Poznámky k 2. lige

Cez víkend 21.-22. marca sa v Košickom bridžovom klube hralo jarné sústredenie 2. ligy. Prvýkrát sa 2. liga hrala celoslovensky, keďže do západnej konferencie sa prihlásilo iba jedno družstvo. Neviem či v budúcnosti neurobiť z núdze cnosť a nehrať 2. ligu stále celoslovensky. Je to úplne iná úroveň súťaže, než keď ju hrajú 3-4 družstvá. Do šiestich družstiev každý s každým po 20 rozdaní, pri siedmich a ôsmich družstvách po 16 rozdaní – stále by sa dalo sústredenie odohrať za dva dni. Continue reading

2. liga 2015

2. liga 20/03/2015

Rozdania: 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo

Ranks

     MatchScores     ScoreCards Butler

Session All, Section All

Director: Tibor Menyhert

Rank Team Names Sess1 Sess2 Sess3 Sess4 Sess5 Adj VPs
1 6 ZBK 16,38 15,61 17,68 13,2 9,45 -0,25 72,07
2 1 Zemplin 7,02 16,8 8,17 6,8 17,32 56,11
3 3 Kontra 17,56 4,39 11,83 9,45 10,28 53,51
4 4 Sance 2,44 3,2 13,81 13,81 10,55 43,81
5 2 Melir 12,98 9,18 2,32 6,19 9,72 40,39
6 5 Sunshine 3,62 10,82 6,19 10,55 2,68 -0,25 33,61

(printed at 22. 3. 2015 14:45:40 by TeamsScorer5.1.10(c) JAS)

Pokuty: 1/1 ZBK, SUNSHINE – pomalá hra

MatchScores

     Ranks     ScoreCards

Session 1 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 1 v 2 ZEMPLIN v MELIR
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
1 2NT= S 2S+2 S 120 -170 -50 -2
2 4S-1 W 4S= W 50 420 470 10
3 4H+1 W 4H+1 E -650 650 0 0
4 5C+2 S 3C+3 S 640 -170 470 10
5 2H-1 N 2H= N -100 -110 -210 -5
6 2NT+3 E 3NT-1 E -210 -100 -310 -7
7 3H-1 S 2H= S -100 -110 -210 -5
8 3H-1 S 3NT= S -50 -400 -450 -10
9 2D+2 S 3NT+1 S 130 -430 -300 -7
10 3NT-2 S 3NT+1 N -200 -630 -830 -13
11 4H-1 S 4H= S -50 -420 -470 -10
12 3NT= E 4S+1 W -400 450 50 2
13 4S-1 W 4S= W 100 620 720 12
14 3NT+3 E 4H+2 E -490 480 -10 0
15 4Hx-2 E 4Hx-2 E 300 -300 0 0
16 3NT-1 N 2H-3 S -50 150 100 3
17 2NT= E 2NT= E -120 120 0 0
18 3C= W 3S-1 N -110 100 -10 0
19 1NT= E 3NT= W -90 600 510 11
20 1NT= N 1NT+1 N 90 -120 -30 -1
Total Imps = -12 (48-60) Total VPs = 7,02-12,98

Session 1 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 2 v 1 MELIR v ZEMPLIN
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
1 2S+2 S 2NT= S 170 -120 50 2
2 4S= W 4S-1 W -420 -50 -470 -10
3 4H+1 E 4H+1 W -650 650 0 0
4 3C+3 S 5C+2 S 170 -640 -470 -10
5 2H= N 2H-1 N 110 100 210 5
6 3NT-1 E 2NT+3 E 100 210 310 7
7 2H= S 3H-1 S 110 100 210 5
8 3NT= S 3H-1 S 400 50 450 10
9 3NT+1 S 2D+2 S 430 -130 300 7
10 3NT+1 N 3NT-2 S 630 200 830 13
11 4H= S 4H-1 S 420 50 470 10
12 4S+1 W 3NT= E -450 400 -50 -2
13 4S= W 4S-1 W -620 -100 -720 -12
14 4H+2 E 3NT+3 E -480 490 10 0
15 4Hx-2 E 4Hx-2 E 300 -300 0 0
16 2H-3 S 3NT-1 N -150 50 -100 -3
17 2NT= E 2NT= E -120 120 0 0
18 3S-1 N 3C= W -100 110 10 0
19 3NT= W 1NT= E -600 90 -510 -11
20 1NT+1 N 1NT= N 120 -90 30 1
Total Imps = 12 (60-48) Total VPs = 12,98-7,02

Session 1 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 3 v 4 KONTRA v SANCE
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
1 1D+1 S 4S-1 N 90 50 140 4
2 4S-1 W 3S+1 W 50 170 220 6
3 4H= E 4H+1 E -620 650 30 1
4 5S+1 N 3H-2 W 680 -200 480 10
5 2NT-1 S 2H-2 N -100 200 100 3
6 2NT+1 W 2NT+2 W -150 180 30 1
7 2H= S 2S= W 110 110 220 6
8 3NT= S 4H-1 S 400 50 450 10
9 4S+1 S 4S= S 450 -420 30 1
10 3NT= N 3NT-2 N 600 200 800 13
11 4H= N 4H+1 S 420 -450 -30 -1
12 3S+1 W 3S+1 E -170 170 0 0
13 2H+1 W 3D= S -140 -110 -250 -6
14 4H+2 E 5D= E -480 400 -80 -2
15 1NTx-1 W 3H-2 E 100 -100 0 0
16 3NT-2 N 2H= S -100 -110 -210 -5
17 3D-1 E 2D+1 E 50 110 160 4
18 3NT-3 W 3H-3 E 150 -150 0 0
19 3H-2 N 1NT+2 W -100 150 50 2
20 3C-2 S 1NT= S -200 -90 -290 -7
Total Imps = 40 (61-21) Total VPs = 17,56-2,44

Session 1 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 4 v 3 SANCE v KONTRA
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
1 4S-1 N 1D+1 S -50 -90 -140 -4
2 3S+1 W 4S-1 W -170 -50 -220 -6
3 4H+1 E 4H= E -650 620 -30 -1
4 3H-2 W 5S+1 N 200 -680 -480 -10
5 2H-2 N 2NT-1 S -200 100 -100 -3
6 2NT+2 W 2NT+1 W -180 150 -30 -1
7 2S= W 2H= S -110 -110 -220 -6
8 4H-1 S 3NT= S -50 -400 -450 -10
9 4S= S 4S+1 S 420 -450 -30 -1
10 3NT-2 N 3NT= N -200 -600 -800 -13
11 4H+1 S 4H= N 450 -420 30 1
12 3S+1 E 3S+1 W -170 170 0 0
13 3D= S 2H+1 W 110 140 250 6
14 5D= E 4H+2 E -400 480 80 2
15 3H-2 E 1NTx-1 W 100 -100 0 0
16 2H= S 3NT-2 N 110 100 210 5
17 2D+1 E 3D-1 E -110 -50 -160 -4
18 3H-3 E 3NT-3 W 150 -150 0 0
19 1NT+2 W 3H-2 N -150 100 -50 -2
20 1NT= S 3C-2 S 90 200 290 7
Total Imps = -40 (21-61) Total VPs = 2,44-17,56

Session 1 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 5 v 6 SUNSHINE v ZBK
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
1 4S-1 S 3S+1 N -50 -170 -220 -6
2 3NT-2 W 2S+2 E 100 170 270 7
3 4H+1 E 4H= E -650 620 -30 -1
4 4C+2 S 5D= N 170 -600 -430 -10
5 2H-1 N 2H= N -100 -110 -210 -5
6 3Hx-1 N 2S+2 W -100 170 70 2
7 2H= S 2H+1 S 110 -140 -30 -1
8 2H= N 3NT-3 S 110 150 260 6
9 4S+1 S 4S+1 N 450 -450 0 0
10 3NT-1 N 3NT-2 N -100 200 100 3
11 3NT-3 N 4H= S -150 -420 -570 -11
12 4S= E 3NT= E -420 400 -20 -1
13 4H= W 4H= W -620 620 0 0
14 4H= W 4H+1 E -420 450 30 1
15 2S+1 N 3H-1 E 140 -50 90 3
16 4Dx-3 N 3S-1 S -500 50 -450 -10
17 3NT= W 3D+1 E -400 130 -270 -7
18 2S+2 N 4Dx-1 S 170 200 370 9
19 1NT+3 E 3NT-1 E -180 -100 -280 -7
20 3NT-2 N 2H-1 S -200 100 -100 -3
Total Imps = -31 (31-62) Total VPs = 3,62-16,38

Session 1 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 6 v 5 ZBK v SUNSHINE
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
1 3S+1 N 4S-1 S 170 50 220 6
2 2S+2 E 3NT-2 W -170 -100 -270 -7
3 4H= E 4H+1 E -620 650 30 1
4 5D= N 4C+2 S 600 -170 430 10
5 2H= N 2H-1 N 110 100 210 5
6 2S+2 W 3Hx-1 N -170 100 -70 -2
7 2H+1 S 2H= S 140 -110 30 1
8 3NT-3 S 2H= N -150 -110 -260 -6
9 4S+1 N 4S+1 S 450 -450 0 0
10 3NT-2 N 3NT-1 N -200 100 -100 -3
11 4H= S 3NT-3 N 420 150 570 11
12 3NT= E 4S= E -400 420 20 1
13 4H= W 4H= W -620 620 0 0
14 4H+1 E 4H= W -450 420 -30 -1
15 3H-1 E 2S+1 N 50 -140 -90 -3
16 3S-1 S 4Dx-3 N -50 500 450 10
17 3D+1 E 3NT= W -130 400 270 7
18 4Dx-1 S 2S+2 N -200 -170 -370 -9
19 3NT-1 E 1NT+3 E 100 180 280 7
20 2H-1 S 3NT-2 N -100 200 100 3
Total Imps = 31 (62-31) Total VPs = 16,38-3,62

Session 2 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 1 v 4 ZEMPLIN v SANCE
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
1 2S+2 S 2D-1 E 170 -50 120 3
2 5Sx-1 S 5C+1 W -200 420 220 6
3 4S= W 3NT= E -620 600 -20 -1
4 2D-1 N 3D= N -100 -110 -210 -5
5 6S= E 6S= E -980 980 0 0
6 3H-2 E 3D-1 S 200 50 250 6
7 2NT-1 E 3NT-1 E 100 -100 0 0
8 3S+1 N 4S-1 N 170 50 220 6
9 4H+3 N 4H+2 N 510 -480 30 1
10 4H-2 E 5H-1 E 200 -100 100 3
11 4H+1 N 4H+1 N 450 -450 0 0
12 4S+1 E 4S+1 E -450 450 0 0
13 4S-1 E 4S= E 100 620 720 12
14 3NT+1 E 5NT= E -430 460 30 1
15 4H+1 E 3NT-2 E -450 -100 -550 -11
16 4S= N 4S-1 S 420 50 470 10
17 4H+2 S 5H+1 S 480 -480 0 0
18 3D-1 S 3D-1 S -100 100 0 0
19 3S-2 W 2H-1 W 200 -100 100 3
20 3C+1 W 3C+1 W -130 130 0 0
Total Imps = 34 (51-17) Total VPs = 16,8-3,2

Session 2 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 2 v 5 MELIR v SUNSHINE
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
1 4C-2 E 2D-2 E 100 -100 0 0
2 5Sx-1 N 5C+1 W -200 420 220 6
3 2C+1 E 3NT= E -110 600 490 10
4 2D+1 N 3H-1 W 110 -100 10 0
5 4S+1 E 4S+2 E -450 480 30 1
6 3D= S 4D-2 S 110 100 210 5
7 2NT+1 E 3NT-1 E -150 -100 -250 -6
8 4S-1 N 4S-1 N -50 50 0 0
9 4H+2 N 4H+2 N 480 -480 0 0
10 4H-1 E 4H-1 E 100 -100 0 0
11 4D-3 E 5Dx-4 W 150 -800 -650 -12
12 1NT-1 E 3S= E 50 140 190 5
13 4S= E 4S-1 E -620 -100 -720 -12
14 3NT+2 E 3NT+3 E -460 490 30 1
15 3NT+2 E 3NT+1 E -460 430 -30 -1
16 4S= S 4Hx-1 W 420 -200 220 6
17 4H+1 S 3NT+2 S 450 -460 -10 0
18 3D-1 S 3S-3 N -100 300 200 5
19 2S= W 3S-4 W -110 -400 -510 -11
20 3C+1 W 3C+1 W -130 130 0 0
Total Imps = -3 (39-42) Total VPs = 9,18-10,82

Session 2 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 3 v 6 KONTRA v ZBK
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
1 3C-1 W 2S+1 S 50 -140 -90 -3
2 6C-1 W 5D+1 W 50 420 470 10
3 3C= W 5C-1 E -110 -100 -210 -5
4 2D+1 N 3H-1 W 110 -100 10 0
5 6S-1 W 4NT+2 E 50 490 540 11
6 4D-1 S 3D= S -50 -110 -160 -4
7 4H-2 W 2NT-1 E 200 -100 100 3
8 4S-1 N 4S= N -50 -420 -470 -10
9 4H+3 N 4H+3 S 510 -510 0 0
10 3NT+1 W 4H-2 E -630 -200 -830 -13
11 4H+1 N 5Dx-4 W 450 -800 -350 -8
12 3S+2 E 4S+1 E -200 450 250 6
13 4S= E 4S= E -620 620 0 0
14 3NT+3 E 3NT+2 E -490 460 -30 -1
15 4H= E 3NT+2 E -420 460 40 1
16 4S-1 N 2C-2 N -50 100 50 2
17 4H+2 S 6H= S 480 -980 -500 -11
18 2S-3 E 4C-1 E 150 -50 100 3
19 3H-1 E 2D= N 100 -90 10 0
20 3S-2 N 2D-1 E -200 -100 -300 -7
Total Imps = -26 (36-62) Total VPs = 4,39-15,61

Session 2 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 4 v 1 SANCE v ZEMPLIN
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
1 2D-1 E 2S+2 S 50 -170 -120 -3
2 5C+1 W 5Sx-1 S -420 200 -220 -6
3 3NT= E 4S= W -600 620 20 1
4 3D= N 2D-1 N 110 100 210 5
5 6S= E 6S= E -980 980 0 0
6 3D-1 S 3H-2 E -50 -200 -250 -6
7 3NT-1 E 2NT-1 E 100 -100 0 0
8 4S-1 N 3S+1 N -50 -170 -220 -6
9 4H+2 N 4H+3 N 480 -510 -30 -1
10 5H-1 E 4H-2 E 100 -200 -100 -3
11 4H+1 N 4H+1 N 450 -450 0 0
12 4S+1 E 4S+1 E -450 450 0 0
13 4S= E 4S-1 E -620 -100 -720 -12
14 5NT= E 3NT+1 E -460 430 -30 -1
15 3NT-2 E 4H+1 E 100 450 550 11
16 4S-1 S 4S= N -50 -420 -470 -10
17 5H+1 S 4H+2 S 480 -480 0 0
18 3D-1 S 3D-1 S -100 100 0 0
19 2H-1 W 3S-2 W 100 -200 -100 -3
20 3C+1 W 3C+1 W -130 130 0 0
Total Imps = -34 (17-51) Total VPs = 3,2-16,8

Session 2 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 5 v 2 SUNSHINE v MELIR
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
1 2D-2 E 4C-2 E 100 -100 0 0
2 5C+1 W 5Sx-1 N -420 200 -220 -6
3 3NT= E 2C+1 E -600 110 -490 -10
4 3H-1 W 2D+1 N 100 -110 -10 0
5 4S+2 E 4S+1 E -480 450 -30 -1
6 4D-2 S 3D= S -100 -110 -210 -5
7 3NT-1 E 2NT+1 E 100 150 250 6
8 4S-1 N 4S-1 N -50 50 0 0
9 4H+2 N 4H+2 N 480 -480 0 0
10 4H-1 E 4H-1 E 100 -100 0 0
11 5Dx-4 W 4D-3 E 800 -150 650 12
12 3S= E 1NT-1 E -140 -50 -190 -5
13 4S-1 E 4S= E 100 620 720 12
14 3NT+3 E 3NT+2 E -490 460 -30 -1
15 3NT+1 E 3NT+2 E -430 460 30 1
16 4Hx-1 W 4S= S 200 -420 -220 -6
17 3NT+2 S 4H+1 S 460 -450 10 0
18 3S-3 N 3D-1 S -300 100 -200 -5
19 3S-4 W 2S= W 400 110 510 11
20 3C+1 W 3C+1 W -130 130 0 0
Total Imps = 3 (42-39) Total VPs = 10,82-9,18

