo 16, tak síce tiež možno hrať dvakrát plný Howell, ale predstavuje to odohrať 2×30 rozdaní, či 2×28 rozdaní, ale časovo pri nepárnom počte párov je to rovnako náročné. V Michalovskom novoročnom turnaji som zvolil pre prvé kolo systém rover Mitchell a pre druhé dve sekcie Howell. Až na jeden pár, všetky páry odohrali 52 rozdaní a jeden 56, čiže hral takmer každý s každým a až na ten jeden pár, každý pár nehral proti jednému súperovi. Dalo sa hrať aj organizačne lepšie (spravodlivejšie)?

Závisí to od definovania miery a kritérií spravodlivosti. Ak za hlavné kritérium spravodlivosti vezmeme požiadavku, aby hral každý s každým a rovnaký počet rozdaní, tak lepším spôsobom by bol nasledujúci hrací systém: V prvom kole 8 kolový modifikovaný Mitchell po 3 rozdania, pričom hráči linky NS by odohrali 21 rozdaní a hráči EW 24 rozdaní.

V druhom kole 7 kolový Hovell po 3 rozdania, pričom v A skupine by páry hrali 21 rozdaní a  v B 18 rozdaní. Takto by hral každý s každým a každý pár by odohral spolu 42 rozdaní. Napriek splneniu „hlavného“ kritéria spravodlivosti turnaja som presvedčený, že odohranie 52 rozdaní namiesto 42 rozdaní má vyššiu vypovedaciu schopnosť o aktuálnej výkonnosti hráčov, napriek tomu, že niekto mohol byť výrazne znevýhodnený/zvýhodnený tým, že nemal možnosť hrať proti výrazne slabšiemu páru či naopak nehral proti výrazne silnejšiemu páru.

Keď sa hrajú výrazne väčšie dvojkolové turnaje, tak napríklad na Veľkej cene Košíc pri 52 pároch sa každý pár stretne s 26 súpermi a s 25 súpermi sa nestretne a ešte aj keby sa jedno kolo pridalo, stále sa priamo pri stolíku nestretne takmer s jednou tretinou poľa.

Nealertovanie umelého otvorenia na 4. stupni

Na jednom z klubových turnajov sa vyskytol nasledujúci prípad:

Hráč otvoril 4 , hláška nebola alertovaná, súper sa napriek tomu spýtal, čo tá hláška znamená, keďže tento pár často nealertuje umelé hlášky. Partner otvárajúceho nato povedal, že 4 sú dlhé srdcia, garantujúce aspoň 8 a pol zdvihu. Na to sa súper spýtal prečo hlášku nealertoval, na čo mu odpovedal, že hlášky nad 3NT sa nealertujú.

Pravidlá alertovania však hovoria, že umelé otvorenia sa alertujú na všetkých stupňoch a  ostatné hlášky sa od 3NT nealertujú.

Pokiaľ hlášku, ktorú máte alertovať, alertovať nebudete a súper privolá rozhodcu, môže byť pridelený upravený výsledok – napríklad, ak by dobrou obranou voči 4 bolo 5 možno by na 4, ak by boli alertované, prišla kontra vraviaca partner mám trefy a druhý hráč by možno zadražil 5. Aj v prípade, že súperi neboli nealertovaním hlášky poškodení, tak vám rozhodca môže prideliť procedurálnu pokutu. V tomto prípade k tomu nedošlo, keďže som sa o incidente dozvedel až na posedení po turnaji.

Neoprávnená informácia z alertovania prirodzenej hlášky

Na jednom z turnajov KBK prebiehala jednostranná dražba súperov takto:

East West
1NT 2NT !
3NT

Výkričník predstavuje Alert. Vysvetlenie hlášky 2NT bolo, „Transfer do lacnej farby“.

Keď sa dohralo, súperov som upozornil, že na mimoklubovom turnaji môžu mať s takýmto priebehom dražby problém. Continue reading

Generátory rozdaní

Na generovanie rozdaní exituje nepreberné množstvo programov. Na generovanie sa používajú generátory pseudonáhodných čísel. Pre licitačný trenažér som napísal vlastný generátor rozdaní, ale netestoval som, nakoľko sa ním vygenerované rozdania blížia rozdaniam miešaným ručne.

Dealmaster

V klube používame program Dealmaster. Program okrem štandardného miešania, ktoré by sa malo používať na riadne turnaje, umožňuje generovať rôzne špecifické listy. Generovanie špecifických listov sa používa napríklad pre potreby kurzu, keď necháme vygenerovať rozdania zodpovedajúce preberanej látke. Napríklad na otvorenie 1NT 15-17 bodový list s pravidelnou rozlohou na N a pre ostatné listy sa buď nenastaví nič, alebo nastavíme pre juh také podmienky, aby juh mal dražiť Stayman alebo transfery. Continue reading

Skórovacie programy Jeffa Smitha

Keď som dostal na starosť vyhodnocovanie klubových turnajov, vykúšal som niekoľko skórovacích programov.

Spočiatku som používal riešenie, ktoré v exceli napísal Gejza Boros a jeho riešenie čas od času ešte v klube používame, keď nie som prítomný.

Neskôr som napísal vlastný skórovací program. Keď sme zakúpili do klubu bridžmejty, na internete som našiel viacero skórovacích programov, najviac z nich mi vyhovovali programy Jeffa Smitha, ktoré môžete nájsť na tejto adrese. Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15