Neoprávnená informácia z alertovania prirodzenej hlášky

Na jednom z turnajov KBK prebiehala jednostranná dražba súperov takto:

East West
1NT 2NT !
3NT

Výkričník predstavuje Alert. Vysvetlenie hlášky 2NT bolo, „Transfer do lacnej farby“.

Keď sa dohralo, súperov som upozornil, že na mimoklubovom turnaji môžu mať s takýmto priebehom dražby problém. Pre West bolo alertovanie a vysvetlenie hlášky 2NT zdrojom neoprávnenej informácie a nehrajúci rozhodca by mohol prideliť upravený výsledok napríklad 3Cl s adekvátnym počtom zdvihov. Ja by som sa prikláňal k váženému výsledku 50% záväzok 3 trefy a 50% záväzok 3NT.

2NT v skutočnosti predstavovali invit do 3NT. Pravidlá nariaďujú hráčovi, ktorý získal neoprávnenú informáciu zvoliť takú alternatívnu hlášku namieto hlášky vyplývajúcej z neoprávnenej informácie, ktorú by zvolila významná časť hráčov, ak by tú neoprávnenú informáciu k dispozícii nemali. Keďže v našom prípade mal West 4 list trefový a po invite hláška 3Cl bez alertovania 2NT by pravdepodobne znamenala: Partner mám minimum, ale mám 5 list trefový. Hlavne v družstvách by záväzok 3Cl mohol byť bezpečnejším záväzkom, než 2NT, keďže západ hláškou 2NT poprel drahý štvorlist, takže fit trefový má vysokú pravdepodobnosť.

V našom prípade tam tie 3NT podľa minimaxu neboli, nám sa ich však podarilo napchať zlou obranou. Takže, ak by sa to nebolo týkalo mňa, pridelil by som nerovnovážny výsledok: pre NS výsledok dosiahnutý pri stolíku a pre EW 50%  3NT= a 50% 3Cl=.

Jednoducho západ dražil 3NT, lebo pochopil, že partner nepochopil správne jeho hlášku 2NT a keďže hrozilo riziko, že takto možno dražil iba s dublom trefovým, 3NT sa mu zdali byť bezpečnejším záväzkom.