Session 2 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 6 v 3 ZBK v KONTRA
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
1 2S+1 S 3C-1 W 140 -50 90 3
2 5D+1 W 6C-1 W -420 -50 -470 -10
3 5C-1 E 3C= W 100 110 210 5
4 3H-1 W 2D+1 N 100 -110 -10 0
5 4NT+2 E 6S-1 W -490 -50 -540 -11
6 3D= S 4D-1 S 110 50 160 4
7 2NT-1 E 4H-2 W 100 -200 -100 -3
8 4S= N 4S-1 N 420 50 470 10
9 4H+3 S 4H+3 N 510 -510 0 0
10 4H-2 E 3NT+1 W 200 630 830 13
11 5Dx-4 W 4H+1 N 800 -450 350 8
12 4S+1 E 3S+2 E -450 200 -250 -6
13 4S= E 4S= E -620 620 0 0
14 3NT+2 E 3NT+3 E -460 490 30 1
15 3NT+2 E 4H= E -460 420 -40 -1
16 2C-2 N 4S-1 N -100 50 -50 -2
17 6H= S 4H+2 S 980 -480 500 11
18 4C-1 E 2S-3 E 50 -150 -100 -3
19 2D= N 3H-1 E 90 -100 -10 0
20 2D-1 E 3S-2 N 100 200 300 7
Total Imps = 26 (62-36) Total VPs = 15,61-4,39

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 1 v 3 ZEMPLIN v KONTRA
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
1 4H-1 N 5C= E -50 400 350 8
2 3D-1 N 3D= N -100 -110 -210 -5
3 3NT+2 S 3NT+2 S 460 -460 0 0
4 4H-2 N 4H= N -200 -620 -820 -13
5 1NT+2 W 3C= E -150 110 -40 -1
6 3H+1 E 5Hx-1 E -170 -200 -370 -9
7 4H+1 N 4H+1 S 650 -650 0 0
8 5H-3 E 4H-1 W 150 -50 100 3
9 3NT-1 W 3S-3 N 100 150 250 6
10 4H= N 2NT-1 N 620 100 720 12
11 2H= N 2D+1 W 110 110 220 6
12 4Sx-2 W 5H+1 N 300 -680 -380 -9
13 1NT= W 2S-2 N -90 200 110 3
14 6Dx-2 W 5Dx= W 300 550 850 13
15 2S= S 4H-3 W 110 -150 -40 -1
16 3NT-1 N 3NT-1 N -50 50 0 0
17 4S+2 W 3H-4 S -480 200 -280 -7
18 4S+1 E 4S+1 E -450 450 0 0
19 4S= E 6S-1 E -620 -100 -720 -12
20 1H+3 E 1D+3 E -170 130 -40 -1
Total Imps = -7 (51-58) Total VPs = 8,17-11,83

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 2 v 6 MELIR v ZBK
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
1 5Cx-1 E 4H= S 100 -420 -320 -8
2 2D+1 N 4C-3 E 110 -150 -40 -1
3 3NT+3 S 3NT+3 S 490 -490 0 0
4 2H-3 E 2S+3 E 300 200 500 11
5 3C= E 3C= W -110 110 0 0
6 4H= E 4Sx-1 S -620 100 -520 -11
7 4H+1 S 5H+1 S 650 -680 -30 -1
8 1NT+1 W 4H-2 E -120 -100 -220 -6
9 3D+2 W 2H-3 S -150 150 0 0
10 3NT-2 N 3H+3 N -200 -230 -430 -10
11 2H-1 S 3D= W -50 110 60 2
12 4H+3 N 4H+1 N 710 -650 60 2
13 1NT+1 W 2S+1 N -120 -140 -260 -6
14 6Dx-2 W 6H= S 300 -980 -680 -12
15 4Hx-1 W 3H= W 100 140 240 6
16 3NT-1 N 3NT= S -50 -400 -450 -10
17 4S+2 W 3S+2 W -480 200 -280 -7
18 6S-1 E 4S+1 E 50 450 500 11
19 5S= E 4S= E -650 620 -30 -1
20 3NT-1 E 5D-1 E 100 -100 0 0
Total Imps = -41 (32-73) Total VPs = 2,32-17,68

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 3 v 1 KONTRA v ZEMPLIN
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
1 5C= E 4H-1 N -400 50 -350 -8
2 3D= N 3D-1 N 110 100 210 5
3 3NT+2 S 3NT+2 S 460 -460 0 0
4 4H= N 4H-2 N 620 200 820 13
5 3C= E 1NT+2 W -110 150 40 1
6 5Hx-1 E 3H+1 E 200 170 370 9
7 4H+1 S 4H+1 N 650 -650 0 0
8 4H-1 W 5H-3 E 50 -150 -100 -3
9 3S-3 N 3NT-1 W -150 -100 -250 -6
10 2NT-1 N 4H= N -100 -620 -720 -12
11 2D+1 W 2H= N -110 -110 -220 -6
12 5H+1 N 4Sx-2 W 680 -300 380 9
13 2S-2 N 1NT= W -200 90 -110 -3
14 5Dx= W 6Dx-2 W -550 -300 -850 -13
15 4H-3 W 2S= S 150 -110 40 1
16 3NT-1 N 3NT-1 N -50 50 0 0
17 3H-4 S 4S+2 W -200 480 280 7
18 4S+1 E 4S+1 E -450 450 0 0
19 6S-1 E 4S= E 100 620 720 12
20 1D+3 E 1H+3 E -130 170 40 1
Total Imps = 7 (58-51) Total VPs = 11,83-8,17

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 4 v 5 SANCE v SUNSHINE
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
1 5Cx-1 E 5Cx-1 E 100 -100 0 0
2 3D-1 N 3D-1 N -100 100 0 0
3 3NT+3 S 3NT+1 S 490 -430 60 2
4 4C+1 E 3S= E -150 140 -10 0
5 2H= E 3NT-1 W -110 -50 -160 -4
6 2S= S 2H+2 E 110 170 280 7
7 5H+1 S 4H= S 680 -620 60 2
8 4H-1 W 4H-1 E 50 -50 0 0
9 3S-3 N 3C+1 W -150 130 -20 -1
10 4H= N 4Cx-2 E 620 -500 120 3
11 2D= W 2D= W -90 90 0 0
12 4H+2 N 5H+1 N 680 -680 0 0
13 1NT+1 W 2NT-1 W -120 -100 -220 -6
14 6Dx-2 W 6Dx-2 W 300 -300 0 0
15 3S= S 3S-1 S 140 100 240 6
16 3NT-1 N 3NT-1 N -50 50 0 0
17 3D+1 E 4S+2 W -130 480 350 8
18 4S+2 E 6S= E -480 980 500 11
19 4S= E 4S-1 E -620 -100 -720 -12
20 2H+1 E 4D= E -140 130 -10 0
Total Imps = 16 (39-23) Total VPs = 13,81-6,19

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 5 v 4 SUNSHINE v SANCE
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
1 5Cx-1 E 5Cx-1 E 100 -100 0 0
2 3D-1 N 3D-1 N -100 100 0 0
3 3NT+1 S 3NT+3 S 430 -490 -60 -2
4 3S= E 4C+1 E -140 150 10 0
5 3NT-1 W 2H= E 50 110 160 4
6 2H+2 E 2S= S -170 -110 -280 -7
7 4H= S 5H+1 S 620 -680 -60 -2
8 4H-1 E 4H-1 W 50 -50 0 0
9 3C+1 W 3S-3 N -130 150 20 1
10 4Cx-2 E 4H= N 500 -620 -120 -3
11 2D= W 2D= W -90 90 0 0
12 5H+1 N 4H+2 N 680 -680 0 0
13 2NT-1 W 1NT+1 W 100 120 220 6
14 6Dx-2 W 6Dx-2 W 300 -300 0 0
15 3S-1 S 3S= S -100 -140 -240 -6
16 3NT-1 N 3NT-1 N -50 50 0 0
17 4S+2 W 3D+1 E -480 130 -350 -8
18 6S= E 4S+2 E -980 480 -500 -11
19 4S-1 E 4S= E 100 620 720 12
20 4D= E 2H+1 E -130 140 10 0
Total Imps = -16 (23-39) Total VPs = 6,19-13,81

Session 3 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 6 v 2 ZBK v MELIR
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
1 4H= S 5Cx-1 E 420 -100 320 8
2 4C-3 E 2D+1 N 150 -110 40 1
3 3NT+3 S 3NT+3 S 490 -490 0 0
4 2S+3 E 2H-3 E -200 -300 -500 -11
5 3C= W 3C= E -110 110 0 0
6 4Sx-1 S 4H= E -100 620 520 11
7 5H+1 S 4H+1 S 680 -650 30 1
8 4H-2 E 1NT+1 W 100 120 220 6
9 2H-3 S 3D+2 W -150 150 0 0
10 3H+3 N 3NT-2 N 230 200 430 10
11 3D= W 2H-1 S -110 50 -60 -2
12 4H+1 N 4H+3 N 650 -710 -60 -2
13 2S+1 N 1NT+1 W 140 120 260 6
14 6H= S 6Dx-2 W 980 -300 680 12
15 3H= W 4Hx-1 W -140 -100 -240 -6
16 3NT= S 3NT-1 N 400 50 450 10
17 3S+2 W 4S+2 W -200 480 280 7
18 4S+1 E 6S-1 E -450 -50 -500 -11
19 4S= E 5S= E -620 650 30 1
20 5D-1 E 3NT-1 E 100 -100 0 0
Total Imps = 41 (73-32) Total VPs = 17,68-2,32

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 1 v 6 ZEMPLIN v ZBK
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
1 2NT= W 1S= E -120 80 -40 -1
2 4S= E 4H-1 E -420 -50 -470 -10
3 4H= S 4H= N 420 -420 0 0
4 3NT-2 W 4H-2 E 200 -200 0 0
5 3H= S 2H-1 S 140 100 240 6
6 4H+1 N 3H= N 450 -140 310 7
7 3H+1 E 2H+2 E -170 170 0 0
8 3Hx-2 N 3NT-1 E -300 -50 -350 -8
9 4S-2 W 4S-1 W 200 -100 100 3
10 1NT-1 S 5C-2 N -100 200 100 3
11 3NT-1 S 4S= N -50 -420 -470 -10
12 6H= W 6H= W -980 980 0 0
13 3H= E 4H-1 E -140 -100 -240 -6
14 3NT-1 N 2NT-1 N -50 50 0 0
15 3NT+1 W 3NT-1 W -430 -50 -480 -10
16 4S-1 N 4S-1 N -50 50 0 0
17 2S= N 1NT= E 110 90 200 5
18 5C= S 5C-1 S 600 100 700 12
19 3Hx-3 N 3C-2 S -500 100 -400 -9
20 3NT-1 W 2H= W 100 110 210 5
Total Imps = -13 (41-54) Total VPs = 6,8-13,2

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 2 v 4 MELIR v SANCE
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
1 2S= E 3NT= W -110 400 290 7
2 4S-2 W 4H-3 E 100 -150 -50 -2
3 2H+1 S 3H= S 140 -140 0 0
4 4D-3 E 3NT-2 W 300 -200 100 3
5 3NT= W 4C-2 E -400 -100 -500 -11
6 4H-1 N 4H+1 N -50 -450 -500 -11
7 3H+1 E 4H= E -170 620 450 10
8 2D-1 W 3C+1 E 50 130 180 5
9 4S-1 W 4C+1 N 100 -150 -50 -2
10 2H+1 S 3H-1 N 140 100 240 6
11 3S+1 N 4H= N 170 -420 -250 -6
12 4H= E 4H= W -420 420 0 0
13 4H-1 E 4H-1 E 100 -100 0 0
14 2H= S 3H+1 S 110 -170 -60 -2
15 2H+1 E 4H-1 E -140 -50 -190 -5
16 4H= N 2S+1 N 420 -140 280 7
17 1NT= E 2NT-1 E -90 -50 -140 -4
18 4C-1 S 4C= S -100 -130 -230 -6
19 3D-1 E 4D-3 E 100 -300 -200 -5
20 2NT= W 1NT+1 W -120 120 0 0
Total Imps = -16 (38-54) Total VPs = 6,19-13,81

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 3 v 5 KONTRA v SUNSHINE
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
1 2S+1 E 1NT= W -140 90 -50 -2
2 4S-1 W 4S= W 50 420 470 10
3 3H-1 N 3H-1 S -50 50 0 0
4 3NT-2 E 2Sx-2 S 200 500 700 12
5 2S+1 E 2NT-1 W -140 -50 -190 -5
6 3Sx-2 E 4H-1 N 500 50 550 11
7 4H= E 4H= E -620 620 0 0
8 3NT-2 E 3NT+1 E 100 430 530 11
9 4S-2 W 5S-1 W 200 -100 100 3
10 3NT-2 S 2H= S -200 -110 -310 -7
11 4S-1 N 4S= N -50 -420 -470 -10
12 5H+1 E 4H+2 W -480 480 0 0
13 4D= N 4H-1 E 130 -100 30 1
14 4H-2 S 3NT= N -100 -400 -500 -11
15 3H= E 2H= E -140 110 -30 -1
16 4S-1 N 3S+1 N -50 -170 -220 -6
17 1NT= E 1NT= E -90 90 0 0
18 4C= S 3C+2 S 130 -150 -20 -1
19 2Dx= E 2NT-2 N -180 100 -80 -2
20 2S= E 2NT-1 W -110 -100 -210 -5
Total Imps = -2 (48-50) Total VPs = 9,45-10,55

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 4 v 2 SANCE v MELIR
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
1 3NT= W 2S= E -400 110 -290 -7
2 4H-3 E 4S-2 W 150 -100 50 2
3 3H= S 2H+1 S 140 -140 0 0
4 3NT-2 W 4D-3 E 200 -300 -100 -3
5 4C-2 E 3NT= W 100 400 500 11
6 4H+1 N 4H-1 N 450 50 500 11
7 4H= E 3H+1 E -620 170 -450 -10
8 3C+1 E 2D-1 W -130 -50 -180 -5
9 4C+1 N 4S-1 W 150 -100 50 2
10 3H-1 N 2H+1 S -100 -140 -240 -6
11 4H= N 3S+1 N 420 -170 250 6
12 4H= W 4H= E -420 420 0 0
13 4H-1 E 4H-1 E 100 -100 0 0
14 3H+1 S 2H= S 170 -110 60 2
15 4H-1 E 2H+1 E 50 140 190 5
16 2S+1 N 4H= N 140 -420 -280 -7
17 2NT-1 E 1NT= E 50 90 140 4
18 4C= S 4C-1 S 130 100 230 6
19 4D-3 E 3D-1 E 300 -100 200 5
20 1NT+1 W 2NT= W -120 120 0 0
Total Imps = 16 (54-38) Total VPs = 13,81-6,19

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 5 v 3 SUNSHINE v KONTRA
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
1 1NT= W 2S+1 E -90 140 50 2
2 4S= W 4S-1 W -420 -50 -470 -10
3 3H-1 S 3H-1 N -50 50 0 0
4 2Sx-2 S 3NT-2 E -500 -200 -700 -12
5 2NT-1 W 2S+1 E 50 140 190 5
6 4H-1 N 3Sx-2 E -50 -500 -550 -11
7 4H= E 4H= E -620 620 0 0
8 3NT+1 E 3NT-2 E -430 -100 -530 -11
9 5S-1 W 4S-2 W 100 -200 -100 -3
10 2H= S 3NT-2 S 110 200 310 7
11 4S= N 4S-1 N 420 50 470 10
12 4H+2 W 5H+1 E -480 480 0 0
13 4H-1 E 4D= N 100 -130 -30 -1
14 3NT= N 4H-2 S 400 100 500 11
15 2H= E 3H= E -110 140 30 1
16 3S+1 N 4S-1 N 170 50 220 6
17 1NT= E 1NT= E -90 90 0 0
18 3C+2 S 4C= S 150 -130 20 1
19 2NT-2 N 2Dx= E -100 180 80 2
20 2NT-1 W 2S= E 100 110 210 5
Total Imps = 2 (50-48) Total VPs = 10,55-9,45

Session 4 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 6 v 1 ZBK v ZEMPLIN
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
1 1S= E 2NT= W -80 120 40 1
2 4H-1 E 4S= E 50 420 470 10
3 4H= N 4H= S 420 -420 0 0
4 4H-2 E 3NT-2 W 200 -200 0 0
5 2H-1 S 3H= S -100 -140 -240 -6
6 3H= N 4H+1 N 140 -450 -310 -7
7 2H+2 E 3H+1 E -170 170 0 0
8 3NT-1 E 3Hx-2 N 50 300 350 8
9 4S-1 W 4S-2 W 100 -200 -100 -3
10 5C-2 N 1NT-1 S -200 100 -100 -3
11 4S= N 3NT-1 S 420 50 470 10
12 6H= W 6H= W -980 980 0 0
13 4H-1 E 3H= E 100 140 240 6
14 2NT-1 N 3NT-1 N -50 50 0 0
15 3NT-1 W 3NT+1 W 50 430 480 10
16 4S-1 N 4S-1 N -50 50 0 0
17 1NT= E 2S= N -90 -110 -200 -5
18 5C-1 S 5C= S -100 -600 -700 -12
19 3C-2 S 3Hx-3 N -100 500 400 9
20 2H= W 3NT-1 W -110 -100 -210 -5
Total Imps = 13 (54-41) Total VPs = 13,2-6,8

