Anketa k pravidlám klubového rebríčka

Vzhľadom na zavedenie novej škály pre prevod Imp na VP musíme nejako ošetriť, ako v rebríčku zohľadniť Impové turnaje a družstevné zápasy

Body do rebríčka za výkon v turnaji prideľovať:

View Results

Loading ... Loading ...

Keď sa nič neškrtá, klubový rebríček je skôr evidenciou dochádzky, než meraním výkonnosti hráčov. Výsledné poradie však so škrtaním a bez škrtania je takmer identické. Preto je oprávnená otázka, či toto škrtanie má zmysel a či ho celkom nezrušiť, či naopak započítavať iba 5 najlepších výsledkov hráča v mesiaci, aby aj tí, čo chodia len raz do týždňa mali šancu sa dobre umiestniť.

Škrtať alebo neškrtať najhoršie výsledky v mesiaci?

View Results

Loading ... Loading ...

December 2013

27.12.2013 1. Menyhért-Varga 2. Babničová-Lovíšková 3. Vagač-B. Šikra-A. Horňáková, 7 párov

20.12.2013 1. Menyhért-Varga 2. J- Pankovič-Munka 3. Boros-Vodička, 12 párov

17.12.2013 1. Horňák-Menyhért 2. Belyus-Gabrik 3. Szórátiová-Štofková, Škerlík-Munka, Zlámalová-Horňáková K., 11 párov

13.12.2013 1. Belyus-Gabrik 2. Frajt-Jakubík 3. Nováková-Šimonová-Menyhért, 10 párov

10.12.2013 A Babničová-Lovíšková B Horňák-Menyhért C Nováková-Šimonová, 12

6.12.2013 1. Horňáková-Horňák 2. Varga-Pankovič J. 3. Ploščica-Števák, 8 párov

3.12.2013 A Munka-Škerlík B Teššerová-Vagač, 11 párov

Rebríček II. polrok 2013

1. Tibor Menyhért 2. Vladimír Munka 3. Mirko Horňák

Najlepšie ženy

1. Alica Šimonová 2. Viera Nováková 3. Eva Lovíšková

10.12.2013

V skupine A milo prekvapili Vlasta s Evou, ktoré A skupinu vyhrali, v B a C vyhrali favoriti. V A skupine zároveň veľa nechýbalo a favorizovaný pár by zostúpil.

Naposledy v roku 2013 sme hrali miniskupinovku, do polovice januára prediskutujeme, či v novom roku budeme alebo nebudeme skupinovku hrať a v akom formáte.

Tentokrát sme mali kompletné tri skupiny, takže bola šanca na regulérny priebeh súťaže. Prvé kolo bolo hrané v pokojnej atmosfére a v podstate bolo sporadicky počuť iba jedného hráča. Keď okrem jedného stola všade dohrali, hráči skupiny A sa začali domáhať toho, aby mohli pokračovať v hre. Počkal som, kým na hrajúcom stole bolo už iba jedno rozdanie a na prvé tri stoly som dal rozdania 11-20. Situácia sa však po druhom kole zopakovala, pričom sa po spustení tretieho kola ukázalo, že jeden zo stolov, ktorého hráči sa najviac domáhali pokračovania v hre a „pomalým“ hráčom vyčítali pomalú hru, jedno rozdanie zabudli odohrať (že kolo skončilo, vám bridžmejt hlási správou End of round). V rozdaní 16 som preto NS pridelil výsledok AVE- a EW AVE  (sú čiastočne spoluzodpovední, preto nie AVE plus). Pri dohrávaní posledného kola na stoloch 4 až 6 sme zistili, že v rozdaniach 28 a 29 sú rovnaké karty. Karty  na stoloch 1 až 3 boli v poriadku. Dodatočne som zistil, že aj rozdanie 30 bolo v druhej sade rozdaní zle namiešané. Pred začiatkom súťaže sme s Alicou omylom namiešali iba 2×28 rozdaní. Keď som dohral prvú 10, namiešal som ešte rozdania 29 a 30, pričom sa mi v jednej sade podarilo do 29 namiešať rozdanie 28 a do 30 rozdanie 29. Rozdania 29 a 30 sú preto pre stoly 4 až 6 stornované. Správne som ich mal vyhodnotiť ako fauled board a AVE+ prideliť len za to rozdanie z 28-29, ktoré postihnutí hrali ako druhé, ale z nejakého dôvodu mi táto funkcia v skórovacom programe prestala fungovať. Postihnuté páry preto dostali za tieto rozdania AVE+. Za chybu sa ospravedlňujem.

Čo sa týka pomalosti hry, po nahliadnutí do log súboru BM servra, meškajúce stoly v skutočnosti hrali v riadnom tempe. Na rozdanie máme 7 a pol minúty, 10 rozdaní 75 minút, všetci dohrali pred časovým limitom (BM server bol spustený o 17:21 a posledný výsledok bol odoslaný o 21:06). V budúcnosti, pokiaľ budeme hrať skupinovku, spustím časomieru. Ak dohrajú všetci, do ďalšieho kola nastúpime skôr, ak ešte niekto bude hrať a neuplynul časový limit, tak sa ďalšie kolo nezačne, ak  uplynie časový limit, tak sa ďalšie kolo začne a meškajúci rozdanie buď dohrajú a  prestriedajú, alebo im nedohrané rozdania budú odobrané s postihom -1 Imp za každé nedohrané rozdanie, závisí to od miery omeškania, procedurálnu pokutu dostane previnilá strana, ak sa k spôsobeniu omeškaia nik neprihlási, budú postihnuté oba páry.

Pred turnajom som bol mentálne pripravený na to, že skupinovku hrať nebudeme, bol som milo prekvapený, že všetci brali ako samozrejmosť, že ak nás bude dosť, tak skupinovku hrať budeme, škoda tých zmršených rozdaní 29 a 30.

Keďže sa hrá naraz 10 rozdaní a až potom je pauza, tak je na jednej strane oveľa menej prestojov než pri bežnom turnaji, na každé striedanie spotrebujeme aspoň minútu, na druhej strane, ak niekto hrá rýchlo, tak po odohraní 2 rozdaní 10 až 14 krát čaká  dve až tri minúty na vystriedanie, keď sa odohrá naraz 10 rozdaní, tak táto pauza môže narásť na 10 až 15 minút a takéto pauzy sú dve, takže hoci v skutočnosti hráme počas skupinovky o dosť rýchlejšie, subjektívne môžu mať „rýchlici“ dojem zdržiavania. Tieto dlhšie prestávky by sme pritom mohli využiť na odkonzultovanie práve odohraných rozdaní, prirodzene mimo hracej miestnosti. Mohol by som poprípade pre tento účel samostatne vytlačiť rozdania 1-10 a 11-20.

3.12.2013

Znova sme hrali miniskupinovku, druhýkrát bolo v skupine B 7 párov, čo do značnej miery narúšalo regulérnosť súťaže, keďže pauzujúce páry prechádzali do časti miestnosti, kde sa hrala skupina A a buď kibicovali rozdania, ktoré už hrali, alebo ktoré práve pauzovali. Ešte horšie bolo, keď nám síce nekibicovali, ale pauzujúci pár sa rozprával. Keďže sa v B hralo po 4 rozdania, tak sa neraz  v našej časti miestnosti motali aj 10 hráči. Okrem toho každú chvíľu niekto komentoval rozdania po ich zohraní a keďže následne rozdanie putovalo na susedný stôl, tak sa ľahko dalo identifikovať, ktorého rozdania sa komentár týkal.

Vo vyššie uvedených súvislostiach by sme asi skupinovku mali hrať, len ak sa nás zíde párny počet. Keď sa zíde nepárny počet párov, tak by sme hrali buď klasický turnaj na crossimpy alebo barometer. Prirodzene je možné na skupinovku aj úplne rezignovať  a rezignovať aj na akékoľvek iné inovatívne formáty súťaží, potom ale naďalej budeme hrávať za večer 20 až 22 rozdaní.

Oproti v klube vyhláseným výsledkom došlo v skupine A k výmene na 3. a 4. mieste, bolo to spôsobené tým, že na začiatku turnaja som pre skupinu A nastavil, že hráme 3×10 rozdaní,ale hrali sme 3×9 rozdaní. Rozdania 10,19 a 20 tak boli pôvodne zaevidované na iné páry, než mali byť.

Už druhýkrát po sebe sa stalo, že ak by skupina A bola hodnotená samostatne, bez započítania výsledkov skupiny B, poradie v skupine A by bolo úplne iné:

1 3 Vladimír Munka - Anton Škerlík  16,00
2 1 Mirko Horňák - Tibor Menyhért   3,00
3 4 Vlasta Babničová - Eva Lovíšková  2,00
4 2 Miroslav Ploščica - Dušan Števák -21,00

V B skupine by bez A skupiny tiež bolo poradie o dosť inakšie:

1 7 Tibor Varga - Vladimír Jakubík   27,00
2 6 Daniel Vagač - Jana Teššerová    22,00
3 2 Peter Skalka - Hedviga Skalková   0,00
4 1 Judita Štofková - Etela Szórátiová -3,00
5 4 Kristína Gregová - Vojtech Belčák  -9,00
6 3 Alexander Belyus - Oto Gabrik   -10,00
7 5 Alica Šimonová - Viera Nováková  -27,00

Prirodzene, že platia oficiálne vyhlásené výsledky, len vzniká otázka, či pravidlá neupraviť podobne, ako sme to mali v permanentnej skupinovke: A skupinu vyhodnocovať samostatne, B a nižšie skupiny vyhodnocovať v rámci celého poľa. Vyhodnocovanie A skupiny samostatne má však aj svoje úskalia, páry, ktoré nastúpia do posledného kola na opačných linkách na rôznych stoloch tvoria družstvo a navzájom sa už nemôžu predbehnúť. Darmo jeden z nich bude hrať vynikajúco, druhý pár ho môže úplne potopiť. V rámci celého poľa už to nie je natoľko vypuklé.