Session 5 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 1 v 5 ZEMPLIN v SUNSHINE
Bd NSContr EWContr NS1 EW1 Total Imps
1 4S+1 S 4S= N 450 -420 30 1
2 4S-1 S 5Cx-1 E -100 -100 -200 -5
3 3NT+2 N 4H+1 S 460 -450 10 0
4 2H+2 W 4H= W -170 620 450 10
5 3NT-3 N 2S= E -300 110 -190 -5
6 6S-2 N 5S-1 N -100 50 -50 -2
7 3H= W 4H= W -140 620 480 10
8 3NT+2 N 3NT= N 460 -400 60 2
9 4S= N 3S= N 420 -140 280 7
10 2NT-2 E 1NT+1 E 200 120 320 8
11 4S= S 1S+1 S 420 -110 310 7
12 2H+2 W 3NT= E -170 400 230 6
13 3NT= W 3D+2 E -600 150 -450 -10
14 4S+1 N 4S= S 450 -420 30 1
15 3S-2 W 3H= N 100 -140 -40 -1
16 6D+1 W 6Dx+1 W -1390 1740 350 8
17 2H= S PASS N 110 0 110 3
18 2D-3 E 2H-1 W 150 -50 100 3
19 3D-1 N 3S-2 E -50 -200 -250 -6
20 3NT+1 E 4S+1 E -630 650 20 1
Total Imps = 38 (67-29) Total VPs = 17,32-2,68

Session 5 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 2 v 3 MELIR v KONTRA
Bd NSContr EWContr NS2 EW2 Total Imps
1 4S+1 N 2S+3 S 450 -200 250 6
2 3S= S 5D-1 E 140 -50 90 3
3 4S+1 N 5S+1 N 450 -480 -30 -1
4 3H+1 W 2H+3 W -170 200 30 1
5 3S-2 E 3NT-2 N 100 200 300 7
6 4S= S 3NT+1 S 420 -430 -10 0
7 2S-1 N 2S-1 N -100 100 0 0
8 3NT+1 N 6H= S 430 -980 -550 -11
9 4S-1 N 4S-1 S -50 50 0 0
10 1NT= E 1NT+1 E -90 120 30 1
11 4S= S 1S+3 S 420 -170 250 6
12 3D+1 E 2D+1 E -130 110 -20 -1
13 2D+3 E 3H-1 N -150 100 -50 -2
14 4S+1 S 4S+1 S 450 -450 0 0
15 2H+1 N 4H-1 N 140 100 240 6
16 4S-1 S 5S-3 S -50 150 100 3
17 1NT+1 N 2NT= N 120 -120 0 0
18 2H= W 2S-1 E -110 -50 -160 -4
19 3D-1 S 2S-2 E -50 -200 -250 -6
20 2S+2 E 3S-2 E -170 -200 -370 -9
Total Imps = -1 (33-34) Total VPs = 9,72-10,28

Session 5 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 3 v 2 KONTRA v MELIR
Bd NSContr EWContr NS3 EW3 Total Imps
1 2S+3 S 4S+1 N 200 -450 -250 -6
2 5D-1 E 3S= S 50 -140 -90 -3
3 5S+1 N 4S+1 N 480 -450 30 1
4 2H+3 W 3H+1 W -200 170 -30 -1
5 3NT-2 N 3S-2 E -200 -100 -300 -7
6 3NT+1 S 4S= S 430 -420 10 0
7 2S-1 N 2S-1 N -100 100 0 0
8 6H= S 3NT+1 N 980 -430 550 11
9 4S-1 S 4S-1 N -50 50 0 0
10 1NT+1 E 1NT= E -120 90 -30 -1
11 1S+3 S 4S= S 170 -420 -250 -6
12 2D+1 E 3D+1 E -110 130 20 1
13 3H-1 N 2D+3 E -100 150 50 2
14 4S+1 S 4S+1 S 450 -450 0 0
15 4H-1 N 2H+1 N -100 -140 -240 -6
16 5S-3 S 4S-1 S -150 50 -100 -3
17 2NT= N 1NT+1 N 120 -120 0 0
18 2S-1 E 2H= W 50 110 160 4
19 2S-2 E 3D-1 S 200 50 250 6
20 3S-2 E 2S+2 E 200 170 370 9
Total Imps = 1 (34-33) Total VPs = 10,28-9,72

Session 5 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 4 v 6 SANCE v ZBK
Bd NSContr EWContr NS4 EW4 Total Imps
1 3S+2 S 4S-1 S 200 50 250 6
2 5Dx-1 E 5Dx-1 E 100 -100 0 0
3 4S+1 S 6S-1 S 450 50 500 11
4 4H= E 4H-1 W -620 -100 -720 -12
5 3C-1 N 3NT-2 S -100 200 100 3
6 3NT-1 S 4S+1 N -50 -450 -500 -11
7 5D-1 W 4D= W 100 130 230 6
8 3NT+2 S 6NT-2 S 460 100 560 11
9 4S= N 4S-1 N 420 50 470 10
10 1NT= E 1NT-2 E -90 -200 -290 -7
11 2S+2 S 1NT+3 S 170 -180 -10 0
12 3NT= W 2NT+1 E -400 150 -250 -6
13 2S= N 3NT-2 W 110 -200 -90 -3
14 4S+1 S 4S+2 S 450 -480 -30 -1
15 2H+1 N 2H+1 N 140 -140 0 0
16 5Sx-2 S 5Sx-1 S -300 100 -200 -5
17 1NT-2 N 2NT-1 E -100 -50 -150 -4
18 1S= E 2H+1 W -80 140 60 2
19 2H= E 3D+1 N -110 -130 -240 -6
20 4S-2 E 3S= E 200 140 340 8
Total Imps = 2 (57-55) Total VPs = 10,55-9,45

Session 5 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 5 v 1 SUNSHINE v ZEMPLIN
Bd NSContr EWContr NS5 EW5 Total Imps
1 4S= N 4S+1 S 420 -450 -30 -1
2 5Cx-1 E 4S-1 S 100 100 200 5
3 4H+1 S 3NT+2 N 450 -460 -10 0
4 4H= W 2H+2 W -620 170 -450 -10
5 2S= E 3NT-3 N -110 300 190 5
6 5S-1 N 6S-2 N -50 100 50 2
7 4H= W 3H= W -620 140 -480 -10
8 3NT= N 3NT+2 N 400 -460 -60 -2
9 3S= N 4S= N 140 -420 -280 -7
10 1NT+1 E 2NT-2 E -120 -200 -320 -8
11 1S+1 S 4S= S 110 -420 -310 -7
12 3NT= E 2H+2 W -400 170 -230 -6
13 3D+2 E 3NT= W -150 600 450 10
14 4S= S 4S+1 N 420 -450 -30 -1
15 3H= N 3S-2 W 140 -100 40 1
16 6Dx+1 W 6D+1 W -1740 1390 -350 -8
17 PASS N 2H= S 0 -110 -110 -3
18 2H-1 W 2D-3 E 50 -150 -100 -3
19 3S-2 E 3D-1 N 200 50 250 6
20 4S+1 E 3NT+1 E -650 630 -20 -1
Total Imps = -38 (29-67) Total VPs = 2,68-17,32

Session 5 Section A

Scoring: Imps->VPs(WBFC). VP Scale 20 Board Matches.

Team 6 v 4 ZBK v SANCE
Bd NSContr EWContr NS6 EW6 Total Imps
1 4S-1 S 3S+2 S -50 -200 -250 -6
2 5Dx-1 E 5Dx-1 E 100 -100 0 0
3 6S-1 S 4S+1 S -50 -450 -500 -11
4 4H-1 W 4H= E 100 620 720 12
5 3NT-2 S 3C-1 N -200 100 -100 -3
6 4S+1 N 3NT-1 S 450 50 500 11
7 4D= W 5D-1 W -130 -100 -230 -6
8 6NT-2 S 3NT+2 S -100 -460 -560 -11
9 4S-1 N 4S= N -50 -420 -470 -10
10 1NT-2 E 1NT= E 200 90 290 7
11 1NT+3 S 2S+2 S 180 -170 10 0
12 2NT+1 E 3NT= W -150 400 250 6
13 3NT-2 W 2S= N 200 -110 90 3
14 4S+2 S 4S+1 S 480 -450 30 1
15 2H+1 N 2H+1 N 140 -140 0 0
16 5Sx-1 S 5Sx-2 S -100 300 200 5
17 2NT-1 E 1NT-2 N 50 100 150 4
18 2H+1 W 1S= E -140 80 -60 -2
19 3D+1 N 2H= E 130 110 240 6
20 3S= E 4S-2 E -140 -200 -340 -8
Total Imps = -2 (55-57) Total VPs = 9,45-10,55

ScoreCards

     Ranks     MatchScores

2. liga 20/03/2015 Session 1 Section A
Team 1 Zemplin
NS: Team Total IMPs = -12 VPs 7,02 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2NT= S C5 120 -2 -29 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
2 NS NS 4S-1 W HA 50 10
3 EW NS 4H+1 W CA -650 0
4 All NS 5C+2 S SJ 640 10
5 NS NS 2H-1 N D5 -100 -5
6 EW NS 2NT+3 E DK -210 -7
7 All NS 3H-1 S D8 -100 -5
8 NS 3H-1 S C7 -50 -10
9 EW NS 2D+2 S HK 130 -7
10 All NS 3NT-2 S C5 -200 -13
11 NS 4H-1 S C2 -50 -10 17 Alexander Belyus – Oto Gabrik
12 NS NS 3NT= E H4 -400 2
13 All NS 4S-1 W DK 100 12
14 NS 3NT+3 E S3 -490 0
15 NS NS 4Hx-2 E SA 300 0
16 EW NS 3NT-1 N H9 -50 3
17 NS 2NT= E S4 -120 0
18 NS NS 3C= W SQ -110 0
19 EW NS 1NT= E S6 -90 11
20 All NS 1NT= N D2 90 -1
EW: Team Total IMPs = -12 VPs 7,02 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2S+2 S D5 -170 -2 -29 Alexander Belyus – Oto Gabrik
2 NS EW 4S= W D6 420 10
3 EW EW 4H+1 E C5 650 0
4 All EW 3C+3 S HK -170 10
5 NS EW 2H= N D5 -110 -5
6 EW EW 3NT-1 E C5 -100 -7
7 All EW 2H= S D8 -110 -5
8 EW 3NT= S C8 -400 -10
9 EW EW 3NT+1 S S10 -430 -7
10 All EW 3NT+1 N HJ -630 -13
11 EW 4H= S D8 -420 -10 17 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
12 NS EW 4S+1 W H10 450 2
13 All EW 4S= W DK 620 12
14 EW 4H+2 E S3 480 0
15 NS EW 4Hx-2 E SA -300 0
16 EW EW 2H-3 S D6 150 3
17 EW 2NT= E S7 120 0
18 NS EW 3S-1 N H5 100 0
19 EW EW 3NT= W H8 600 11
20 All EW 1NT+1 N S8 -120 -1

2. liga 20/03/2015 Session 1 Section A
Team 2 Melir
NS: Team Total IMPs = 12 VPs 12,98 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2S+2 S D5 170 2 29 Jozef Onder – Daniela Drotárová
2 NS NS 4S= W D6 -420 -10
3 EW NS 4H+1 E C5 -650 0
4 All NS 3C+3 S HK 170 -10
5 NS NS 2H= N D5 110 5
6 EW NS 3NT-1 E C5 100 7
7 All NS 2H= S D8 110 5
8 NS 3NT= S C8 400 10
9 EW NS 3NT+1 S S10 430 7
10 All NS 3NT+1 N HJ 630 13
11 NS 4H= S D8 420 10 -17 Jozef Onder – Daniela Drotárová
12 NS NS 4S+1 W H10 -450 -2
13 All NS 4S= W DK -620 -12
14 NS 4H+2 E S3 -480 0
15 NS NS 4Hx-2 E SA 300 0
16 EW NS 2H-3 S D6 -150 -3
17 NS 2NT= E S7 -120 0
18 NS NS 3S-1 N H5 -100 0
19 EW NS 3NT= W H8 -600 -11
20 All NS 1NT+1 N S8 120 1
EW: Team Total IMPs = 12 VPs 12,98 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2NT= S C5 -120 2 29 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
2 NS EW 4S-1 W HA -50 -10
3 EW EW 4H+1 W CA 650 0
4 All EW 5C+2 S SJ -640 -10
5 NS EW 2H-1 N D5 100 5
6 EW EW 2NT+3 E DK 210 7
7 All EW 3H-1 S D8 100 5
8 EW 3H-1 S C7 50 10
9 EW EW 2D+2 S HK -130 7
10 All EW 3NT-2 S C5 200 13
11 EW 4H-1 S C2 50 10 -17 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
12 NS EW 3NT= E H4 400 -2
13 All EW 4S-1 W DK -100 -12
14 EW 3NT+3 E S3 490 0
15 NS EW 4Hx-2 E SA -300 0
16 EW EW 3NT-1 N H9 50 -3
17 EW 2NT= E S4 120 0
18 NS EW 3C= W SQ 110 0
19 EW EW 1NT= E S6 90 -11
20 All EW 1NT= N D2 -90 1

2. liga 20/03/2015 Session 1 Section A
Team 3 Kontra
NS: Team Total IMPs = 40 VPs 17,56 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 1D+1 S SJ 90 4 55 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
2 NS NS 4S-1 W C9 50 6
3 EW NS 4H= E S5 -620 1
4 All NS 5S+1 N HQ 680 10
5 NS NS 2NT-1 S S7 -100 3
6 EW NS 2NT+1 W D2 -150 1
7 All NS 2H= S D8 110 6
8 NS 3NT= S D3 400 10
9 EW NS 4S+1 S HK 450 1
10 All NS 3NT= N DJ 600 13
11 NS 4H= N C3 420 -1 -15 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
12 NS NS 3S+1 W H8 -170 0
13 All NS 2H+1 W DA -140 -6
14 NS 4H+2 E S3 -480 -2
15 NS NS 1NTx-1 W S2 100 0
16 EW NS 3NT-2 N D2 -100 -5
17 NS 3D-1 E S5 50 4
18 NS NS 3NT-3 W SQ 150 0
19 EW NS 3H-2 N D2 -100 2
20 All NS 3C-2 S DA -200 -7
EW: Team Total IMPs = 40 VPs 17,56 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 4S-1 N HK 50 4 55 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
2 NS EW 3S+1 W HA 170 6
3 EW EW 4H+1 E S5 650 1
4 All EW 3H-2 W C7 -200 10
5 NS EW 2H-2 N D5 200 3
6 EW EW 2NT+2 W D7 180 1
7 All EW 2S= W H9 110 6
8 EW 4H-1 S H3 50 10
9 EW EW 4S= S HK -420 1
10 All EW 3NT-2 N DJ 200 13
11 EW 4H+1 S D8 -450 -1 -15 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
12 NS EW 3S+1 E C10 170 0
13 All EW 3D= S HK -110 -6
14 EW 5D= E CK 400 -2
15 NS EW 3H-2 E C9 -100 0
16 EW EW 2H= S CQ -110 -5
17 EW 2D+1 E S7 110 4
18 NS EW 3H-3 E S10 -150 0
19 EW EW 1NT+2 W SJ 150 2
20 All EW 1NT= S SJ -90 -7