Rebríček od roku 2014

Asi viacerí zaregistrovali, že v medzinárodných súťažiach organizovaných WBF a EBL došlo k zmene škály pri hodnotení družstevných zápasov. Od roku 2014 budeme túto novú škálu používať aj v lige a na ostatných podujatiach predpokladám tiež. V tejto súvislosti by sme mali upraviť aj pravidlá klubového rebríčka. Doteraz v pravidlách bola istá asymetria spôsobená tým, že impová škála bola asymetrická 0-25 VP, pričom remíze zodpovedalo 15 VP. Aktuálna škála je symetrická 0-20 VP a remíze zodpovedá 10 VP. Navrhujem preto od nového roka prideľovať body do rebríčka takto:

1. Za umiestnenie rovnako ako doteraz, teda posledné miesto 1, predposlené 2 až prvé miesto N bodov.

2. Za topskórové turnaje za výkon prideľovať Počet percent – 40, maximálne 20 bodov a minimálne 0 bodov.

3. Za impové a crossimpové turnaje prideľovať do rebríčka získaný počet VP podľa novej škály.

Druhou možnosťou je, nechať to tak, ako to bolo doteraz a výsledok vo VP podľa novej škály prenásobiť koeficientom 1.5, maximálne však prideľovať 25 bodov.

Osobne by som sa v tejto chvíli prikláňal k druhej možnosti.

 

Neviem, či máme zostať pri škrtaní dvoch najhorších výsledkov hráča v mesiaci. V predchádzajúcich rokoch škrtanie výsledkov nemalo takmer žiaden vplyv na výsledné poradie. V 1. polroku 2013 prvýkrát škrtanie spôsobilo zmenu na prvých troch miestach a v druhom poloroku rozhodlo o 1. a 2. mieste. Keďže predtým nemalo škrtanie žiaden vplyv na výsledné poradie, tak som chcel navrhnúť jeho zrušenie, situácia sa zmenila, takže by sme ho mohli zachovať, alebo modifikovať tak, aby rebríček nebol v prvom rade o dochádzke hráčov do klubu. Napríklad: každý mesiac hráme 8 až 10 krát a v každom mesiaci by sa hráčom započítalo ich 5 najlepších výsledkov. Tak by hráči ktorí chodia iba v utorok alebo iba v piatok a majú dostatočnú výkonnosť mohli bojovať aj o celkové víťazstvo v rebríčku. Neviem nakoľko rebríček hráčov motivuje, aby prišli do klubu, aj keď sa im práve nechce. Viem, že kedysi rebríček mnohých motivoval.

Pre mňa by bolo najjednoduchšie nechať všetko po starom, inak budem musieť čo to preprogramovať.

 

Otvorenie 2 trefy

Otvorenie 2 je jediné otvorenie v systéme SAYC, ktoré nesmieme odpasovať, aj keby sme mali 0 FB. Keď máme 22+ FB alebo 4 stratové zdvihy, otvoríme 2. Ako pokračuje licitácia po tomto otvorení?

Odpoveď 2

V závislosti od dohody partnerov je to buď „waiting“ vyčkávacia hláška, ktorou dávame partnerovi priestor, aby lepšie popísal svoj list alebo je to „negat“, negatívna odpoveď mám veľmi slabý list. Waiting teda v sebe obsahuje aj tento slabý list.

Po odpovedi 2 otvárajúci, ak má nejaký 5 list, tak ho ukáže hláškou v poradí, poprípade rovno skočí na celú hru. Ak žiaden 5 list nemá, povie 2NT, poprípade s veľmi silným listom 3NT. Po odpovedi 2NT sa licituje rovnako, ako po otvorení 2NT – stayman, transfery. Prísne vzaté 2NT môžu byť odpasované, ak máte 0-2 FB.

Doporučujem, aby ste hrali waiting, inak vám partner ťažko ukáže, že má drahý 5 list a vyhnete sa aj iným ťažkostiam.

Odpoveď 2/ a 3/

V licitovanej farbe mám aspoň 5 list, mám aspoň 7 FB, ak je ich len sedem, tak vo farbe odpovede je buď AK alebo aspoň KQ. Ak je ich viac je vhodné, ak v nej máme aspoň A alebo K. Poznámka: pokiaľ hráte waiting, tak miesto 3 môžete povedať 2, ušetríte tak licitačný priestor v prípade, že partner má iný 5 list, na druhej strane sa dostanete do ťažkostí, ak povie 2NT. Ak však má trefy, tie by vám po hláške 3 vedel ukázať až na štvrtom stupni a mohol by tak prekročiť optimálny záväzok 3NT.

Odpoveď 2NT

Pokiaľ 2 nie je waiting, tak od 8 bodov s pravidelnou rozlohou bez 5 listu povieme 2NT.

Čo licituje otvárajúci na kladnú odpoveď?

Po kladnej odpovedi je celá hra presadená a nie je vylúčené, že možno uhrať slem. Ak má fit, môže farbu sfitovať, môže však napriek fitu ukázať vlastný 5 list, hlavne ak farba odpovedajúceho bola lacná a otvárajúci má drahý 5 list.

Slemová licitácia

Keď sme z bodovej bilancie zistili, že máme dostatok bodov na licitovanie slemu, mali by sme mať k dispozícii nejaké prostriedky, pomocou ktorých zistíme, či tento slem má reálnu šancu. Základným a najpoužívanejším prostriedkom je otázka na esá. Existuje viacero spôsobov, ako sa na esá spýtať a ako na ne odpovedať. Uvedieme si v súčasnosti najpoužívanejšiu metódu.

RKC

RKC je skratka Roman Key Cards. Ak sme našli fit, za kľučové karty pokladáme esá, tromfového kráľa a tromfovú dámu. Na tromfové eso sa pozeráme, ako na piate eso. Keď sme farbu sfitovali, hláška 4NT je otázka na esá.

Odpovede sú dvojznačné

5 –03, 514, 5 – 2 esá bez tromfovej dámy 5 – 2 esá s tromfovou dámouZ počtu es ktoré máte v ruke a z minima bodov, ktoré partner musí mať väčšinou možno odvodiť koľko es naozaj má.

Otázka na tromfovú dámu

Pokiaľ odpoveď nič nehovorila o tromfovej dáme, najbližšia hláška, okrem návratu na sfitovanú farbu je otázkou na tromfovú dámu. Pokiaľ odpovedajúci tromfovú dámu má, zároveň ukáže, koľko má kráľov.

 1. najbližšia hláška – nemám tromfovú dámu
 2. najbližšia – mám tromfovú dámu, nemám kráľa
 3. nabližšia – mám tromfovú dámu a jedného kráľa
  každá ďalšia hláška v poradí hovorí o kráľovi navyše.

Farba môže byť sfitovaná explicitne alebo implicitne. Explicitné sfitovanie farby je napríklad 1-3.

Implicitne sfitujeme farbu priamou otázkou na esá. 1-4NT. Existujú aj iné implicitné sfitovania farby, ale teraz sa nimi nebudeme zaoberať.

Príklad

1-3 fit pikový, dostatok KB na tretí stupeň pri minime partnera

4NT – 5 Otázka na esá, pritom nech má otvárajúci 3 esá a tromfového kráľa, odpovedajúci má 1 eso

5 – 6 Otázka na tromfovú dámu. Mám tromfovú dámu a mám jedného kráľa

7 Konečný záväzok

Cuebidy

Do slemu možno dôjsť aj pomocou cubidovania, po sfitovaní farby parneri ukazujú kontroly prvého a druhého kola v jednotlivých farbách.

Príklad

1 – 2NT Fit pikový, aspoň 13 FB, hra je presadená

3 – mám záujem o slem, mám kontrolu 1. alebo 2. kola v kárach, nemám kontrolu v trefoch
Odpovedajúci, ak nekontroluje trefy povie 4. Ak ich kontroluje a kontroluje srdcia môže povedať 3, ak srdcia nekontroluje, hláškou 3 – implicitne ukáže, že trefy kontroluje, inak by skočil na 4.

Odpovedajúci na základe vlastného listu sa tiež po 3 mohol rovno spýtať na esá. Pokiaľ sa však dá, je vhodné viesť licitáciu tak, aby obrana nevidela karty toho, kto sa vypytoval, ale toho, o kom už mali informácie, ktoré uvidia na stole.

Stará Ľubovňa 2013

7.12.2013 sa v Starej Ľubovni konal tradičný bridžový turnaj. Vzhľadom k posunu termínu, sa tentokrát zišlo iba 8 párov, dva slovenské a 6 poľských. Turnaj vyhral košický pár Munka – Ploščica.

Fotografie

 1  8 Vvadimir Munka    1.5 MP          58.33 10
    Miroslav Ploscica  1.5 MP      
 2  1 Wojciech Strzemecki 18.0 PK 02806      57.74  5
    Przemysław Zawada  7.0 PK 11319  
   2 Józef Tokarz     7.0 MP 02820      57.74  2
    Ryszard Woliński   7.0 MP 02846  
   5 Wiesław Fecko    7.0 MP 02633 S     57.74  2
    Józef Waśko     4.0 MP 02835  
 5  6 Józef Nastałek    2.5 MP 02749 S     46.43 
    Lech Zakrzewski   4.0 MP 07256  
 6  3 Kamil Nowak     1.5 PK 14728 J     44.64 
    Jakub Zawada     1.5 PK 14234 J 
 7  7 Aleksandra Krakowska 2.5 MP 07623      44.05 
    Waldemar Krakowski  2.5 MP 07619  
 8  4 Gabriel Hindos    1.5 MP          33.33 
    Jozef Onder     0.0 MP

Blokujúce otvorenia

Doteraz preberané otvorenia otvárali od 12 FB, pričom 1 a 1 boli aspoň 5 listé a otvorenie 1 v lacnej farbe mohlo byť aj na trojliste. Často však dostanete list, v ktorom je pomerne málo figúrových bodov, ale jedna z farieb je výrazne dominantná, aspoň 6 listá niekedy aj viac. Ak máte napríklad 7 list v srdciach iba so 7 bodmi AK a partner bude mať aspoň 2 list, veľmi často na týchto 7 tromfov urobíte 7 zdvihov, ak QJ boli u súperov v dubli. Ak partner prinesie zo dva zdvihy, tak hoci máte na linke iba 15 bodov, dokážete spraviť 9 niekedy aj 10 zdvihov. Mali by ste mať preto nejakú možnosť ukázať, že máte takýto výrazne rozlohový list. V systéme SAYC na to slúžia blokujúce otvorenia: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 poprípade vyššie.