2. liga 20/03/2015 Session 1 Section A
Team 4 Sance
NS: Team Total IMPs = -40 VPs 2,44 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 4S-1 N HK -50 -4 -55 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
2 NS NS 3S+1 W HA -170 -6
3 EW NS 4H+1 E S5 -650 -1
4 All NS 3H-2 W C7 200 -10
5 NS NS 2H-2 N D5 -200 -3
6 EW NS 2NT+2 W D7 -180 -1
7 All NS 2S= W H9 -110 -6
8 NS 4H-1 S H3 -50 -10
9 EW NS 4S= S HK 420 -1
10 All NS 3NT-2 N DJ -200 -13
11 NS 4H+1 S D8 450 1 15 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
12 NS NS 3S+1 E C10 -170 0
13 All NS 3D= S HK 110 6
14 NS 5D= E CK -400 2
15 NS NS 3H-2 E C9 100 0
16 EW NS 2H= S CQ 110 5
17 NS 2D+1 E S7 -110 -4
18 NS NS 3H-3 E S10 150 0
19 EW NS 1NT+2 W SJ -150 -2
20 All NS 1NT= S SJ 90 7
EW: Team Total IMPs = -40 VPs 2,44 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 1D+1 S SJ -90 -4 -55 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
2 NS EW 4S-1 W C9 -50 -6
3 EW EW 4H= E S5 620 -1
4 All EW 5S+1 N HQ -680 -10
5 NS EW 2NT-1 S S7 100 -3
6 EW EW 2NT+1 W D2 150 -1
7 All EW 2H= S D8 -110 -6
8 EW 3NT= S D3 -400 -10
9 EW EW 4S+1 S HK -450 -1
10 All EW 3NT= N DJ -600 -13
11 EW 4H= N C3 -420 1 15 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
12 NS EW 3S+1 W H8 170 0
13 All EW 2H+1 W DA 140 6
14 EW 4H+2 E S3 480 2
15 NS EW 1NTx-1 W S2 -100 0
16 EW EW 3NT-2 N D2 100 5
17 EW 3D-1 E S5 -50 -4
18 NS EW 3NT-3 W SQ -150 0
19 EW EW 3H-2 N D2 100 -2
20 All EW 3C-2 S DA 200 7

2. liga 20/03/2015 Session 1 Section A
Team 5 Sunshine
NS: Adj = -0,25 Team Total IMPs = -31 VPs 3,37 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 4S-1 S H9 -50 -6 -5 Juraj Slabeycius – Peter Hora
2 NS NS 3NT-2 W H3 100 7
3 EW NS 4H+1 E DJ -650 -1
4 All NS 4C+2 S HK 170 -10
5 NS NS 2H-1 N S4 -100 -5
6 EW NS 3Hx-1 N HA -100 2
7 All NS 2H= S D8 110 -1
8 NS 2H= N S3 110 6
9 EW NS 4S+1 S HK 450 0
10 All NS 3NT-1 N C2 -100 3
11 NS 3NT-3 N CJ -150 -11 -26 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
12 NS NS 4S= E DA -420 -1
13 All NS 4H= W DA -620 0
14 NS 4H= W S8 -420 1
15 NS NS 2S+1 N D9 140 3
16 EW NS 4Dx-3 N CA -500 -10
17 NS 3NT= W S8 -400 -7
18 NS NS 2S+2 N CK 170 9
19 EW NS 1NT+3 E H3 -180 -7
20 All NS 3NT-2 N S8 -200 -3
EW: Adj = -0,25 Team Total IMPs = -31 VPs 3,37 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 3S+1 N HK -170 -6 -5 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
2 NS EW 2S+2 E C9 170 7
3 EW EW 4H= E D9 620 -1
4 All EW 5D= N HQ -600 -10
5 NS EW 2H= N D5 -110 -5
6 EW EW 2S+2 W HJ 170 2
7 All EW 2H+1 S SA -140 -1
8 EW 3NT-3 S C7 150 6
9 EW EW 4S+1 N D10 -450 0
10 All EW 3NT-2 N C4 200 3
11 EW 4H= S CQ -420 -11 -26 Juraj Slabeycius – Peter Hora
12 NS EW 3NT= E DK 400 -1
13 All EW 4H= W CK 620 0
14 EW 4H+1 E CK 450 1
15 NS EW 3H-1 E S6 -50 3
16 EW EW 3S-1 S D6 50 -10
17 EW 3D+1 E HA 130 -7
18 NS EW 4Dx-1 S CA 200 9
19 EW EW 3NT-1 E C2 -100 -7
20 All EW 2H-1 S DA 100 -3

2. liga 20/03/2015 Session 1 Section A
Team 6 ZBK
NS: Adj = -0,25 Team Total IMPs = 31 VPs 16,13 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 3S+1 N HK 170 6 5 Jana Te$s$serová – Daniel Vaga$c
2 NS NS 2S+2 E C9 -170 -7
3 EW NS 4H= E D9 -620 1
4 All NS 5D= N HQ 600 10
5 NS NS 2H= N D5 110 5
6 EW NS 2S+2 W HJ -170 -2
7 All NS 2H+1 S SA 140 1
8 NS 3NT-3 S C7 -150 -6
9 EW NS 4S+1 N D10 450 0
10 All NS 3NT-2 N C4 -200 -3
11 NS 4H= S CQ 420 11 26 Jana Te$s$serová – Daniel Vaga$c
12 NS NS 3NT= E DK -400 1
13 All NS 4H= W CK -620 0
14 NS 4H+1 E CK -450 -1
15 NS NS 3H-1 E S6 50 -3
16 EW NS 3S-1 S D6 -50 10
17 NS 3D+1 E HA -130 7
18 NS NS 4Dx-1 S CA -200 -9
19 EW NS 3NT-1 E C2 100 7
20 All NS 2H-1 S DA -100 3
EW: Adj = -0,25 Team Total IMPs = 31 VPs 16,13 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 4S-1 S H9 50 6 5 Peter Skalka – Hedviga Skalková
2 NS EW 3NT-2 W H3 -100 -7
3 EW EW 4H+1 E DJ 650 1
4 All EW 4C+2 S HK -170 10
5 NS EW 2H-1 N S4 100 5
6 EW EW 3Hx-1 N HA 100 -2
7 All EW 2H= S D8 -110 1
8 EW 2H= N S3 -110 -6
9 EW EW 4S+1 S HK -450 0
10 All EW 3NT-1 N C2 100 -3
11 EW 3NT-3 N CJ 150 11 26 Peter Skalka – Hedviga Skalková
12 NS EW 4S= E DA 420 1
13 All EW 4H= W DA 620 0
14 EW 4H= W S8 420 -1
15 NS EW 2S+1 N D9 -140 -3
16 EW EW 4Dx-3 N CA 500 10
17 EW 3NT= W S8 400 7
18 NS EW 2S+2 N CK -170 -9
19 EW EW 1NT+3 E H3 180 7
20 All EW 3NT-2 N S8 200 3

2. liga 20/03/2015 Session 2 Section A
Team 1 Zemplin
NS: Team Total IMPs = 34 VPs 16,8 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2S+2 S D9 170 3 19 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
2 NS NS 5Sx-1 S DA -200 6
3 EW NS 4S= W C6 -620 -1
4 All NS 2D-1 N C6 -100 -5
5 NS NS 6S= E S2 -980 0
6 EW NS 3H-2 E DK 200 6
7 All NS 2NT-1 E S9 100 0
8 NS 3S+1 N D7 170 6
9 EW NS 4H+3 N H10 510 1
10 All NS 4H-2 E C4 200 3
11 NS 4H+1 N D5 450 0 15 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
12 NS NS 4S+1 E H8 -450 0
13 All NS 4S-1 E C10 100 12
14 NS 3NT+1 E H2 -430 1
15 NS NS 4H+1 E C4 -450 -11
16 EW NS 4S= N H2 420 10
17 NS 4H+2 S C10 480 0
18 NS NS 3D-1 S CA -100 0
19 EW NS 3S-2 W DK 200 3
20 All NS 3C+1 W DA -130 0
EW: Team Total IMPs = 34 VPs 16,8 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2D-1 E C9 -50 3 19 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
2 NS EW 5C+1 W SQ 420 6
3 EW EW 3NT= E D8 600 -1
4 All EW 3D= N H7 -110 -5
5 NS EW 6S= E D10 980 0
6 EW EW 3D-1 S HQ 50 6
7 All EW 3NT-1 E H2 -100 0
8 EW 4S-1 N HJ 50 6
9 EW EW 4H+2 N S6 -480 1
10 All EW 5H-1 E C4 -100 3
11 EW 4H+1 N D10 -450 0 15 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
12 NS EW 4S+1 E DQ 450 0
13 All EW 4S= E H7 620 12
14 EW 5NT= E H2 460 1
15 NS EW 3NT-2 E D8 -100 -11
16 EW EW 4S-1 S HK 50 10
17 EW 5H+1 S HJ -480 0
18 NS EW 3D-1 S CA 100 0
19 EW EW 2H-1 W CK -100 3
20 All EW 3C+1 W DA 130 0

2. liga 20/03/2015 Session 2 Section A
Team 2 Melir
NS: Team Total IMPs = -3 VPs 9,18 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 4C-2 E SA 100 0 16 Peter Skalka – Judita $Stofková
2 NS NS 5Sx-1 N DK -200 6
3 EW NS 2C+1 E D8 -110 10
4 All NS 2D+1 N CA 110 0
5 NS NS 4S+1 E D10 -450 1
6 EW NS 3D= S HQ 110 5
7 All NS 2NT+1 E C9 -150 -6
8 NS 4S-1 N D7 -50 0
9 EW NS 4H+2 N C8 480 0
10 All NS 4H-1 E D2 100 0
11 NS 4D-3 E CK 150 -12 -19 Jana Te$s$serová – Daniel Vaga$c
12 NS NS 1NT-1 E CQ 50 5
13 All NS 4S= E H3 -620 -12
14 NS 3NT+2 E S8 -460 1
15 NS NS 3NT+2 E D2 -460 -1
16 EW NS 4S= S HA 420 6
17 NS 4H+1 S SA 450 0
18 NS NS 3D-1 S CA -100 5
19 EW NS 2S= W HK -110 -11
20 All NS 3C+1 W DA -130 0
EW: Team Total IMPs = -3 VPs 9,18 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2D-2 E SA -100 0 16 Jana Te$s$serová – Daniel Vaga$c
2 NS EW 5C+1 W SQ 420 6
3 EW EW 3NT= E D8 600 10
4 All EW 3H-1 W DK -100 0
5 NS EW 4S+2 E CQ 480 1
6 EW EW 4D-2 S HQ 100 5
7 All EW 3NT-1 E H9 -100 -6
8 EW 4S-1 N D10 50 0
9 EW EW 4H+2 N S5 -480 0
10 All EW 4H-1 E SA -100 0
11 EW 5Dx-4 W HK -800 -12 -19 Peter Skalka – Judita $Stofková
12 NS EW 3S= E DQ 140 5
13 All EW 4S-1 E C10 -100 -12
14 EW 3NT+3 E H4 490 1
15 NS EW 3NT+1 E D7 430 -1
16 EW EW 4Hx-1 W S8 -200 6
17 EW 3NT+2 S D8 -460 0
18 NS EW 3S-3 N* DK 300 5
19 EW EW 3S-4 W CA -400 -11
20 All EW 3C+1 W DA 130 0

2. liga 20/03/2015 Session 2 Section A
Team 3 Kontra
NS: Team Total IMPs = -26 VPs 4,39 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 3C-1 W D8 50 -3 -11 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
2 NS NS 6C-1 W HA 50 10
3 EW NS 3C= W C6 -110 -5
4 All NS 2D+1 N H6 110 0
5 NS NS 6S-1 W H10 50 11
6 EW NS 4D-1 S HQ -50 -4
7 All NS 4H-2 W CK 200 3
8 NS 4S-1 N HJ -50 -10
9 EW NS 4H+3 N S8 510 0
10 All NS 3NT+1 W CJ -630 -13
11 NS 4H+1 N D10 450 -8 -15 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
12 NS NS 3S+2 E D2 -200 6
13 All NS 4S= E CK -620 0
14 NS 3NT+3 E H10 -490 -1
15 NS NS 4H= E C2 -420 1
16 EW NS 4S-1 N HA -50 2
17 NS 4H+2 S C3 480 -11
18 NS NS 2S-3 E* H2 150 3
19 EW NS 3H-1 E CA 100 0
20 All NS 3S-2 N C3 -200 -7
EW: Team Total IMPs = -26 VPs 4,39 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2S+1 S D9 -140 -3 -11 Juraj Slabeycius – Peter Hora
2 NS EW 5D+1 W S5 420 10
3 EW EW 5C-1 E D5 -100 -5
4 All EW 3H-1 W DK -100 0
5 NS EW 4NT+2 E S8 490 11
6 EW EW 3D= S HQ -110 -4
7 All EW 2NT-1 E C9 -100 3
8 EW 4S= N D9 -420 -10
9 EW EW 4H+3 S C10 -510 0
10 All EW 4H-2 E C4 -200 -13
11 EW 5Dx-4 W HK -800 -8 -15 Juraj Slabeycius – Peter Hora
12 NS EW 4S+1 E H8 450 6
13 All EW 4S= E H8 620 0
14 EW 3NT+2 E H2 460 -1
15 NS EW 3NT+2 E D6 460 1
16 EW EW 2C-2 N H9 100 2
17 EW 6H= S HJ -980 -11
18 NS EW 4C-1 E DA -50 3
19 EW EW 2D= N C10 -90 0
20 All EW 2D-1 E SK -100 -7

2. liga 20/03/2015 Session 2 Section A
Team 4 Sance
NS: Team Total IMPs = -34 VPs 3,2 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2D-1 E C9 50 -3 -19 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
2 NS NS 5C+1 W SQ -420 -6
3 EW NS 3NT= E D8 -600 1
4 All NS 3D= N H7 110 5
5 NS NS 6S= E D10 -980 0
6 EW NS 3D-1 S HQ -50 -6
7 All NS 3NT-1 E H2 100 0
8 NS 4S-1 N HJ -50 -6
9 EW NS 4H+2 N S6 480 -1
10 All NS 5H-1 E C4 100 -3
11 NS 4H+1 N D10 450 0 -15 Jozef Onder – Daniela Drotárová
12 NS NS 4S+1 E DQ -450 0
13 All NS 4S= E H7 -620 -12
14 NS 5NT= E H2 -460 -1
15 NS NS 3NT-2 E D8 100 11
16 EW NS 4S-1 S HK -50 -10
17 NS 5H+1 S HJ 480 0
18 NS NS 3D-1 S CA -100 0
19 EW NS 2H-1 W CK 100 -3
20 All NS 3C+1 W DA -130 0
EW: Team Total IMPs = -34 VPs 3,2 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2S+2 S D9 -170 -3 -19 Jozef Onder – Daniela Drotárová
2 NS EW 5Sx-1 S DA 200 -6
3 EW EW 4S= W C6 620 1
4 All EW 2D-1 N C6 100 5
5 NS EW 6S= E S2 980 0
6 EW EW 3H-2 E DK -200 -6
7 All EW 2NT-1 E S9 -100 0
8 EW 3S+1 N D7 -170 -6
9 EW EW 4H+3 N H10 -510 -1
10 All EW 4H-2 E C4 -200 -3
11 EW 4H+1 N D5 -450 0 -15 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
12 NS EW 4S+1 E H8 450 0
13 All EW 4S-1 E C10 -100 -12
14 EW 3NT+1 E H2 430 -1
15 NS EW 4H+1 E C4 450 11
16 EW EW 4S= N H2 -420 -10
17 EW 4H+2 S C10 -480 0
18 NS EW 3D-1 S CA 100 0
19 EW EW 3S-2 W DK -200 -3
20 All EW 3C+1 W DA 130 0

2. liga 20/03/2015 Session 2 Section A
Team 5 Sunshine
NS: Team Total IMPs = 3 VPs 10,82 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2D-2 E SA 100 0 -16 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
2 NS NS 5C+1 W SQ -420 -6
3 EW NS 3NT= E D8 -600 -10
4 All NS 3H-1 W DK 100 0
5 NS NS 4S+2 E CQ -480 -1
6 EW NS 4D-2 S HQ -100 -5
7 All NS 3NT-1 E H9 100 6
8 NS 4S-1 N D10 -50 0
9 EW NS 4H+2 N S5 480 0
10 All NS 4H-1 E SA 100 0
11 NS 5Dx-4 W HK 800 12 19 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
12 NS NS 3S= E DQ -140 -5
13 All NS 4S-1 E C10 100 12
14 NS 3NT+3 E H4 -490 -1
15 NS NS 3NT+1 E D7 -430 1
16 EW NS 4Hx-1 W S8 200 -6
17 NS 3NT+2 S D8 460 0
18 NS NS 3S-3 N* DK -300 -5
19 EW NS 3S-4 W CA 400 11
20 All NS 3C+1 W DA -130 0
EW: Team Total IMPs = 3 VPs 10,82 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 4C-2 E SA -100 0 -16 Alexander Belyus – Oto Gabrik
2 NS EW 5Sx-1 N DK 200 -6
3 EW EW 2C+1 E D8 110 -10
4 All EW 2D+1 N CA -110 0
5 NS EW 4S+1 E D10 450 -1
6 EW EW 3D= S HQ -110 -5
7 All EW 2NT+1 E C9 150 6
8 EW 4S-1 N D7 50 0
9 EW EW 4H+2 N C8 -480 0
10 All EW 4H-1 E D2 -100 0
11 EW 4D-3 E CK -150 12 19 Alexander Belyus – Oto Gabrik
12 NS EW 1NT-1 E CQ -50 -5
13 All EW 4S= E H3 620 12
14 EW 3NT+2 E S8 460 -1
15 NS EW 3NT+2 E D2 460 1
16 EW EW 4S= S HA -420 -6
17 EW 4H+1 S SA -450 0
18 NS EW 3D-1 S CA 100 -5
19 EW EW 2S= W HK 110 11
20 All EW 3C+1 W DA 130 0