Tieto otvorenia nazývame blokujúce, keďže ich účelom je hlavne zabrániť súperom nájsť optimálny záväzok, najmä im znemožniť vylicitovať celú hru. Napriek tomu sú to zároveň konštruktívne otvorenia, kedže partner ihneď zistí, že máte fit a pokiaľ je silný, môže presadiť celú hru. Obvykle však takto licitujeme nie preto, aby sme záväzok splnili, ale aby sme zabránili súperom zohrávať a plniť ich vlastný záväzok.

Otvorenia slabé dva

Keď máte 5-11 bodov a máte nejakú 6 listú farbu, môžete otvoriť 2, 2, 2. So 6 listom trefovým otvoriť 2 nemôžete, keďže toto otvorenie je rezervované na veľmi silné listy s 22+ FB.

Keď otvárate blokujúco, nemali by ste mať popri 6 liste bočný drahý 4 list, keďže potom by ste mohli vyblokovať sami seba a nenájdete fit v tejto drahej farbe. Partnerovi takú rozlohu v druhom kole dražby viete ukázať a to tak, že ak súper otvoril a po prvotnom pase teraz dražíte skokom, tak jediný logický dôvod je, že popri šesťliste máte aj drahý štvorlist, inak by ste rovno blokujúco otvorili.

Pokiaľ ste v druhej hre, mali by ste mať aspoň 8 FB a mali by byť  sústredené v dlhej farbe. V žiadnom prípade neotvárajte so 6 listom vedeným iba jackom.

S 11 FB môžete zvážiť otvorenie na prvom stupni.

Otvorenia na treťom stupni

Na treťom stupni otvárame s aspoň 7 listom, čím dlhší tento dlhý list máme, o to menej na to môžeme mať figúrových bodov. Ak budeme mať 9 list vedený jackom, tak nám väčšinou stačí 2 krát tromfnúť a súperov sme zbavili všetkých tromfov a s jediným figúrovým bodom spravíme 7 zdvihov, ak partner prinesie dva zdvihy, tak dokonca záväzok môžeme aj splniť. Aj v tomto prípade by sme nemali mať popri 7 listej farbe bočný drahý 4 list.

Pravidlo 3-2-1

Keď otvárame blokujúco, mali by sme sa riadiť zásadou bezpečnej úrovne, bezpečná úroveň zodpovedá takému počtu pádov, aby ak budeme hrať s kontrou, sme padli za menej bodov, než je celá hra u súperov.

 • Ak sme v prvej hre a súperi v druhej, celá hra je za 600, tri pády s kontrou sú za 500, takže si môžeme dovoliť padnúť tri krát a ešte na tom zarobíme.
 • Ak sú obe linky v rovnakej hre, oplatí sa padať s kontrou 2 krát, v prvej hre je to za 300, v druhej za 500, kým celá hra je 400 a 600.
 • Najopatrnejšie musíme dražiť, ak my sme v druhej hre a súperi v prvej. Oplatí sa s kontrou padnúť iba raz, keďže už dva pády sú za 500 a celá hra je len za 400.

Pravidlo uplatníme tak, že si spočítame, koľko zdvihov by sme mali spraviť, ak nám partner neprinesie ani jeden zdvih. Keď vidíme, že z tretieho stupňa by sme spadli s kontrou nehospodárne, aj so sedemlistom otvoríme iba na druhom stupni, poprípade neotvoríme vôbec, ak list nespĺňa kritérium 3-2-1.

Toto pravidlo uplatní a využije aj partner. Zo stavu hier by mal vedieť usúdiť, koľko zdvihov vám musí priniesť, aby sa dala splniť celá hra. Teda ak ste otvorili 3 srdcia alebo piky, ste v prvej hre a súperi v druhej a on má dva isté zdvihy, mal by vaše otvorenie odpasovať, pokiaľ však ste v rovnakých hrách, tieto 2 zdvihy by mali stačiť na získanie 10 zdvihov a preto by mal doraziť do celej hry. (isté dva zdvihy vlastne zaistia práve splnenie záväzku na treťom stupni, doraziť do štyroch by preto mal, ak okrem dvoch istých zdvihov je šanca získať tretí neistý zdvih).

Podobne môže partner uvažovať, ak ste otvorili 3 piky a súperi povedali 4 srdcia, už keď vám pokrýva jeden zdvih, môže súperov prelicitovať, lebo by ste zo 4 pík mali spadnúť za menej, než je celá hra u súperov. Ak však predpokladá, že súperi spadnú, tak im môže dať kontru, pokiaľ vám nepokrýva toľko zdvihov, aby ste celú hru mohli uhrať vy.

Pravidlo môžeme uplatniť aj tak, že rovno otvoríme na 4 stupni, súperom tak znemožníme vylicitovať hru a neraz sa nedostaví ani kontra.

Pozor! Ak ste otvorili blokujúco, o tom, či pôjdete po vylicitovaní celej hry súpermi do obrany rozhoduje partner. On o vás vie v podstate všetko, ale vy o ňom neviete nič.

Blokujúci zásah

Ak súper otvoril, ak máte 6+ list znova môžete blokovať hláškou skokom na takú úroveň, ktorá zodpovedá pravidlu 3-2-1.