2. liga 20/03/2015 Session 2 Section A
Team 6 ZBK
NS: Team Total IMPs = 26 VPs 15,61 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2S+1 S D9 140 3 11 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
2 NS NS 5D+1 W S5 -420 -10
3 EW NS 5C-1 E D5 100 5
4 All NS 3H-1 W DK 100 0
5 NS NS 4NT+2 E S8 -490 -11
6 EW NS 3D= S HQ 110 4
7 All NS 2NT-1 E C9 100 -3
8 NS 4S= N D9 420 10
9 EW NS 4H+3 S C10 510 0
10 All NS 4H-2 E C4 200 13
11 NS 5Dx-4 W HK 800 8 15 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
12 NS NS 4S+1 E H8 -450 -6
13 All NS 4S= E H8 -620 0
14 NS 3NT+2 E H2 -460 1
15 NS NS 3NT+2 E D6 -460 -1
16 EW NS 2C-2 N H9 -100 -2
17 NS 6H= S HJ 980 11
18 NS NS 4C-1 E DA 50 -3
19 EW NS 2D= N C10 90 0
20 All NS 2D-1 E SK 100 7
EW: Team Total IMPs = 26 VPs 15,61 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 3C-1 W D8 -50 3 11 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
2 NS EW 6C-1 W HA -50 -10
3 EW EW 3C= W C6 110 5
4 All EW 2D+1 N H6 -110 0
5 NS EW 6S-1 W H10 -50 -11
6 EW EW 4D-1 S HQ 50 4
7 All EW 4H-2 W CK -200 -3
8 EW 4S-1 N HJ 50 10
9 EW EW 4H+3 N S8 -510 0
10 All EW 3NT+1 W CJ 630 13
11 EW 4H+1 N D10 -450 8 15 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
12 NS EW 3S+2 E D2 200 -6
13 All EW 4S= E CK 620 0
14 EW 3NT+3 E H10 490 1
15 NS EW 4H= E C2 420 -1
16 EW EW 4S-1 N HA 50 -2
17 EW 4H+2 S C3 -480 11
18 NS EW 2S-3 E* H2 -150 -3
19 EW EW 3H-1 E CA -100 0
20 All EW 3S-2 N C3 200 7

2. liga 20/03/2015 Session 3 Section A
Team 1 Zemplin
NS: Team Total IMPs = -7 VPs 8,17 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 4H-1 N D9 -50 8 1 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
2 NS NS 3D-1 N SA -100 -5
3 EW NS 3NT+2 S C8 460 0
4 All NS 4H-2 N* CK -200 -13
5 NS NS 1NT+2 W H6 -150 -1
6 EW NS 3H+1 E SJ -170 -9
7 All NS 4H+1 N SK 650 0
8 NS 5H-3 E D9 150 3
9 EW NS 3NT-1 W SK 100 6
10 All NS 4H= N CK 620 12
11 NS 2H= N SK 110 6 -8 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
12 NS NS 4Sx-2 W HA 300 -9
13 All NS 1NT= W S4 -90 3
14 NS 6Dx-2 W HA 300 13
15 NS NS 2S= S HK 110 -1
16 EW NS 3NT-1 N HK -50 0
17 NS 4S+2 W CK -480 -7
18 NS NS 4S+1 E HJ -450 0
19 EW NS 4S= E H4 -620 -12
20 All NS 1H+3 E S3 -170 -1
EW: Team Total IMPs = -7 VPs 8,17 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 5C= E S5 400 8 1 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
2 NS EW 3D= N SA -110 -5
3 EW EW 3NT+2 S SJ -460 0
4 All EW 4H= N* D7 -620 -13
5 NS EW 3C= E S3 110 -1
6 EW EW 5Hx-1 E SJ -200 -9
7 All EW 4H+1 S D10 -650 0
8 EW 4H-1 W CQ -50 3
9 EW EW 3S-3 N HK 150 6
10 All EW 2NT-1 N CK 100 12
11 EW 2D+1 W H3 110 6 -8 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
12 NS EW 5H+1 N SK -680 -9
13 All EW 2S-2 N CK 200 3
14 EW 5Dx= W H3 550 13
15 NS EW 4H-3 W D5 -150 -1
16 EW EW 3NT-1 N HK 50 0
17 EW 3H-4 S D6 200 -7
18 NS EW 4S+1 E H4 450 0
19 EW EW 6S-1 E DA -100 -12
20 All EW 1D+3 E S7 130 -1

2. liga 20/03/2015 Session 3 Section A
Team 2 Melir
NS: Team Total IMPs = -41 VPs 2,32 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 5Cx-1 E S5 100 -8 -26 Juraj Slabeycius – Peter Hora
2 NS NS 2D+1 N CJ 110 -1
3 EW NS 3NT+3 S C3 490 0
4 All NS 2H-3 E* SA 300 11
5 NS NS 3C= E H7 -110 0
6 EW NS 4H= E D7 -620 -11
7 All NS 4H+1 S H2 650 -1
8 NS 1NT+1 W S7 -120 -6
9 EW NS 3D+2 W SK -150 0
10 All NS 3NT-2 N CK -200 -10
11 NS 2H-1 S S9 -50 2 -15 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
12 NS NS 4H+3 N D6 710 2
13 All NS 1NT+1 W S10 -120 -6
14 NS 6Dx-2 W HA 300 -12
15 NS NS 4Hx-1 W H6 100 6
16 EW NS 3NT-1 N HK -50 -10
17 NS 4S+2 W CK -480 -7
18 NS NS 6S-1 E CJ 50 11
19 EW NS 5S= E DA -650 -1
20 All NS 3NT-1 E S3 100 0
EW: Team Total IMPs = -41 VPs 2,32 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 4H= S CJ -420 -8 -26 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
2 NS EW 4C-3 E D8 -150 -1
3 EW EW 3NT+3 S C8 -490 0
4 All EW 2S+3 E CJ 200 11
5 NS EW 3C= W D3 110 0
6 EW EW 4Sx-1 S H7 100 -11
7 All EW 5H+1 S DA -680 -1
8 EW 4H-2 E CQ -100 -6
9 EW EW 2H-3 S CK 150 0
10 All EW 3H+3 N SK -230 -10
11 EW 3D= W H6 110 2 -15 Juraj Slabeycius – Peter Hora
12 NS EW 4H+1 N SK -650 2
13 All EW 2S+1 N H9 -140 -6
14 EW 6H= S S7 -980 -12
15 NS EW 3H= W S7 140 6
16 EW EW 3NT= S C3 -400 -10
17 EW 3S+2 W CK 200 -7
18 NS EW 4S+1 E HJ 450 11
19 EW EW 4S= E C10 620 -1
20 All EW 5D-1 E CJ -100 0

2. liga 20/03/2015 Session 3 Section A
Team 3 Kontra
NS: Team Total IMPs = 7 VPs 11,83 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 5C= E S5 -400 -8 -1 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
2 NS NS 3D= N SA 110 5
3 EW NS 3NT+2 S SJ 460 0
4 All NS 4H= N* D7 620 13
5 NS NS 3C= E S3 -110 1
6 EW NS 5Hx-1 E SJ 200 9
7 All NS 4H+1 S D10 650 0
8 NS 4H-1 W CQ 50 -3
9 EW NS 3S-3 N HK -150 -6
10 All NS 2NT-1 N CK -100 -12
11 NS 2D+1 W H3 -110 -6 8 Jozef Onder – Daniela Drotárová
12 NS NS 5H+1 N SK 680 9
13 All NS 2S-2 N CK -200 -3
14 NS 5Dx= W H3 -550 -13
15 NS NS 4H-3 W D5 150 1
16 EW NS 3NT-1 N HK -50 0
17 NS 3H-4 S D6 -200 7
18 NS NS 4S+1 E H4 -450 0
19 EW NS 6S-1 E DA 100 12
20 All NS 1D+3 E S7 -130 1
EW: Team Total IMPs = 7 VPs 11,83 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 4H-1 N D9 50 -8 -1 Jozef Onder – Daniela Drotárová
2 NS EW 3D-1 N SA 100 5
3 EW EW 3NT+2 S C8 -460 0
4 All EW 4H-2 N* CK 200 13
5 NS EW 1NT+2 W H6 150 1
6 EW EW 3H+1 E SJ 170 9
7 All EW 4H+1 N SK -650 0
8 EW 5H-3 E D9 -150 -3
9 EW EW 3NT-1 W SK -100 -6
10 All EW 4H= N CK -620 -12
11 EW 2H= N SK -110 -6 8 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
12 NS EW 4Sx-2 W HA -300 9
13 All EW 1NT= W S4 90 -3
14 EW 6Dx-2 W HA -300 -13
15 NS EW 2S= S HK -110 1
16 EW EW 3NT-1 N HK 50 0
17 EW 4S+2 W CK 480 7
18 NS EW 4S+1 E HJ 450 0
19 EW EW 4S= E H4 620 12
20 All EW 1H+3 E S3 170 1

2. liga 20/03/2015 Session 3 Section A
Team 4 Sance
NS: Team Total IMPs = 16 VPs 13,81 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 5Cx-1 E S5 100 0 9 Jana Te$s$serová – Daniel Vaga$c
2 NS NS 3D-1 N D5 -100 0
3 EW NS 3NT+3 S C8 490 2
4 All NS 4C+1 E SA -150 0
5 NS NS 2H= E CA -110 -4
6 EW NS 2S= S HQ 110 7
7 All NS 5H+1 S S10 680 2
8 NS 4H-1 W DK 50 0
9 EW NS 3S-3 N C6 -150 -1
10 All NS 4H= N CK 620 3
11 NS 2D= W S4 -90 0 7 Peter Skalka – Judita $Stofková
12 NS NS 4H+2 N SK 680 0
13 All NS 1NT+1 W S3 -120 -6
14 NS 6Dx-2 W HA 300 0
15 NS NS 3S= S HK 140 6
16 EW NS 3NT-1 N HJ -50 0
17 NS 3D+1 E C10 -130 8
18 NS NS 4S+2 E CJ -480 11
19 EW NS 4S= E C10 -620 -12
20 All NS 2H+1 E CJ -140 0
EW: Team Total IMPs = 16 VPs 13,81 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 5Cx-1 E HA -100 0 9 Peter Skalka – Judita $Stofková
2 NS EW 3D-1 N SA 100 0
3 EW EW 3NT+1 S C3 -430 2
4 All EW 3S= E H6 140 0
5 NS EW 3NT-1 W H6 -50 -4
6 EW EW 2H+2 E C6 170 7
7 All EW 4H= S C7 -620 2
8 EW 4H-1 E CQ -50 0
9 EW EW 3C+1 W SK 130 -1
10 All EW 4Cx-2 E DA -500 3
11 EW 2D= W S3 90 0 7 Jana Te$s$serová – Daniel Vaga$c
12 NS EW 5H+1 N S3 -680 0
13 All EW 2NT-1 W S10 -100 -6
14 EW 6Dx-2 W HA -300 0
15 NS EW 3S-1 S HK 100 6
16 EW EW 3NT-1 N C7 50 0
17 EW 4S+2 W CK 480 8
18 NS EW 6S= E CJ 980 11
19 EW EW 4S-1 E C10 -100 -12
20 All EW 4D= E CJ 130 0

2. liga 20/03/2015 Session 3 Section A
Team 5 Sunshine
NS: Team Total IMPs = -16 VPs 6,19 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 5Cx-1 E HA 100 0 -9 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
2 NS NS 3D-1 N SA -100 0
3 EW NS 3NT+1 S C3 430 -2
4 All NS 3S= E H6 -140 0
5 NS NS 3NT-1 W H6 50 4
6 EW NS 2H+2 E C6 -170 -7
7 All NS 4H= S C7 620 -2
8 NS 4H-1 E CQ 50 0
9 EW NS 3C+1 W SK -130 1
10 All NS 4Cx-2 E DA 500 -3
11 NS 2D= W S3 -90 0 -7 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
12 NS NS 5H+1 N S3 680 0
13 All NS 2NT-1 W S10 100 6
14 NS 6Dx-2 W HA 300 0
15 NS NS 3S-1 S HK -100 -6
16 EW NS 3NT-1 N C7 -50 0
17 NS 4S+2 W CK -480 -8
18 NS NS 6S= E CJ -980 -11
19 EW NS 4S-1 E C10 100 12
20 All NS 4D= E CJ -130 0
EW: Team Total IMPs = -16 VPs 6,19 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 5Cx-1 E S5 -100 0 -9 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
2 NS EW 3D-1 N D5 100 0
3 EW EW 3NT+3 S C8 -490 -2
4 All EW 4C+1 E SA 150 0
5 NS EW 2H= E CA 110 4
6 EW EW 2S= S HQ -110 -7
7 All EW 5H+1 S S10 -680 -2
8 EW 4H-1 W DK -50 0
9 EW EW 3S-3 N C6 150 1
10 All EW 4H= N CK -620 -3
11 EW 2D= W S4 90 0 -7 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
12 NS EW 4H+2 N SK -680 0
13 All EW 1NT+1 W S3 120 6
14 EW 6Dx-2 W HA -300 0
15 NS EW 3S= S HK -140 -6
16 EW EW 3NT-1 N HJ 50 0
17 EW 3D+1 E C10 130 -8
18 NS EW 4S+2 E CJ 480 -11
19 EW EW 4S= E C10 620 12
20 All EW 2H+1 E CJ 140 0

2. liga 20/03/2015 Session 3 Section A
Team 6 ZBK
NS: Team Total IMPs = 41 VPs 17,68 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 4H= S CJ 420 8 26 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
2 NS NS 4C-3 E D8 150 1
3 EW NS 3NT+3 S C8 490 0
4 All NS 2S+3 E CJ -200 -11
5 NS NS 3C= W D3 -110 0
6 EW NS 4Sx-1 S H7 -100 11
7 All NS 5H+1 S DA 680 1
8 NS 4H-2 E CQ 100 6
9 EW NS 2H-3 S CK -150 0
10 All NS 3H+3 N SK 230 10
11 NS 3D= W H6 -110 -2 15 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
12 NS NS 4H+1 N SK 650 -2
13 All NS 2S+1 N H9 140 6
14 NS 6H= S S7 980 12
15 NS NS 3H= W S7 -140 -6
16 EW NS 3NT= S C3 400 10
17 NS 3S+2 W CK -200 7
18 NS NS 4S+1 E HJ -450 -11
19 EW NS 4S= E C10 -620 1
20 All NS 5D-1 E CJ 100 0
EW: Team Total IMPs = 41 VPs 17,68 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 5Cx-1 E S5 -100 8 26 Alexander Belyus – Oto Gabrik
2 NS EW 2D+1 N CJ -110 1
3 EW EW 3NT+3 S C3 -490 0
4 All EW 2H-3 E* SA -300 -11
5 NS EW 3C= E H7 110 0
6 EW EW 4H= E D7 620 11
7 All EW 4H+1 S H2 -650 1
8 EW 1NT+1 W S7 120 6
9 EW EW 3D+2 W SK 150 0
10 All EW 3NT-2 N CK 200 10
11 EW 2H-1 S S9 50 -2 15 Alexander Belyus – Oto Gabrik
12 NS EW 4H+3 N D6 -710 -2
13 All EW 1NT+1 W S10 120 6
14 EW 6Dx-2 W HA -300 12
15 NS EW 4Hx-1 W H6 -100 -6
16 EW EW 3NT-1 N HK 50 10
17 EW 4S+2 W CK 480 7
18 NS EW 6S-1 E CJ -50 -11
19 EW EW 5S= E DA 650 1
20 All EW 3NT-1 E S3 -100 0