Kedy so 6 listom a 11 bodmi otvoriť na 1 stupni?

Odpoveď je jednoduchá: keď máte pekný list 🙂

Napríklad AKxxxx x Axxx xx možno pokladať za pekný list a bolo by „hriechom“ otvoriť dve piky. List AKxxxx QJ xxx QJ už pekným listom nie je a doporučujem otvoriť 2 piky. Vo všeobecnosti, ak máte body v dlhých farbách, sila listu rastie, ak ich máte v krátkych, sila listu klesá. S listom xxxxxx QJ KQx QJ hoci máte 11 figúrových bodov radšej neotvorte vôbec.

 

Pravdepodobnostné tabuľky

Pravdepodobnosť rozloženia kariet v nevidených listoch

Karty Rozloženie Pravdepodobnosť
2 1 – 1 0.52
2 – 0 0.48
3 2 – 1 0.78
3 – 0 0.22
4 2 – 2 0.41
3 – 1 0.50
4 – 0 0.10
5 3 – 2 0.68
4 – 1 0.28
5 – 0 0.04
6 3 – 3 0.36
4 – 2 0.48
5 – 1 0.15
6 – 0 0.01
7 4 – 3 0.62
5 – 2 0.31
6 – 1 0.07
7 – 0 0.01
8 4 – 4 0.33
5 – 3 0.47
6 – 2 0.17
7 – 1 0.03
8 – 0 0.00

Pozor! Delenie 8-0 nemá nulovú pravdepodobnosť, len je nižšia než 0.005.

Kumulovaná pravdepodobnosť figúrových bodov v liste

hcp Pravdepodobnosť hcp Pravdepodobnosť hcp Pravdepodobnosť
0 0.004 8 0.375 16 0.936
1 0.012 9 0.469 17 0.959
2 0.025 10 0.563 18 0.975
3 0.050 11 0.652 19 0.986
4 0.088 12 0.732 20 0.992
5 0.140 13 0.802 21 0.996
6 0.206 14 0.858 22 0.998
7 0.286 15 0.903 23 0.999

Ide o kumulované pravdepodobosti. Pravdepodobosť listu s 10 FB  je 0.563-0.469=0.094. Pokiaľ však partner otvoril a otvorením vám sľúbil aspoň 12 FB a najviac 21 FB, tak už jeden z javov 12 až 21 určite nastal a ich spoločná pravdepodobnosť je rovná 1. Pravdepodobnosť 12 bodového listu potom nie je 0.732-0.652=0.08 ale musíme to prenásobiť koeficientom k, kde k(0.996-0.652)=1, teda k=1/0.344=2.907.

Teda 12 bodový list má partner s pravdepodobnosťou 0.23, 13 bodový 0.20, 14 bodový  0.16 a pravdepodobnosť viac a viac bodového listu klesá. 12 až 14 bodový list má s pravdepodobnosťou 0.59 či 15 a viac bodový s pravdepodobnosťou 0.41. Zároveň čím máte viac bodov vy, o to menšia je pravdepodobnosť, že má viac bodov váš partner. Koľko tých bodov ale má, by ste si nemali tipnúť, ale dozvedieť sa  korektnou dražbou.

Pokiaľ otvoril 1 v lacnej, tak z hry vypadávajú pravidelné rozlohy s 15-17 FB, takže pravdepodobnosť 12-14 bodového listu je ešte o niečo vyššia. S takým listom by predsa otvoril 1NT.

Ak súperi hrajú Poľský tref alebo Precision, tak 12-14 bodový list má ešte vyššiu pravdepodobnosť. Koeficient k je 3.257 v Poľskom trefe a 2.941 v Precisione (otvára už od 11 FB).

Aká je pravdepodobnosť, že otvorenie 1 v Poľskom trefe je silné?

12-17 bodov má pravdepodobnosť 0.307

18 a viac 0.041

Jeden z týchto javov ale určite nastal, takže 18 a viac FB má pravdepodobnosť 0.118 a 12-17 FB má pravdepodobnosť 0.882. Teda približne v jednom prípade z 10 ide o silný tref. Zase tá pravdepodobnosť bude trochu inakšia, keďže pravidelné rozlohy s 15-17 FB budú otvorené cez 1NT a 12-15 FB rozlohy s 5 listom trefovým a drahým štvorlistom a 6 listy trefové budú otvorené cez 2.

Pravdepodobnosť rozlôh v liste

Existuje 39 rozličných rozlôh v liste. Majú nasledujúce pravdepodobnosti:

Rozloha Pravdepodobnosť #
4-4-3-2 0.2155 12
5-3-3-2 0.1552 12
5-4-3-1 0.1293 24
5-4-2-2 0.1058 12
4-3-3-3 0.1054 4
6-3-2-2 0.0564 12
6-4-2-1 0.0470 24
6-3-3-1 0.0345 12
5-5-2-1 0.0317 12
4-4-4-1 0.0299 4
7-3-2-1 0.0188 24
6-4-3-0 0.0133 24
5-4-4-0 0.0124 12
Rozloha Pravdepodobnosť #
5-5-3-0 0.0090 12
6-5-1-1 0.0071 12
6-5-2-0 0.0065 24
7-2-2-2 0.0051 4
7-4-1-1 0.0039 12
7-4-2-0 0.0036 24
7-3-3-0 0.0027 12
8-2-2-1 0.0019 12
8-3-1-1 0.0012 12
7-5-1-0 0.0011 24
8-3-2-0 0.0011 24
6-6-1-0 0.00072 12
8-4-1-0 0.00045 24
Rozloha Pravdepodobnosť #
9-2-1-1 0.00018 12
9-3-1-0 0.00010 24
9-2-2-0 0.000082 12
7-6-0-0 0.000056 12
8-5-0-0 0.000031 12
10-2-1-0 0.000011 24
9-4-0-0 0.000010 12
10-1-1-1 0.000004 4
10-3-0-0 0.0000015 12
11-1-1-0 0.0000002 12
11-2-0-0 0.0000001 12
12-1-0-0 0.000000003 12
13-0-0-0 0.000000000006 4

Číslo pod # hovorí, koľko rôznych listov z hľadiska farebnosti existuje.

Trocha pravdepodobnosti

Hlavný hráč má v ruke trojlist pikový vedený QJ a trojlist trefový KQx, v týchto farbách potrebuje spraviť dva zdvihy a jednu kartu z nich môže zahodiť na vysoké kára na stole. Už je dotromfované. Ako má hrať, aby čo najpravdepodobnejšie záväzok splnil? Continue reading

Analýzy rozdaní zo simultánky

Ján Pankovič si dal tú námahu a zanalyzoval  rozdania zo simultánky. Myslím že je to podnetné a poučné čítanie.

V úvodnej časti venuje zopár riadkov aj mne, myslím, že v týchto pasážach sa dopustil niekoľkých nepresností, ale aspoň vzniká priestor na diskusiu:

 • nepoužívam termín intuitívna zohrávka ale intuitívna licitácia a nie je to niečo o čom tvrdím, že tak sa má dražiť, ale naopak ukazujem, prečo napriek tomu, že „zdravý rozum“ či intuícia začiatočníkovi napovedajú, že majú dražiť tak a tak, licitačný systém káže dražiť inak a v rámci kurzu sa snažím zdôvodniť prečo systém navrhuje niečo iné. Mohol by som všetko zavádzať definitoricky, ale chcem, aby kurzisti nad bridžom premýšľali. Kurz je priebežne zverejňovaný na našich stránkach, určite tam mám aj skutočné chyby a budem rád, ak ma na ne niekto upozorní.
  Samozrejme možno nielen intuitívne dražiť, ale aj intuitívne zohrávať a neraz sa ukazuje, že prvotný „intuitívny“ nápad bol správny a rozumová úvaha, ktorá viedla k zavrhnutiu intuície, bola nesprávna. Na zdanlivo bezdôvodnej intuícii sa totiž mozog výraznou mierou podieľa a často na podvedomej úrovne robí správne závery.
 • Skupinovku nijako nevychvaľujem, skúšam nájsť model, v ktorom by silnejšie páry hrávali častejšie voči silnejším párom, v komentári k včerajšej skupinovke som snáď jasne napísal, čo jej regulérnosť výrazne narúšalo a ak niekto príde s nápadom, ako skvalitniť hru hráčov klubu, tak ten nápad veľmi rád podporím.
 • Neviem čo sa Janovi nepáči na tom, že simultánka je zároveň Majstrovstvami klubu. Prvýkrát po dlhých rokoch (aspoň 10) sa simultánky nezúčastnili žiadni mimokluboví hráči, inak bola vždy na simultánke najvyššia reálne možná konkurencia. Áno, ideálny stav by bol taký, že by sme nejakú sobotu uskutočnili dvojkolový turnaj, ktorý by bol Majstrovstvami klubu a svojho času som to aj navrhoval, odozva bola takmer nulová, takže pokiaľ sa nerozhodneme uskutočniť „ideálne“ majstrovstvá klubu, asi zostaneme pri tom, že Maďarská simultánka je súčasne majstrovstvami klubu a vyvrcholením nášho klubového života v rámci roka.

Napriek hore uvedeným nepresnostiam, či rozdielnym názorom,  budú samotné rozbory rozdaní simultánky určite pre každého hráča klubu obohatením.

Maďarská simultánka 2013

V utorok 26.11.2013 sme hrali tradičnú Maďarskú simultánku, ktorá bola zároveň majstrovstvami Košického bridžového klubu. Kým po iné roky sa simultánky v KBK zúčastňovali aj hráči z Michaloviec a v posledných dvoch rokov aj z Užhorodu, tentokrát ju hrali iba hráči KBK. Pravdepodobne sme (teda aj ja), podcenili komunikáciu s našími bridžovými priateľmi. Zišlo sa nás len jedenásť párov, vzhľadom na predpísané formáty súťaže pre jednotlivé počty párov, sme museli hrať 8 kôl po 3 rozdania a tak niektoré páry odohrali 24 a niektoré iba 21 rozdaní. Celkovo sa simultánky zúčastnilo 204 párov.