2. liga 20/03/2015 Session 4 Section A
Team 1 Zemplin
NS: Team Total IMPs = -13 VPs 6,8 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2NT= W H10 -120 -1 0 Juraj Slabeycius – Peter Hora
2 NS NS 4S= E D5 -420 -10
3 EW NS 4H= S SA 420 0
4 All NS 3NT-2 W S3 200 0
5 NS NS 3H= S CQ 140 6
6 EW NS 4H+1 N S10 450 7
7 All NS 3H+1 E S7 -170 0
8 NS 3Hx-2 N CJ -300 -8
9 EW NS 4S-2 W C5 200 3
10 All NS 1NT-1 S H2 -100 3
11 NS 3NT-1 S SK -50 -10 -13 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
12 NS NS 6H= W H2 -980 0
13 All NS 3H= E CK -140 -6
14 NS 3NT-1 N S5 -50 0
15 NS NS 3NT+1 W S5 -430 -10
16 EW NS 4S-1 N DA -50 0
17 NS 2S= N HK 110 5
18 NS NS 5C= S C6 600 12
19 EW NS 3Hx-3 N C10 -500 -9
20 All NS 3NT-1 W C7 100 5
EW: Team Total IMPs = -13 VPs 6,8 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 1S= E HK 80 -1 0 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
2 NS EW 4H-1 E S10 -50 -10
3 EW EW 4H= N S4 -420 0
4 All EW 4H-2 E SA -200 0
5 NS EW 2H-1 S DQ 100 6
6 EW EW 3H= N C2 -140 7
7 All EW 2H+2 E SK 170 0
8 EW 3NT-1 E H4 -50 -8
9 EW EW 4S-1 W DK -100 3
10 All EW 5C-2 N HK 200 3
11 EW 4S= N D10 -420 -10 -13 Juraj Slabeycius – Peter Hora
12 NS EW 6H= W D4 980 0
13 All EW 4H-1 E CK -100 -6
14 EW 2NT-1 N S10 50 0
15 NS EW 3NT-1 W DQ -50 -10
16 EW EW 4S-1 N DA 50 0
17 EW 1NT= E S2 90 5
18 NS EW 5C-1 S HA 100 12
19 EW EW 3C-2 S DQ 100 -9
20 All EW 2H= W C7 110 5

2. liga 20/03/2015 Session 4 Section A
Team 2 Melir
NS: Team Total IMPs = -16 VPs 6,19 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2S= E HK -110 7 5 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
2 NS NS 4S-2 W D2 100 -2
3 EW NS 2H+1 S DJ 140 0
4 All NS 4D-3 E SA 300 3
5 NS NS 3NT= W SJ -400 -11
6 EW NS 4H-1 N S10 -50 -11
7 All NS 3H+1 E SK -170 10
8 NS 2D-1 W H3 50 5
9 EW NS 4S-1 W C3 100 -2
10 All NS 2H+1 S D7 140 6
11 NS 3S+1 N C6 170 -6 -21 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
12 NS NS 4H= E DA -420 0
13 All NS 4H-1 E CK 100 0
14 NS 2H= S C5 110 -2
15 NS NS 2H+1 E C5 -140 -5
16 EW NS 4H= N DA 420 7
17 NS 1NT= E S2 -90 -4
18 NS NS 4C-1 S HA -100 -6
19 EW NS 3D-1 E H9 100 -5
20 All NS 2NT= W C7 -120 0
EW: Team Total IMPs = -16 VPs 6,19 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 3NT= W D7 400 7 5 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
2 NS EW 4H-3 E S10 -150 -2
3 EW EW 3H= S DJ -140 0
4 All EW 3NT-2 W S3 -200 3
5 NS EW 4C-2 E D6 -100 -11
6 EW EW 4H+1 N S10 -450 -11
7 All EW 4H= E SK 620 10
8 EW 3C+1 E SJ 130 5
9 EW EW 4C+1 N HA -150 -2
10 All EW 3H-1 N S10 100 6
11 EW 4H= N D10 -420 -6 -21 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
12 NS EW 4H= W D5 420 0
13 All EW 4H-1 E CK -100 0
14 EW 3H+1 S S5 -170 -2
15 NS EW 4H-1 E DA -50 -5
16 EW EW 2S+1 N H2 -140 7
17 EW 2NT-1 E S2 -50 -4
18 NS EW 4C= S HA -130 -6
19 EW EW 4D-3 E H9 -300 -5
20 All EW 1NT+1 W D3 120 0

2. liga 20/03/2015 Session 4 Section A
Team 3 Kontra
NS: Team Total IMPs = -2 VPs 9,45 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2S+1 E HK -140 -2 33 Daniel Vaga$c – Judita $Stofková
2 NS NS 4S-1 W D2 50 10
3 EW NS 3H-1 N S4 -50 0
4 All NS 3NT-2 E C3 200 12
5 NS NS 2S+1 E C9 -140 -5
6 EW NS 3Sx-2 E CK 500 11
7 All NS 4H= E SK -620 0
8 NS 3NT-2 E DK 100 11
9 EW NS 4S-2 W C3 200 3
10 All NS 3NT-2 S S9 -200 -7
11 NS 4S-1 N S6 -50 -10 -35 Daniel Vaga$c – Judita $Stofková
12 NS NS 5H+1 E C8 -480 0
13 All NS 4D= N HK 130 1
14 NS 4H-2 S C6 -100 -11
15 NS NS 3H= E C5 -140 -1
16 EW NS 4S-1 N S2 -50 -6
17 NS 1NT= E S4 -90 0
18 NS NS 4C= S HA 130 -1
19 EW NS 2Dx= E SK -180 -2
20 All NS 2S= E H6 -110 -5
EW: Team Total IMPs = -2 VPs 9,45 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 1NT= W C7 90 -2 33 Peter Skalka – Hedviga Skalková
2 NS EW 4S= W H8 420 10
3 EW EW 3H-1 S DJ 50 0
4 All EW 2Sx-2 S HQ 500 12
5 NS EW 2NT-1 W H5 -50 -5
6 EW EW 4H-1 N S10 50 11
7 All EW 4H= E SK 620 0
8 EW 3NT+1 E D10 430 11
9 EW EW 5S-1 W H3 -100 3
10 All EW 2H= S S2 -110 -7
11 EW 4S= N C2 -420 -10 -35 Peter Skalka – Hedviga Skalková
12 NS EW 4H+2 W D6 480 0
13 All EW 4H-1 E CA -100 1
14 EW 3NT= N S10 -400 -11
15 NS EW 2H= E DA 110 -1
16 EW EW 3S+1 N SJ -170 -6
17 EW 1NT= E D6 90 0
18 NS EW 3C+2 S C6 -150 -1
19 EW EW 2NT-2 N D5 100 -2
20 All EW 2NT-1 W D5 -100 -5

2. liga 20/03/2015 Session 4 Section A
Team 4 Sance
NS: Team Total IMPs = 16 VPs 13,81 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 3NT= W D7 -400 -7 -5 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
2 NS NS 4H-3 E S10 150 2
3 EW NS 3H= S DJ 140 0
4 All NS 3NT-2 W S3 200 -3
5 NS NS 4C-2 E D6 100 11
6 EW NS 4H+1 N S10 450 11
7 All NS 4H= E SK -620 -10
8 NS 3C+1 E SJ -130 -5
9 EW NS 4C+1 N HA 150 2
10 All NS 3H-1 N S10 -100 -6
11 NS 4H= N D10 420 6 21 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
12 NS NS 4H= W D5 -420 0
13 All NS 4H-1 E CK 100 0
14 NS 3H+1 S S5 170 2
15 NS NS 4H-1 E DA 50 5
16 EW NS 2S+1 N H2 140 -7
17 NS 2NT-1 E S2 50 4
18 NS NS 4C= S HA 130 6
19 EW NS 4D-3 E H9 300 5
20 All NS 1NT+1 W D3 -120 0
EW: Team Total IMPs = 16 VPs 13,81 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2S= E HK 110 -7 -5 Alexander Belyus – Oto Gabrik
2 NS EW 4S-2 W D2 -100 2
3 EW EW 2H+1 S DJ -140 0
4 All EW 4D-3 E SA -300 -3
5 NS EW 3NT= W SJ 400 11
6 EW EW 4H-1 N S10 50 11
7 All EW 3H+1 E SK 170 -10
8 EW 2D-1 W H3 -50 -5
9 EW EW 4S-1 W C3 -100 2
10 All EW 2H+1 S D7 -140 -6
11 EW 3S+1 N C6 -170 6 21 Alexander Belyus – Oto Gabrik
12 NS EW 4H= E DA 420 0
13 All EW 4H-1 E CK -100 0
14 EW 2H= S C5 -110 2
15 NS EW 2H+1 E C5 140 5
16 EW EW 4H= N DA -420 -7
17 EW 1NT= E S2 90 4
18 NS EW 4C-1 S HA 100 6
19 EW EW 3D-1 E H9 -100 5
20 All EW 2NT= W C7 120 0

2. liga 20/03/2015 Session 4 Section A
Team 5 Sunshine
NS: Team Total IMPs = 2 VPs 10,55 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 1NT= W C7 -90 2 -33 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
2 NS NS 4S= W H8 -420 -10
3 EW NS 3H-1 S DJ -50 0
4 All NS 2Sx-2 S HQ -500 -12
5 NS NS 2NT-1 W H5 50 5
6 EW NS 4H-1 N S10 -50 -11
7 All NS 4H= E SK -620 0
8 NS 3NT+1 E D10 -430 -11
9 EW NS 5S-1 W H3 100 -3
10 All NS 2H= S S2 110 7
11 NS 4S= N C2 420 10 35 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
12 NS NS 4H+2 W D6 -480 0
13 All NS 4H-1 E CA 100 -1
14 NS 3NT= N S10 400 11
15 NS NS 2H= E DA -110 1
16 EW NS 3S+1 N SJ 170 6
17 NS 1NT= E D6 -90 0
18 NS NS 3C+2 S C6 150 1
19 EW NS 2NT-2 N D5 -100 2
20 All NS 2NT-1 W D5 100 5
EW: Team Total IMPs = 2 VPs 10,55 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2S+1 E HK 140 2 -33 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
2 NS EW 4S-1 W D2 -50 -10
3 EW EW 3H-1 N S4 50 0
4 All EW 3NT-2 E C3 -200 -12
5 NS EW 2S+1 E C9 140 5
6 EW EW 3Sx-2 E CK -500 -11
7 All EW 4H= E SK 620 0
8 EW 3NT-2 E DK -100 -11
9 EW EW 4S-2 W C3 -200 -3
10 All EW 3NT-2 S S9 200 7
11 EW 4S-1 N S6 50 10 35 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
12 NS EW 5H+1 E C8 480 0
13 All EW 4D= N HK -130 -1
14 EW 4H-2 S C6 100 11
15 NS EW 3H= E C5 140 1
16 EW EW 4S-1 N S2 50 6
17 EW 1NT= E S4 90 0
18 NS EW 4C= S HA -130 1
19 EW EW 2Dx= E SK 180 2
20 All EW 2S= E H6 110 5

2. liga 20/03/2015 Session 4 Section A
Team 6 ZBK
NS: Team Total IMPs = 13 VPs 13,2 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 1S= E HK -80 1 0 Jozef Onder – Daniela Drotárová
2 NS NS 4H-1 E S10 50 10
3 EW NS 4H= N S4 420 0
4 All NS 4H-2 E SA 200 0
5 NS NS 2H-1 S DQ -100 -6
6 EW NS 3H= N C2 140 -7
7 All NS 2H+2 E SK -170 0
8 NS 3NT-1 E H4 50 8
9 EW NS 4S-1 W DK 100 -3
10 All NS 5C-2 N HK -200 -3
11 NS 4S= N D10 420 10 13 Jozef Onder – Daniela Drotárová
12 NS NS 6H= W D4 -980 0
13 All NS 4H-1 E CK 100 6
14 NS 2NT-1 N S10 -50 0
15 NS NS 3NT-1 W DQ 50 10
16 EW NS 4S-1 N DA -50 0
17 NS 1NT= E S2 -90 -5
18 NS NS 5C-1 S HA -100 -12
19 EW NS 3C-2 S DQ -100 9
20 All NS 2H= W C7 -110 -5
EW: Team Total IMPs = 13 VPs 13,2 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2NT= W H10 120 1 0 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
2 NS EW 4S= E D5 420 10
3 EW EW 4H= S SA -420 0
4 All EW 3NT-2 W S3 -200 0
5 NS EW 3H= S CQ -140 -6
6 EW EW 4H+1 N S10 -450 -7
7 All EW 3H+1 E S7 170 0
8 EW 3Hx-2 N CJ 300 8
9 EW EW 4S-2 W C5 -200 -3
10 All EW 1NT-1 S H2 100 -3
11 EW 3NT-1 S SK 50 10 13 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
12 NS EW 6H= W H2 980 0
13 All EW 3H= E CK 140 6
14 EW 3NT-1 N S5 50 0
15 NS EW 3NT+1 W S5 430 10
16 EW EW 4S-1 N DA 50 0
17 EW 2S= N HK -110 -5
18 NS EW 5C= S C6 -600 -12
19 EW EW 3Hx-3 N C10 500 9
20 All EW 3NT-1 W C7 -100 -5

2. liga 20/03/2015 Session 5 Section A
Team 1 Zemplin
NS: Team Total IMPs = 38 VPs 17,32 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 4S+1 S H10 450 1 26 Jana Te$s$serová – Daniel Vaga$c
2 NS NS 4S-1 S HA -100 -5
3 EW NS 3NT+2 N DJ 460 0
4 All NS 2H+2 W SA -170 10
5 NS NS 3NT-3 N DQ -300 -5
6 EW NS 6S-2 N HA -100 -2
7 All NS 3H= W SK -140 10
8 NS 3NT+2 N H4 460 2
9 EW NS 4S= N DQ 420 7
10 All NS 2NT-2 E SQ 200 8
11 NS 4S= S H8 420 7 12 Jana Te$s$serová – Daniel Vaga$c
12 NS NS 2H+2 W C9 -170 6
13 All NS 3NT= W H3 -600 -10
14 NS 4S+1 N D10 450 1
15 NS NS 3S-2 W D3 100 -1
16 EW NS 6D+1 W S2 -1390 8
17 NS 2H= S S7 110 3
18 NS NS 2D-3 E HK 150 3
19 EW NS 3D-1 N SK -50 -6
20 All NS 3NT+1 E C7 -630 1
EW: Team Total IMPs = 38 VPs 17,32 Section Rank = 1
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 4S= N S8 -420 1 26 Peter Skalka – Hedviga Skalková
2 NS EW 5Cx-1 E DA -100 -5
3 EW EW 4H+1 S C7 -450 0
4 All EW 4H= W SA 620 10
5 NS EW 2S= E HA 110 -5
6 EW EW 5S-1 N HA 50 -2
7 All EW 4H= W SK 620 10
8 EW 3NT= N H4 -400 2
9 EW EW 3S= N H9 -140 7
10 All EW 1NT+1 E DJ 120 8
11 EW 1S+1 S H8 -110 7 12 Peter Skalka – Hedviga Skalková
12 NS EW 3NT= E CJ 400 6
13 All EW 3D+2 E CA 150 -10
14 EW 4S= S D9 -420 1
15 NS EW 3H= N DQ -140 -1
16 EW EW 6Dx+1 W C4 1740 8
17 EW PASS N Pass 3
18 NS EW 2H-1 W SA -50 3
19 EW EW 3S-2 E D9 -200 -6
20 All EW 4S+1 E H2 650 1

2. liga 20/03/2015 Session 5 Section A
Team 2 Melir
NS: Team Total IMPs = -1 VPs 9,72 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 4S+1 N S8 450 6 6 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
2 NS NS 3S= S CQ 140 3
3 EW NS 4S+1 N CJ 450 -1
4 All NS 3H+1 W SA -170 1
5 NS NS 3S-2 E HA 100 7
6 EW NS 4S= S S2 420 0
7 All NS 2S-1 N D5 -100 0
8 NS 3NT+1 N D6 430 -11
9 EW NS 4S-1 N DQ -50 0
10 All NS 1NT= E SQ -90 1
11 NS 4S= S C6 420 6 -7 Mikulá$s Pankovi$c – Tibor Varga
12 NS NS 3D+1 E S2 -130 -1
13 All NS 2D+3 E CK -150 -2
14 NS 4S+1 S H9 450 0
15 NS NS 2H+1 N DQ 140 6
16 EW NS 4S-1 S DK -50 3
17 NS 1NT+1 N* C4 120 0
18 NS NS 2H= W SA -110 -4
19 EW NS 3D-1 S S10 -50 -6
20 All NS 2S+2 E D6 -170 -9
EW: Team Total IMPs = -1 VPs 9,72 Section Rank = 4
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 2S+3 S H10 -200 6 6 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
2 NS EW 5D-1 E SK -50 3
3 EW EW 5S+1 N DJ -480 -1
4 All EW 2H+3 W D6 200 1
5 NS EW 3NT-2 N S5 200 7
6 EW EW 3NT+1 S C5 -430 0
7 All EW 2S-1 N C3 100 0
8 EW 6H= S H6 -980 -11
9 EW EW 4S-1 S SA 50 0
10 All EW 1NT+1 E S7 120 1
11 EW 1S+3 S H9 -170 6 -7 Katarína Hor$náková – Vlasta Babni$cová
12 NS EW 2D+1 E S5 110 -1
13 All EW 3H-1 N DA 100 -2
14 EW 4S+1 S H9 -450 0
15 NS EW 4H-1 N D5 100 6
16 EW EW 5S-3 S HJ 150 3
17 EW 2NT= N* D2 -120 0
18 NS EW 2S-1 E C5 -50 -4
19 EW EW 2S-2 E D9 -200 -6
20 All EW 3S-2 E H2 -200 -9