Celkové výsledky Kluby Rozdania

Výsledky košických hráčov v globálnom poradí:

 12.  62.06%  (65.63)   Ján Pankovič - Vladimír Munka
 19.  61.13%  (61.90)  Miroslav Ploscica - Dusan Stevak
 34.  59.16%  (52.38)   Mirko Hornak - Tibor Menyhert
 51.  56.75%  (54.76)  Vlasta Babnicova - Eva Loviskova
 59.  56.10%  (52.38)  Peter Skalka - Vladimir Jakubik
 99.  50.77%  (51.79)   Alica Simonova - Viera Novakova
110.  49.17%  (51.79)   Alexander Belyus - Oto Gabrik
133.  45.86%  (44.64)   Daniel Vagac - Jana Tesserova
176.  39.93%  (44.27)   Mikulas Pankovic - Vojtech Belcak
180.  39.73%  (38.54)   Maria Kronova - Hedviga Skalkova
182.  39.49%  (32.74)   Kristina Gregova - Alena Kominkova

V rámci klubu bolo poradie nasledovné:

Rank Pair Names                     Total  Max Score
==========================================================================
 1  8 Ján Pankovič & Vladimír Munka        126,00  192 65,63 
 2  3 Miroslav Ploščica & Dušan Števák       104,00  168 61,90
 3  1 Vlasta Babničová & Eva Lovíšková       92,00  168 54,76
 4=  6 Mirko Horňák & Tibor Menyhért         88,00  168 52,38
 4=  9 Peter Skalka & Vladimír Jakubík        88,00  168 52,38
 6  5 Alexander Belyus & Oto Gabrik         87,00  168 51,79
 7  7 Alica Šimonová & Viera Nováková        86,00  168 51,19 
 8  10 Daniel Vagač & Jana Teššerová         75,00  168 44,64 
 9  11 Mikuláš Pankovič & Vojtech Belčák       85,00  192 44,27 
 10  2 Mária Kronová & Hedviga Skalková       74,00  192 38,54 
 11  4 Kristína Gregová & Alena Komínková      55,00  168 32,74

Výsledky jednotlivých rozdaní, ako aj samotné rozdania zverejním, keď simultánku odohrajú všetky zúčastnené kluby. V klubovom poradí sa za pauzu neprideľovali žiadne body, v celkovom poradí za ňu bude pridelené AVE+, čo pauzujúcich do značnej miery zvýhodní.

Pravidlá miniskupinovky

1. Štartovné pole sa rozdelí na 4 členné skupiny, ak sú všetky skupiny úplné, hrá sa v nich 3x po 10 rozdaní. Ak by posledná skupina bola neúplná, spojí sa s poslednou skupinou a v tejto skupine sa hrá klasickým spôsobom: 5 – 6 párov 5 kôl po 6 rozdaní, 7 – párov 7 kôl po 4 rozdania. Ak sa v poslednej skupine hrá 28 rozdaní, v ostatných skupinách sa zápasy hrajú na 3x 9 rozdaní – inak by posledné dve rozdania boli vyhodnotené z výrazne menšieho počtu výsledkov a toto iné hodnotenie by bolo sústredené v jedinom zápase.

2. Nasadenie sa robí na základe výsledkov predchádzajúcej skupinovky, ak sa nejaký pár rozpadol, druhý hráč z páru zostupuje o jednu skupinu, pokiaľ nehrá s hráčom, ktorý má právo štartovať vo vyššej skupine. Nasadzuje sa podľe lepšie postaveného hráča.

3. Posledný z každej skupiny zostupuje, prvý postupuje.

4. Ak klub navštívia výrazne silnejší hráči, v A skupine hrá 6 párov, v ostatných po 4 páry.

5. Hodnotí sa na Impy v rámci celého poľa, dva extrémne výsledky sa škrtajú.

6. Impy sa prevedú na VP podľa tabuľky na odohraný počet rozdaní, do rebríčka sa započíta počet VP plus body za umiestnenie, pričom posledný vo vyššej skupine má +1 bod oproti prvému v nižšej skupine.

Skupinovka nasadenie

1. Horňák – Menyhért

2. Ploščica – Števák

3. Munka – ?

4. Babničová – Lovíšková

5. Šimonová-Nováková

6. Varga – ?

7. Gabrik-Belyus

8. Vagač – Teššerová

9. Frajt – Jakubík

10. Kronová – Skalková

11. Gregová – Komínková

12. Pankovič-Belčák

Divoká karta: Lohay, Boros, Vodička a výkonní hráči z iných klubov

Nehádajte impas

Na simultánke bolo viacero zaujímavých rozdaní. Väčšina bola postavená na správnej technike zohrávky alebo obrany.

Jedným z najpoučnejších rozdaní bolo rozdanie 10, v ktorom všetky páry hrali malý alebo veľký slem, jeden pár hral 7 bez dvoch, jeden 6NT=, jeden 6= a dva 6-1. Pri technicky správnej zohrávke možno 6 splniť bez ohľadu na rozloženie kár u súperov. Keďže až traja hráči spravili iba 11 zdvihov, vidno, že väčšina z nás nemá zvládnuté základné technické zručnosti a obávam sa, že aj zvyšní dvaja iba hádali na ktorej strane sa nachádza kárová dáma, pričom na tom vôbec nezáleží. Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15