2. liga 20/03/2015 Session 5 Section A
Team 3 Kontra
NS: Team Total IMPs = 1 VPs 10,28 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 2S+3 S H10 200 -6 -6 Alexander Belyus – Oto Gabrik
2 NS NS 5D-1 E SK 50 -3
3 EW NS 5S+1 N DJ 480 1
4 All NS 2H+3 W D6 -200 -1
5 NS NS 3NT-2 N S5 -200 -7
6 EW NS 3NT+1 S C5 430 0
7 All NS 2S-1 N C3 -100 0
8 NS 6H= S H6 980 11
9 EW NS 4S-1 S SA -50 0
10 All NS 1NT+1 E S7 -120 -1
11 NS 1S+3 S H9 170 -6 7 Alexander Belyus – Oto Gabrik
12 NS NS 2D+1 E S5 -110 1
13 All NS 3H-1 N DA -100 2
14 NS 4S+1 S H9 450 0
15 NS NS 4H-1 N D5 -100 -6
16 EW NS 5S-3 S HJ -150 -3
17 NS 2NT= N* D2 120 0
18 NS NS 2S-1 E C5 50 4
19 EW NS 2S-2 E D9 200 6
20 All NS 3S-2 E H2 200 9
EW: Team Total IMPs = 1 VPs 10,28 Section Rank = 3
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 4S+1 N S8 -450 -6 -6 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
2 NS EW 3S= S CQ -140 -3
3 EW EW 4S+1 N CJ -450 1
4 All EW 3H+1 W SA 170 -1
5 NS EW 3S-2 E HA -100 -7
6 EW EW 4S= S S2 -420 0
7 All EW 2S-1 N D5 100 0
8 EW 3NT+1 N D6 -430 11
9 EW EW 4S-1 N DQ 50 0
10 All EW 1NT= E SQ 90 -1
11 EW 4S= S C6 -420 -6 7 Marta Sini$cáková – Alena Komínková
12 NS EW 3D+1 E S2 130 1
13 All EW 2D+3 E CK 150 2
14 EW 4S+1 S H9 -450 0
15 NS EW 2H+1 N DQ -140 -6
16 EW EW 4S-1 S DK 50 -3
17 EW 1NT+1 N* C4 -120 0
18 NS EW 2H= W SA 110 4
19 EW EW 3D-1 S S10 50 6
20 All EW 2S+2 E D6 170 9

2. liga 20/03/2015 Session 5 Section A
Team 4 Sance
NS: Team Total IMPs = 2 VPs 10,55 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 3S+2 S H10 200 6 17 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
2 NS NS 5Dx-1 E S7 100 0
3 EW NS 4S+1 S S8 450 11
4 All NS 4H= E CQ -620 -12
5 NS NS 3C-1 N DA -100 3
6 EW NS 3NT-1 S CQ -50 -11
7 All NS 5D-1 W CA 100 6
8 NS 3NT+2 S H6 460 11
9 EW NS 4S= N H9 420 10
10 All NS 1NT= E S7 -90 -7
11 NS 2S+2 S H8 170 0 -15 Emil $Sustek – Viliam $Stefánik
12 NS NS 3NT= W SJ -400 -6
13 All NS 2S= N C4 110 -3
14 NS 4S+1 S D9 450 -1
15 NS NS 2H+1 N SQ 140 0
16 EW NS 5Sx-2 S DA -300 -5
17 NS 1NT-2 N* H3 -100 -4
18 NS NS 1S= E C10 -80 2
19 EW NS 2H= E D9 -110 -6
20 All NS 4S-2 E C9 200 8
EW: Team Total IMPs = 2 VPs 10,55 Section Rank = 2
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 4S-1 S H10 50 6 17 Juraj Slabeycius – Peter Hora
2 NS EW 5Dx-1 E SK -100 0
3 EW EW 6S-1 S D5 50 11
4 All EW 4H-1 W D3 -100 -12
5 NS EW 3NT-2 S D7 200 3
6 EW EW 4S+1 N C9 -450 -11
7 All EW 4D= W SK 130 6
8 EW 6NT-2 S H6 100 11
9 EW EW 4S-1 N H9 50 10
10 All EW 1NT-2 E SQ -200 -7
11 EW 1NT+3 S D3 -180 0 -15 Juraj Slabeycius – Peter Hora
12 NS EW 2NT+1 E S4 150 -6
13 All EW 3NT-2 W H3 -200 -3
14 EW 4S+2 S CQ -480 -1
15 NS EW 2H+1 N C9 -140 0
16 EW EW 5Sx-1 S DA 100 -5
17 EW 2NT-1 E* HK -50 -4
18 NS EW 2H+1 W SK 140 2
19 EW EW 3D+1 N S2 -130 -6
20 All EW 3S= E C9 140 8

2. liga 20/03/2015 Session 5 Section A
Team 5 Sunshine
NS: Team Total IMPs = -38 VPs 2,68 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 4S= N S8 420 -1 -26 Jozef Onder – Daniela Drotárová
2 NS NS 5Cx-1 E DA 100 5
3 EW NS 4H+1 S C7 450 0
4 All NS 4H= W SA -620 -10
5 NS NS 2S= E HA -110 5
6 EW NS 5S-1 N HA -50 2
7 All NS 4H= W SK -620 -10
8 NS 3NT= N H4 400 -2
9 EW NS 3S= N H9 140 -7
10 All NS 1NT+1 E DJ -120 -8
11 NS 1S+1 S H8 110 -7 -12 Jozef Onder – Daniela Drotárová
12 NS NS 3NT= E CJ -400 -6
13 All NS 3D+2 E CA -150 10
14 NS 4S= S D9 420 -1
15 NS NS 3H= N DQ 140 1
16 EW NS 6Dx+1 W C4 -1740 -8
17 NS PASS N Pass -3
18 NS NS 2H-1 W SA 50 -3
19 EW NS 3S-2 E D9 200 6
20 All NS 4S+1 E H2 -650 -1
EW: Team Total IMPs = -38 VPs 2,68 Section Rank = 6
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 4S+1 S H10 -450 -1 -26 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
2 NS EW 4S-1 S HA 100 5
3 EW EW 3NT+2 N DJ -460 0
4 All EW 2H+2 W SA 170 -10
5 NS EW 3NT-3 N DQ 300 5
6 EW EW 6S-2 N HA 100 2
7 All EW 3H= W SK 140 -10
8 EW 3NT+2 N H4 -460 -2
9 EW EW 4S= N DQ -420 -7
10 All EW 2NT-2 E SQ -200 -8
11 EW 4S= S H8 -420 -7 -12 Ján Bia$cko – Július Sabado$s
12 NS EW 2H+2 W C9 170 -6
13 All EW 3NT= W H3 600 10
14 EW 4S+1 N D10 -450 -1
15 NS EW 3S-2 W D3 -100 1
16 EW EW 6D+1 W S2 1390 -8
17 EW 2H= S S7 -110 -3
18 NS EW 2D-3 E HK -150 -3
19 EW EW 3D-1 N SK 50 6
20 All EW 3NT+1 E C7 630 -1

2. liga 20/03/2015 Session 5 Section A
Team 6 ZBK
NS: Team Total IMPs = -2 VPs 9,45 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 NS 4S-1 S H10 -50 -6 -17 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
2 NS NS 5Dx-1 E SK 100 0
3 EW NS 6S-1 S D5 -50 -11
4 All NS 4H-1 W D3 100 12
5 NS NS 3NT-2 S D7 -200 -3
6 EW NS 4S+1 N C9 450 11
7 All NS 4D= W SK -130 -6
8 NS 6NT-2 S H6 -100 -11
9 EW NS 4S-1 N H9 -50 -10
10 All NS 1NT-2 E SQ 200 7
11 NS 1NT+3 S D3 180 0 15 Ján Frajt – Vladimír Jakubík
12 NS NS 2NT+1 E S4 -150 6
13 All NS 3NT-2 W H3 200 3
14 NS 4S+2 S CQ 480 1
15 NS NS 2H+1 N C9 140 0
16 EW NS 5Sx-1 S DA -100 5
17 NS 2NT-1 E* HK 50 4
18 NS NS 2H+1 W SK -140 -2
19 EW NS 3D+1 N S2 130 6
20 All NS 3S= E C9 -140 -8
EW: Team Total IMPs = -2 VPs 9,45 Section Rank = 5
BD VUL DIR CONTRACT BY LEAD SCORE IMPs /ROUND OPPs
1 EW 3S+2 S H10 -200 -6 -17 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
2 NS EW 5Dx-1 E S7 -100 0
3 EW EW 4S+1 S S8 -450 -11
4 All EW 4H= E CQ 620 12
5 NS EW 3C-1 N DA 100 -3
6 EW EW 3NT-1 S CQ 50 11
7 All EW 5D-1 W CA -100 -6
8 EW 3NT+2 S H6 -460 -11
9 EW EW 4S= N H9 -420 -10
10 All EW 1NT= E S7 90 7
11 EW 2S+2 S H8 -170 0 15 Vojtech Bel$cák – Kristína Gregová
12 NS EW 3NT= W SJ 400 6
13 All EW 2S= N C4 -110 3
14 EW 4S+1 S D9 -450 1
15 NS EW 2H+1 N SQ -140 0
16 EW EW 5Sx-2 S DA 300 5
17 EW 1NT-2 N* H3 100 4
18 NS EW 1S= E C10 80 -2
19 EW EW 2H= E D9 110 6
20 All EW 4S-2 E C9 -200 -8

Ranks     MatchScores     ScoreCards

1. liga 2015

Od piatku do nedele sa v Bratislave konalo jarné sústredenie 1. Slovenskej bridžovej ligy.

Rank Name           VP  IMP Matches Average  +- VP  +-IMP

 1. Jokers         98.86  181    7  14.12  0.00    0
 2. Légia Košice      90.67  123    7  12.95  0.00    0
 3. Légia Michalovce    86.46   75    7  12.35  0.00    0
 4. KBK Košice       71.72   17    7  10.25  0.00    0
 5. Inter         60.10  -49    7  8.59  -1.00    0
 6. Napchávači Petržalka  52.58  -90    7  7.51  0.00    0
 7. Cassovia Košice    49.93  -106    7  7.13  -0.50    0
 8. Sizes Michalovce    47.68  -151    7  6.81  -0.50    0
                 Cross table
                 ===========

     VP       1   2   3   4   5   6   7   8

1 Légia Košice       8.17 2.21 8.17 16.93 19.00 17.56 18.63
2 Légia Michalovce  11.83    11.59 15.45 16.23 3.48 10.82 17.06
3 Inter       17.79 8.41    12.07 2.10 1.88 7.02 11.83
4 KBK Košice     11.83 4.55 7.93    17.44 8.17 5.42 16.38
5 Cassovia Košice   3.07 3.77 17.90 2.56    0.91 13.81 8.41
6 Jokers       1.00 16.52 18.12 11.83 19.09    20.00 12.30
7 Sizes Michalovce  2.44 9.18 12.98 14.58 6.19 0.00    2.81
8 Napchávači Petržal 1.37 2.94 8.17 3.62 11.59 7.70 17.19   

Continue reading

O lige po lige 2014

Tento víkend sa dohrali 2. liga Západ aj Východ. K 2. lige Západ sa veľmi nemôžem vyjadriť, bola poznačená tým, že družstvo Napchávači odohralo v jarnej časti iba jeden zápas a s ostatnými družstvami a koordinátorom sa dohodli, že svoj neodohraný zápas dohrajú na jeseň skôr, než sa začne jesenná časť. Na západe znovu hrali iba tri družstvá, keďže však poklesol počet družstiev na východe, baráž sa hrať nebude. Continue reading

2. liga Východ jeseň 2014

Dátum Družstvá VP Imp
24.10.2014 Kontra-Šance 16.38:3.62 +31
24.10.2014 Blonínky-Sunshine 16.93:3.07 +35
 30.10.2014  Šance-Sizes  6,80:13,20  -13
 6.11.2014  Sizes-Sunshine  15,28:4,72  +24
 14.11.2014  Sunshine-Šance   9,18:10,82  -3
  14.11.2014  Blondínky-Kontra  17,32:6,68  +38
  14.11.2014  Blondínky-Šance  12,76:7,24  +11
  14.11.2014  Sunshine-Kontra  7,24:12,76  -11
 15.11.2014  Sizes-Kontra  19,25:0,75  +57
 15.11.2014  Sizes-Blondínky  16,23:3,77  +30

Butler 24.10214  Rozdania

Konečný stav

Miesto Družstvo VP
1. Blondínky 96,96
2. Sizes 95,71
3. Kontra 85,25
4. Šance 77,06
5. Sunshine 44,52

Výsledky Jar 

Záver ligy bol napínavý. V prvom sobotnom zápase Sizes zdrvujúco vyhrali nad kontrou a teoreticky, ak by vyhrali o 35 impov nad Blondínkami, mohli ligu vyhrať. V prvom polčase už vyhrávali o 21 Imp, ale Blondínky vydražili a splnili malý slem, kým Sizes nie, takže náskok sa scvrkol na 10 Imp. V druhom polčase pred poslednými dvomi rozdaniami Sizes viedli o 31 Imp, Blondínky v jednom z týchto rozdaní hrali 1NT+3, takže Size mali šancu vydražením hry získať celkové víťazstvo, nakoniec však hrali iba 3H=, takže jeden Imp stratili a tak sa zápas skončil síce vysokou prehrou Blondínok, ale celkovo 2. ligu Východ vyhrali. Blahoželáme.

Cez víkend sa dohrala aj 2.liga Západ. Vyhrali Napchávači.

Výsledky

1. liga 2014, jeseň

Od piatku do nedele sa konalo v Košiciach jesenné kolo 1. ligy. Konečné výsledky sú nasledujúce:

 1. Légia Košice     196.28  344   14  14.02  0.00  
 2. Légia Michalovce   192.55  270   14  13.75  0.00  
 3. Inter         172.74  177   14  12.34  -1.80  
 4. KBK Košice      144.30   -4   14  10.31  -0.40  
 5. Cassovia Košice    141.69   20   14  10.12  -0.20  
 6. Jokers         94.90  -230   14  6.78  -1.20  
 7. RIP Košice       89.16  -295   14  6.37  -0.50  
 8. Zemplín        82.38  -279   14  5.88  -2.50

Continue reading

1. liga 2014

Rank Name           VP  IMP Matches Average  +- VP  +-IMP

 1. Légia Michalovce    94.66  113    7  13.52  0.00    0
 2. Légia Košice      92.46  120    7  13.21  0.00    0
 3. KBK Košice       77.94   48    7  11.13  -0.40    0
 4. Inter         68.87   0    7  9.84  -1.00    0
 5. Cassovia Košice    64.80  -24    7  9.26  -0.20    0
 6. RIP Košice       59.61  -44    7  8.52  -0.50    0
 7. Jokers         52.43  -96    7  7.49  0.00    0
 8. Zemplín        45.93  -114    7  6.56  -1.80    0

                 Cross table
                 ===========

1. liga
From round 1 to 7

     VP       1   2   3   4   5   6   7   8

1 Légia Košice       15.11 16.38 11.59 9.18 5.42 19.33 15.45
2 KBK Košice     4.89    7.24 3.07 15.61 12.07 17.90 17.56
3 Cassovia Košice   3.62 12.76    6.80 11.59 4.55 16.23 9.45
4 Inter        8.41 16.93 13.20    9.18 4.07 14.01 4.07
5 RIP Košice     10.82 4.39 8.41 10.82    6.80 12.07 6.80
6 Légia Michalovce  14.58 7.93 15.45 15.93 13.20    11.34 16.23
7 Zemplín       0.67 2.10 3.77 6.59 7.93 8.66    18.01
8 Jokers       4.55 2.44 10.55 15.93 13.20 3.77 1.99   

                 Corrections
                 ===========

Segment          Team  VP  IMP reason

 2/1     Cassovia Košice -0.20   0 pomalá hra
 2/1          Inter -0.20   0 pomalá hra
 2/2        KBK Košice -0.40   0 pomalá hra
 5/1          Inter -0.20   0 pozdní příchod ke stolu
 6/1         Zemplín -1.00   0 použití VUS
 6/2          Inter -0.60   0 pomalá hra
 6/2        RIP Košice -0.50   0 špatné vysvětlení
 6/2         Zemplín -0.60   0 pomalá hra
 7/1         Zemplín -0.20   0 pomalá hra

Výsledky Televízna reportáž

Od piatku do nedele sa v Bratislave konalo jarné sústredenie 1. ligy. Najväčším prekvapením je priebežne 1. miesto družstva Légia Michalovce,  po dlhých rokoch je to prvýkrát, keď na 1. mieste „nepreletuje“ Légia Košice (Légiu Michalovce som už minulý rok pokladal za čierneho koňa súťaže, len pred rokom podcenili psychohygienu, keď z Ukrajiny vyrazili skoro ráno a rovno z auta nastúpili na zápasy). Košickým družstvám sa darilo menej ako minulý rok, keď sme obsadili prvé štyri miesta. Teraz sú to 2., 3., 5. a 6. Sklamaním je výkon družstva Zemplín, ktoré má určite naviac, než zatiaľ predviedlo a viac som očakával aj od družstva Jokers.

Pred jesenným sústredením je všetko otvorené, ešte aj tretie družstvo môže celkovo zvíťaziť a na druhej strane, ani 5. družstvo nemá istotu nevypadnutia, pritom ešte môže zabojovať aj o 3. miesto.

Výrazne sa posilnilo družstvo Inter, za ktoré nastúpili hráči Anatol Filip a Marián Henc, ktorí sú ako pár v butleri priebežne tretí.

Družstvo Cassovia svoje prvé tri zápasy pomerne vysoko prehralo a prehralo aj svoj 4. zápas, ale len o 2 Imp. Potom prišla séria 3 víťazstiev a z predposledného miesta sa prepracovalo na 5. a na dohľad 4. miesta. Novovytvorený pár Krátky-Hencz sa zohrával, inak by aj ten úvod bol pravdepodobne o niečo lepší a aj pár Horňák-Menyhért mal svoje slabšie chvíle.

1. liga bola výrazne vyrovnanejšia, kým minulý rok bol rozdiel medzi prvým a posledným miestom 591 Imp, teraz je to iba 227.

Z organizačného hľadiska bolo všetko v najlepšom poriadku, snáď len mala byť k dispozícii dobre viditeľná časomiera a možno by bolo menej pokút za pomalú hru. Jury nemusela riešiť žiadne protesty, k jednému sa schyľovalo, keď pár Šikra-Šikra proti páru Hencz-Krátky v jednom rozdaní 2x zle vysvetlil partnerove hlášky, na základe týchto dvoch vysvetlení súperi nedošli do 4 a uhrali 2+4. Keď rozhodca informoval kapitána, ako dražba prebiehala, dospeli sme k záveru, že nemá zmysel sa odvolávať. Podľa minimaxu sú v rozdaní iba 2 a ak by sa hrali 4, s veľkou pravdepodobnosťou by sa spadli a jury by pravdepodobne rozhodla prideliť výsledok 50% 4+2 a 50% 4-1. V celkovej bilancii by nám to vynieslo +0.5 Imp. Rozhodca súperom pridelil procedurálnu pokutu vo výške 0.5 VP a výsledok ponechal v platnosti. Pri spätnom pohľade na vec sme sa asi predsa len odvolať mali, môj hypotetický odhad, ako by rozhodla jury asi nebol správny. Rozhodnutie by malo vychádzať aj z reálneho priebehu zohrávky rozdania, 4 sa síce bránia inak, ako 2, ale s veľkou pravdepodobnosťou by prišiel rovnaký štart. Chybu však spravili aj naši spoluhráči, ktorí ak boli pôvodne ochotní hrať 1 s kontrou, mali okontrovať aj 2, ktoré by sa padali 4 krát. Súperi by síce mohli ujsť do 2, ale bolo by to na základe získania neoprávnenej informácie z nesprávneho vysvetlenia dražby partnerom a došlo by k úprave výsledku.

Družstvu Zemplín bola v zápase proti Interu pridelená procedurálna pokuta za použitie VUS. Buď pri otvorení alebo v zásahu zadražili hlášku, ukazujúcu dva ľubovoľné 5 listy. Hláška ukazujúca dvojfarebný list však musí  obsahovať aspoň jednu známu farbu. Výnimku má Wilkos pri otvorení. Osobne si myslím, že 1.liga je súťažou prvej kategórie a mali by na nej byť povolené aj metódy VUS s príslušnými konzekvenciami, ale keďže ich propozície či okýptený súťažný poriadok vyslovene zakazujú, tak sa používať nesmú a výnimku pre Wilkos by som zrušil.

2. liga Východ

Súpisky ligových družstiev

Neoficiálny butler – poprosím kapitánov skontrolovať nasadenie hráčov v jednotlivých kolách

Rozdania: 2.kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo

Podrobná dokumentácia

Konečné poradie (X je pauza):

Rank Team Names 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo Jar Jeseň  SPOLU
1 1 Zemplín X 19 22 15 18 12 16 128 102 230
2 7 Blondínky 25 25 17 X 22 16 14 111 119 230
3 5 Kontra 25 22 13 21 12 X 6 83 99 182
4 3 Sizes Michalovce 25 X 8 25 8 4 24 87 94 181
5 4 Šance 0 8 20 15 X 25 25 75 93 168
6 6 Sunshine 0 5 10 3 7 18 X 87,5 42,5 130,5
7 2 Bridž Michalovce 3 11 X 9 23 14 4 55 64 119

O prvom a druhom mieste rozhodli vzájomné zápasy, na jar i na jeseň vyhralo družstvo Zemplín.

 

Číslo NAMES 1 2 3 4 5 6 7 JAR JESEŇ  SPOLU
1 Zemplín X 19
57:37
22
66:34
15
41:43
18
52:36
12
46:60
16
48:42
128 102 230
2 Bridž Michalovce 11
37:57
X 3
25:85
4
18:73
9
40:71
23
90:50
14
48:52
55 64 119
3 Sizes Michalovce 8
34:66
25
85:25
X 4
31:86
24
74:29
25
87:27
8
30:62
87 94 181
4 Šance 15
43:41
25
73:18
25
86:31
X 8
40:76
20
61:38
0
4:97
75 93 168
5 Kontra 12
36:52
21
71:40
6
29:74
22
76:40
X 25
95:4
13
36:48
83 99 182
6 Sunshine 18
60:46
7
50:90
3
27:87
10
38:61
0
4:95
X 5
47:97
87,5 42,5 130,5
7 Blondínky 14
42:48
16
52:48
22
62:30
25
97:4
17
48:36
25
97:47
X 111 119 230

Súťaž bola do posledných rozdaní napínavá, Blondínkam stačilo posledný zápas remizovať a boli by 2. ligu Východ vyhrali – stačili na to 4 Impy , v zápase Sizes stačili 3 Impy a Size by boli tretí.

Priebežné výsledky po 4. kole:

Rank Team Names 1 2 3 4 Jar VP
1 1 Zemplín 18 19 22 15 128 202
7 2 Bridz Michalovce 3 11 18 9 55 96
4 3 Sizes Michalovce 25 18 8 25 87 163
5 4 Sance 0 8 20 15 75 118
3 5 Kontra 25 22 13 21 83 164
6 6 Sunshine 0 5 10 3 87,5 105,5
2 7 Blondínky 25 25 17 18 111 196
8 8 Bye 12 12 12 12 48

O 1. a 2. mieste sa takmer s istotou rozhodne medzi Blondínkami a Zemplínom a o 3. a 4. medzi Kontrou a Size. Bridž Michalovce ešte môže predbehnúť Sunshine, pričom Sunshine bol po jarnej časti na treťom mieste.

Výsledky sobotných zápasov dúfam zverejním ešte dnes formou prezentácie.

Pohľad rozhodcu sobota

Zatiaľ som nebol nútený prideliť žiadne procedurálne pokuty, najmenej korektne sa  chová pár Varga-Vysocký, ktorý sa každú chvíľu háda a ak by som okamžite nezakročoval, tak by mohli unikať neoprávnené informácie do celého sálu. Aj iní hráči sa sem tam utrhnú z reťaze, ale zatiaľ je to v norme. Hracia miestnosť je oproti jari niekoľkonásobne menšia (hráme v našom klube), takže každý zbytočný komentár má veľký potenciál znehodnotiť súťaž. Zvolený systém hrania  do značnej miery eliminuje možnosť identifikovať o ktoré rozdanie sa jedná, keďže hráči neodnášajú boardy na nasledujúci stôl, ale odnášajú ich na odkladací stolík a berú si voľné, nimi neodohrané rozdania. Sedím uprostred miestnosti, takže možno majú hráči väčší ostych, než keď som sedel excentricky a zároveň počujem úplne všetko. Ak by som hral a sústreďoval sa na šuchy-muchy, tak by som mal pomaly viac informácií, než dopredným skúmaním vytlačených rozdaní.

Jeden z hráčov reklamoval zbytočné časové zdržiavanie súpera, ktorý súc stolíkom, namiesto toho, aby vyložil svoje karty na stôl, začal obsluhovať bridžmejt a zapisovať záväzok do zápisového lístka (podobne postupoval pravidelne). Takto na každom rozdaní strácate aspoň 30 sekúnd.

Z časového hľadiska je naozaj optimálne, ak ste stolík, najprv vyložiť svoje karty na stôl a až potom vykonávať administratívne úlohy. Ak ste naopak hlavný hráč alebo obranca, je lepšie vykonať administratívu a potom sa v kľude venovať hre, inak po skončení rozdania, dodatočne zisťujete, aký bol výnos a neraz i aký bol záväzok a ako sa plnil či neplnil 🙂 Takýmto konaním poškodzujete hlavne sami seba, keďže partnera udržiavate v napätí, aký list ste mu to vlastne priniesli, namiesto toho, aby rozmýšľal nad skutočným obsahom vášho listu, rozmýšľa o jeho všetkých potencionálnych obsahoch a voči súperom to tiež nie je celkom korektné, váš partner si už na vás zvykol, ale oni sú oprávnene zvedaví a netrpezliví.

Pokiaľ hráte družstvá a popri zapisovaní do BM chcete viesť aj papierovú evidenciu, tak je vhodné, aby ste si úlohy podelili s partnerom, jeden nech píše do zápisového lístka a druhý nech zadáva do BM, ale pravidlá ani propozície súťaží nič také nenariaďujú, je to len moje doporučenie. Ja osobne, pokiaľ jeden z nás obsluhuje BM, tak by som  nič na zápisový lístok nepísal, pokiaľ ho obsluhuje súper, tak hoci zápis niekto z nás kontroluje, môže nám uniknúť, že omylom zadal inú linku a tak by som  viedol i pomocný zápis.

Niektorí hráči sa mi sťažovali na príliš malé kolonky pomocných zápisových lístkov. Zatiaľ sme sa asi úplne nezmierili s tým, že ak používame BM, tak papierová evidencia je, ak nie zbytočná, tak naozaj iba pomocná (rúham sa, lebo najmenej v jednom turnaji mi tieto „zbytočnosti“  po technických problémoch pomohli). Takže lístky by sme mali nejako optimalizovať, najmä v súvislosti s novou VP škálou, nemá na ňom byť VP škála a asi ani škála TP – > Imp, pravdepodobne tam vôbec nemusí byť druhá miestnosť, alebo iba v číselnom tvare, ale sme v štádiu prerodu paradigmy, jednou zo súčastí tohto prerodu je i znalosť priebežného stavu zápasu. Áno je to náročné na psychiku, vedieť, že už len jeden jediný Imp a sme tam, ale ak chce byť bridž naozaj športom a nie akousi nezmyselnou  zábavkou podivínov, tak znalosť toho, či potrebujem streliť gól, alebo zabrániť gólu vo vlastnej bráne, tak by to hráči v nejakej prijateľnej forme mali vedieť a asi práve v družstvách. V párovom turnaji je to problematické, keďže by spriaznení hráči mohli na základe znalosti celkového poradia zmanipulovať, kto párový turnaj vyhrá.

Neďeľa

Kým po iné roky a tuším i túto jar, bola v nedeľu oveľa hektickejšia atmosféra, tentokrát bol na slovenské pomery takmer absolútny kľud, jediným nadpriemerne hlučným hráčom bol ako obvykle Danko Vagač, ostatných som musel napomínať iba sporadicky. Ako rozhodca, ak nerátam opravy zápisov v BM, som bol privolaný iba raz po dražbe

??? – 4H – 5C – X (pričom hráč údajne siahol na bidding boxe najprv po 5H, potom dlhšie váhal a až nakoniec dal kontru), následne partner dražil 5H. Druhá linka ma privolala, pričom reklamovala, že 5H boli možno dražené na základe neoprávnenej informácie. Päť sŕdc sa raz spadlo a 5C by sa podľa minimaxu padali 2x ešte k tomu v druhej hre. Ak by sa 5H boli splnili a boli by splniteľné aj podľa minimaxu a 5C by sa padali iba raz, tak by som pravdepodobne výsledok upravil, poprípade rozhodol aj na základe výsledkov na ostatných stoloch. Než vystriete ruku k biding boxu, rozmysliste si, čo chcete dražiť, inak môžete spôsobiť poškodenie vlastnej linky, lebo rozhodca musí vziať do úvahy, či partner nevyužil či aspoň nemohol využiť neoprávnenú informáciu.

 

Upresňujúce informácie k 2. lige Východ

Upresňujúce informácie rozhodcu jesenného sústredenia VK II. ligy

 • Kedže skórovací program neumožňuje prideliť štartovné čísla v tvare M1 až M3 a K1 až K4, označenie družstiev bude M1 až M3 číslami 1 až 3 a K1 až K4 číslami 4 až 7, v príslušnom tvare sa transformuje aj rozpis zápasov, až na toto označenie je rozpis identický.
 • Z technického hľadiska sú predohrávané zápasy 1. kolom súťaže, takže na sústredení sa budú hrať kolá 2. až 7. Výsledky predohrávaných zápasov musia byť doručené koordinátorovi ligy do začiatku sústredenia.
 • Kvôli lepšiemu prehľadu o priebežnom stave súťaže, bude pauzujúcemu družstvu pridelených za pauzu 18 VP. Tieto VP sa po dohraní sústredenia stornujú.
 • Na sústredení budú používané Bridžmejty, zápis do BM je oficiálny,výsledky zapisuje linka NS a dáva ich potvrdzovať súperom, linka NS môže požiadať linku EW, aby výsledky zapisovala ona, potom zápis kontroluje linka NS. Zápis do papierových zápisových lístkov je pomocnou evidenciou daného družstva, ak dôjde k nezrovnalosti medzi zápisom do BM a touto súkromnou evidenciou, zmenu oficiálneho zápisu musia odsúhlasiť obe zúčastnené družstvá, inak platí zápis v BM.
 • Hrací čas na 10 rozdaní (polčas) je 75 minút+5 minút na vyhodnotenie, po nich nasleduje 5 minútová prestávka, počas ktorej možno reklamovať zápis z BM. Reklamácia výsledkov zápasov je možná do začiatku nasledujúceho kola. Po poslednom kole, možno výsledky reklamovať do 15 minút po skončení kola. Prvé prekročenie času bude riešené napomenutím, každé ďalšie pokutou vo výške 0.5 VP. Počas jednotlivých polčasov pobežia dobre viditeľné hodiny.
 • Ak do skončenia časového limitu+5 min, rozdanie nezačalo byť ani licitované, vedúci ho odoberie a zohrávať sa nebude. Postih pôjde na úkor družstva, ktoré zdržanie spôsobilo. Ak vinník nebude známy, nikomu nebude poskytnutá kompenzácia (Ak sa vám zdá, že súperi hrajú pomaly, reklamujte čas u rozhodcu).

V Košiciach 15.11.2013 Tibor Menyhért

1. liga jeseň

1. Légia Košice             298 VP +530 Imp
2. KBK Košice              257 VP +235 Imp
3. Cassovia Košice         224 VP +75 Imp
4. Inter Bratislava         198 VP -58 Imp
5. RIP Košice               187 VP -93 Imp
6. Légia Michalovce        182 VP -139 Imp
7. Klasik                   166 VP -230 Imp
8. Napchávači Petržalka   144 VP -326 Imp

Od piatku do nedele sa v Košiciach na Jedlíkovej 7 hralo jesenné kolo 1. ligy. Po jarnom kole bolo poradie 1. Légia Košice 163 VP 2. KBK Košice 122 VP 3. RIP Košice 102,5 VP 4. Cassovia Košice 98 VP 5. Klasik 89 VP 6. Légia Michalovce 85 VP 7. Inter Bratislava 82 VP 8. Napchávači Petržalka 80 VP

Kým o prvom mieste bolo v podstate rozhodnuté už po jarnom kole, boje na zostávajúcich miestach boli dlho napínavé. Skokanom jesenného kola sa stalo družstvo Inter, ktoré z predposledného miesta poskočilo na 4. miesto. Ešte po 1. polčase 6. kola sa zdalo, že Cassovia bude v poslednom kole bojovať s KBK o 2. miesto, druhý polčas proti Interu jej však nevyšiel a tak sa už hralo len pre potešenie z hry.

Výsledková listina

WordPress theme: Kippis 1.15